1. Văn bằng bảo hộ về sở hữu công nghiệp được cấp dưới dạng nào?

Văn bằng bảo hộ về sở hữu công nghiệp là một trong những văn kiện quan trọng, xác nhận quyền sở hữu và bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu. Quy định về việc sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ và thay đổi thông tin trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp đã được chi tiết và cụ thể hóa tại khoản 1 Điều 29 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP. Điều này nhấn mạnh vào việc quản lý và bảo vệ sở hữu trí tuệ trong bối cảnh ngày càng phức tạp của thị trường và công nghệ.

Theo quy định, văn bằng bảo hộ phải ghi nhận các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Sở hữu trí tuệ và theo mẫu được quy định tại Phụ lục II của Nghị định này. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc xác định quyền sở hữu và các thông tin liên quan. Văn bằng bảo hộ có thể được cấp dưới dạng bản điện tử và bản giấy, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của người nộp đơn.

Trong quá trình sở hữu công nghiệp, có những trường hợp cần phải điều chỉnh thông tin trên văn bằng bảo hộ và trong Sổ đăng ký quốc gia. Cụ thể, các trường hợp sau đây được quy định cụ thể:

- Thay đổi về tên, địa chỉ của chủ sở hữu, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý, cũng như tên và quốc tịch của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. Điều này nhấn mạnh vào việc cập nhật thông tin của các bên liên quan để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của hồ sơ.

- Thay đổi chủ sở hữu, bao gồm việc chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác. Điều này giúp đảm bảo tính liên tục và minh bạch trong quá trình chuyển nhượng và thay đổi chủ quyền.

- Sửa đổi bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Điều này là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và phản ánh đúng về sản phẩm và dịch vụ được bảo hộ.

Việc xác định và quản lý các thay đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ là vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Chính sách này cũng giúp tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới và phát triển công nghiệp, công nghệ.

Như vậy, văn bằng bảo hộ được cấp dưới hai dạng chính là bản điện tử và bản giấy, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của người nộp đơn. Điều này thể hiện sự linh hoạt và tiện lợi trong việc quản lý và sử dụng văn bằng bảo hộ

 

2. Theo quy định, có được yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ về quyền sở hữu công nghiệp không?

Trong việc quản lý và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, việc yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ là một khía cạnh quan trọng để điều chỉnh và cập nhật thông tin phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của chủ sở hữu. Tuy nhiên, quy định về việc này phải tuân thủ các điều khoản cụ thể được quy định tại khoản 3 Điều 29 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

Theo quy định này, chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi bảo hộ trong một số trường hợp cụ thể. Cụ thể:

- Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hóa, dịch vụ hoặc nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hoặc loại bỏ các chi tiết nhỏ không ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Điều này nhấn mạnh vào việc điều chỉnh phạm vi bảo hộ để phản ánh chính xác nhất về sản phẩm hoặc dịch vụ được bảo hộ.

- Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số điểm độc lập hoặc phụ thuộc trong phạm vi bảo hộ ghi trong Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Điều này là cần thiết để điều chỉnh và làm rõ về phạm vi bảo hộ của các phát minh và sáng chế.

- Yêu cầu loại bỏ một hoặc một số phương án kiểu dáng công nghiệp hoặc sản phẩm trong bộ sản phẩm được ghi trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Điều này giúp tinh chỉnh và cập nhật thông tin về kiểu dáng công nghiệp phù hợp với yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng.

Tuy nhiên, người yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ phải tuân thủ các quy định về nộp phí. Cụ thể, họ phải trả phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ. Điều này nhấn mạnh vào việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xử lý yêu cầu và tạo ra nguồn tài chính để duy trì hoạt động của cơ quan quản lý.

Như vậy, theo quy định trên, chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ trong những trường hợp cụ thể được quy định. Điều này giúp tinh chỉnh và điều chỉnh thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình quản lý quyền sở hữu công nghiệp

 

3. Cấp phó bản văn bằng bảo hộ về quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp nào?

Quá trình cấp phó bản văn bằng bảo hộ về quyền sở hữu công nghiệp là một quy trình quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch trong việc quản lý và bảo vệ quyền sở hữu. Quy định về việc này đã được chi tiết và cụ thể hóa tại khoản 7 Điều 29 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

Theo quy định này, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ trong các trường hợp cụ thể sau đây:

Trường hợp quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung, văn bằng bảo hộ sẽ chỉ được cấp cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn chung. Các đồng chủ sở hữu khác cũng có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp cấp phó bản văn bằng bảo hộ, tuy nhiên điều kiện cần phải tuân theo là phải nộp phí cấp phó bản.

Trường hợp văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị mất hoặc bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không thể sử dụng được, hoặc bị tháo rời không giữ được dấu niêm phong, chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nộp phí tương ứng với quy định.

Việc yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ, cũng như cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ phải được thực hiện thông qua việc lập thành văn bản, trừ trường hợp đã được thể hiện trong tờ khai đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp. Hồ sơ yêu cầu bao gồm một bộ tài liệu chuẩn được quy định cụ thể.

Như vậy, việc cấp phó bản văn bằng bảo hộ là một quy trình quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch trong việc quản lý và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. Các quy định cụ thể và rõ ràng giúp tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch, đồng thời bảo đảm quyền lợi và nguồn lực cho các chủ sở hữu

Bài viết liên quan: Thay đổi thông tin chủ văn bằng bảo hộ được quy định như thế nào?

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách!