1. Thủ tục rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp ?

Điều 116 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy địnhcụ thể như sau: 1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng văn bản do chính mình đứng tên hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nếu giấy uỷ quyền có nêu rõ việc uỷ quyền rút đơn.

Rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi: 1900.6162

2. Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó sẽ bị chấm dứt; các khoản phí, lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa bắt đầu tiến hành được hoàn trả theo yêu cầu của người nộp đơn.

3. Mọi đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đã rút hoặc bị coi là đã rút nếu chưa công bố và mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút đều được coi là chưa từng được nộp, trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

2. Thủ tục thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Điều 114 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định cụ thể như sau: 1. Những đơn đăng ký sở hữu công nghiệp sau đây được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng:

a) Đơn đăng ký sáng chế đã được công nhận là hợp lệ và có yêu cầu thẩm định nội dung nộp theo quy định;

b) Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đã được công nhận là hợp lệ.

2. Đơn đăng ký thiết kế bố trí không được thẩm định nội dung.

MINH KHUE LAW FIRM

3. Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Điều 119 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định cụ thể như sau: 1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn.

2. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây:

a) Đối với sáng chế không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;

b) Đối với nhãn hiệu không quá chín tháng, kể từ ngày công bố đơn;

c) Đối với kiểu dáng công nghiệp không quá bảy tháng, kể từ ngày công bố đơn;

d) Đối với chỉ dẫn địa lý không quá sáu tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Youtube video

Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu quyền tại Việt Nam - 1900.6162

3. Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.

4. Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 và 3 trên này; thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn không vượt quá một phần ba thời gian thẩm định tương ứng quy định tại khoản 1 và khoản 2 trên này.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Bằng kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Công ty luật Minh Khuê cam kết cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnvới chất lượng cao nhất để mang lại sự hài lòng của Quý khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi: CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

Địa chỉ: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!

Trân trọng./.

4. Các loại hợp đồng chuyển quyền sở hữu công nghiệp

Thưa luật sư, xin hỏi: Các loại hợp đồng chuyển quyền sở hữu công nghiệp ? Cảm ơn!

Trả lời:

Hợp đồng độc quyền là hình thức hợp đồng mà theo đó bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ở phạm vi và trong một thời hạn nhất định do hai bên thoả thuận. Bên chuyển quyền không có quyền chuyển giao cho bên thứ ba và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền.

Hợp đồng không độc quyền là hình thức hợp đồng mà theo nội dung hợp đồng, ở phạm vi và trong một thời hạn chuyển giao quyền do hai bên thoả thuận, bên nhận không được độc quyền đối tượng sở hữu công nghiệp. Có nghĩa là bên giao quyền sử dụng vẫn có quyền sử dụng hoặc cho người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đã được chuyển giao.

Hợp đồng thứ cấp là hợp đồng mà theo đó thì bên chuyển giao quyền sử dụng chính là bên nhận trong một hợp đồng trước đó, nay được tiếp tục chuyển giao quyền sử dụng theo một hợp đồng khác (Điều 143 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009).

Để chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền tiến hành đàm phán về nội dung hợp đồng và ký kết Hợp đồng bằng văn bản với nội dung và hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Sau đó tiến hành đăng ký hợp đồng chuyển giao với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc đăng ký là thủ tục bắt buộc để Hợp đồng chuyển giao có hiệu lực pháp lý. Việc ký kết hợp đồng chuyển giao mà không đăng ký thì không được pháp luật thừa nhận (Theo Khoản 1,2 Điều 148 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009).

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

5. Việc công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thực hiện như thế nào ?

Thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thực hiện như thế nào?

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi: 1900.6162

1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều này.

2. Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn.

3. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

4. Đơn đăng ký thiết kế bố trí được công bố dưới hình thức cho phép tra cứu trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được sao chép; đối với thông tin bí mật trong đơn thì chỉ có cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc quá trình thực hiện thủ tục xử lý hành vi xâm phạm quyền mới được phép tra cứu.

Các thông tin cơ bản về đơn đăng ký thiết kế bố trí và văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí được công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ.

6. Dịch vụ đăng ký độc quyền nhãn hiệu

Quy trình đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu của Công ty luật Minh Khuê được tiến hành như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin về yêu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa độc quyền.

Luật Minh Khuê tiếp nhận yêu cầu dịch vụ dưới các kênh sau:

- Tiếp nhận thông qua Luật sư tư vấn pháp luật Sở hữu Trí tuệ trực tuyến: 0986 386 648(Mrs: Phương Dung) hoặc Phòng sở hữu trí tuệ: 0243 991 6057.

- Tiếp nhận yêu cầu thông qua Email:[email protected] Quý khách vui lòng gửi mẫu nhãn hiệu (mẫu logo) và yêu cầu cơ bản về lĩnh vực đăng ký độc quyền.

- Tiếp nhận thông tin trực tiếp tại trụ sở Công ty luật Minh Khuê (Địa chỉ: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội).

- Tiếp nhận thông tin về yêu cầu đăng ký nhãn hiệu qua số điện thoại yêu cầu dịch vụ: 0243-9916057 (Số điện thoại tư vấn dịch vụ, tiếp nhận phản ánh và chăm sóc khách hàng).

Bước 2: Gửi thư tư vấn và báo giá dịch vụ Luật sư đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.

Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý về đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa đồng thời ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý. Hợp đồng dịch vụ đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa được thực theo nguyên tắc dưới đây:

+ Tư vấn và tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam. Công ty luật Minh Khuê tra cứu và phối hợp cùng các xét nghiệm viên để đánh giá độc lập về khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để đưa ra kết luận: Nhãn hiệu có khả năng (Nhãn hiệu sống), nhãn hiệu không có khả năng đăng ký (nhãn hiệu chết kèm theo tài liệu đối chứng), đối với một số nhãn hiệu có thể loại bỏ hoặc thêm các chi tiết để tăng khả năng đăng ký bảo hộ chúng tôi sẽ tư vấn để khách hàng điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật.

+ Nộp đơn với những nhãn hiệu có khả năng đăng ký bảo hộ và theo dõi (trong khoảng thời gian hơn 9 tháng) đến khi khách hàng nhận được kết quả cấp văn bằng bảo hộ;

Ngoài dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, Luật Minh Khuê còn cung cấp một số dịch vụ pháp lý uy tín khác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như: Gia hạn văn bằng đọc quyền; điều tra, giám sát, thương hượng, hòa giải hoặc khởi kiện ra tòa án, khiếu nại/phản đối đơn tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và nước ngoài.

Tham khảo:

>> Tải Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (Tải luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Trân trọng./.

Bộ phận Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê