1. Quy định về mẫu tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp  

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, theo quy định của Điều 110 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, là một trong những văn bản quan trọng đối với các tổ chức muốn thực hiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp tại Việt Nam. Điều này được xác định rõ trong quy trình cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, một phần quan trọng của hệ thống pháp luật nhằm quản lý và bảo vệ quyền lợi của các tổ chức trong lĩnh vực này. Theo quy định cụ thể, việc yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp đòi hỏi các tổ chức phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và chính xác để nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Bộ hồ sơ này gồm có các thành phần như sau:

Trước hết, tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, được thực hiện theo Mẫu số 05 tại Phụ lục VI của Nghị định trên. Tờ khai này không chỉ là một biểu mẫu thông thường mà còn là tài liệu quan trọng để xác nhận ý định và thông tin liên quan của tổ chức đối với việc tham gia vào hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Tiếp theo, bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp cũng là một phần không thể thiếu trong hồ sơ. Điều này nhằm xác nhận rõ ràng về quan hệ lao động giữa tổ chức và nhân viên, đồng thời chứng minh cho việc giám định viên có đủ năng lực và trách nhiệm để thực hiện công việc trong lĩnh vực này.

Bên cạnh các thành phần cụ thể đã nêu, việc chuẩn bị hồ sơ còn đòi hỏi sự chú ý và cẩn trọng trong việc tổ chức, bổ sung các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi thông tin được cung cấp đều đầy đủ, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật. Việc quy định rõ ràng về mẫu tờ khai và các yêu cầu liên quan không chỉ giúp tạo ra sự minh bạch và công bằng trong quá trình xét duyệt và cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám định này. Đồng thời, điều này cũng giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức và cá nhân muốn tham gia vào lĩnh vực này, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp trong nước.

 

2. Khi nào thì giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được cấp lại 

Việc cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp là một quy trình được quy định cụ thể trong Điều 110 của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP. Theo quy định này, việc cấp lại giấy chứng nhận này chỉ được thực hiện trong những tình huống cụ thể và phải tuân thủ các quy định quy định của pháp luật. Trước hết, theo điều 110, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hoặc cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương sẽ ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp trong các trường hợp cụ thể sau đây:

- Mất hoặc hỏng nghiêm trọng: Nếu Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp bị mất, hoặc bị hỏng đến mức không thể sử dụng được (ví dụ như rách, bẩn, phai mờ...), tổ chức giám định sở hữu công nghiệp có quyền yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận.

- Thay đổi thông tin: Trong trường hợp có sự thay đổi liên quan đến các thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, tổ chức giám định phải yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận để cập nhật thông tin mới.

Để thực hiện quy trình cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, tổ chức giám định cần thực hiện các bước sau: Yêu cầu và nộp phí, lệ phí: Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp cần gửi yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Làm thủ tục yêu cầu: Tổ chức giám định phải hoàn thành các thủ tục cần thiết để yêu cầu cơ quan quản lý cấp lại giấy chứng nhận, đồng thời cần cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến các thay đổi. Nộp hồ sơ yêu cầu: Hồ sơ yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp phải được tổ chức giám định chuẩn bị đầy đủ và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đối với việc cấp lại giấy chứng nhận này, quy định cụ thể rằng tổ chức giám định sở hữu công nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định pháp luật và các thủ tục quy định để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin được ghi nhận trên giấy chứng nhận. Điều này đồng nghĩa với việc phải đảm bảo tính đúng đắn và minh bạch trong quá trình giám định sở hữu công nghiệp.

 

3. Quy định về danh sách tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được đăng tải, cập nhật ở đâu?

Danh sách các tổ chức thực hiện việc giám định sở hữu công nghiệp, một phần quan trọng trong việc bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ, đó là nguồn thông tin quan trọng mà cần phải được công bố và cập nhật định kỳ. Việc này được quy định rõ trong các văn bản pháp luật, trong đó có Nghị định số 65/2023/NĐ-CP với khoản 5 điều 110. Theo quy định của Nghị định trên, việc lập và đăng tải danh sách các tổ chức giám định sở hữu công nghiệp được thực hiện một cách minh bạch và có trách nhiệm. Cụ thể, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc này. Đầu tiên, họ sẽ lập danh sách các tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, bao gồm các thông tin liên quan như thông tin về việc cấp, cấp lại, hoặc thu hồi giấy chứng nhận cho các tổ chức này. Tất cả những thông tin này sẽ được ghi nhận và cập nhật theo quy định của pháp luật. Sau đó, danh sách này sẽ được đăng tải và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Quy trình này được thực hiện hằng năm, nhằm đảm bảo rằng thông tin về các tổ chức giám định sở hữu công nghiệp luôn được cập nhật và minh bạch. Điều này không chỉ giúp cho cơ quan quản lý nhà nước có cái nhìn tổng quan và chính xác về các tổ chức này mà còn giúp tăng cường tính minh bạch và công khai trong quản lý hệ thống giám định sở hữu công nghiệp. Đặc biệt, Nghị định cũng quy định rõ vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương. Theo đó, các cơ quan này phải thông báo mọi thông tin liên quan đến việc cấp, cấp lại, hoặc thu hồi giấy chứng nhận đến cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra quyết định. Thực hiện đúng và kịp thời quy định này không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là cơ sở để đảm bảo rằng thông tin trong danh sách các tổ chức giám định sở hữu công nghiệp là chính xác và đầy đủ.

Việc công bố và cập nhật danh sách các tổ chức giám định sở hữu công nghiệp không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là biện pháp quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân có quan tâm tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đồng thời, điều này cũng góp phần vào việc đảm bảo rằng quá trình giám định sở hữu công nghiệp diễn ra một cách công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Xem thêm >>> Quyền sở hữu công nghiệp là gì ? Đặc điểm, nguồn luật áp dụng đối với quyền sở hữu công nghiệp

Để đảm bảo sự thuận tiện và hiệu quả trong việc liên hệ, quý khách có thể sử dụng các kênh thông tin sau đây. Đầu tiên, quý khách có thể gọi đến tổng đài 1900.6162. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và thân thiện sẽ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ kiểm tra và phản hồi lại email của quý khách trong thời gian sớm nhất.