1. Khi nào nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định?

Theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, việc hoàn trả tiền ký quỹ và nộp tiền ký quỹ cho các dự án đầu tư được thực hiện từ ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành sẽ tuân theo quy định chi tiết tại Khoản 9 và 10, Điều 26 của nghị định này.

- Đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

+ Số tiền bảo đảm thực hiện dự án chưa được hoàn trả sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp dự án chậm tiến độ đưa vào khai thác, vận hành, và không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh tiến độ, số tiền bảo đảm sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

+ Khi điều chỉnh dự án và nội dung điều chỉnh làm thay đổi nội dung Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án, nhà đầu tư cần thông báo cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

+ Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sẽ thực hiện điều chỉnh Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án phù hợp với nội dung điều chỉnh của dự án đầu tư.

+ Hoàn trả tiền ký quỹ sẽ được thực hiện theo Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án sau khi đã được điều chỉnh.

- Đối với các dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành: Việc hoàn trả tiền ký quỹ sẽ tuân theo quy định chuyển tiếp tại Điều 123 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Quy định trên nhằm đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong quản lý và thực hiện các dự án đầu tư, đồng thời nhấn mạnh sự tuân thủ quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn liên quan từ phía các nhà đầu tư.

 

2. Thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

>>> Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ

Điều kiện hoàn trả:

Nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có).

Hồ sơ đề nghị hoàn trả:

- Văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ của nhà đầu tư.

- Bản sao công chứng của biên bản bàn giao đất tại thực địa/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất; Giấy phép xây dựng hoặc văn bản chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có).

- Các tài liệu có liên quan (nếu có).

Quy trình:

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị hoàn trả 50% tiền ký quỹ tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định hoàn trả 50% tiền ký quỹ cho nhà đầu tư.

>>>> Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại:

Điều kiện hoàn trả:

Nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định.

Hồ sơ đề nghị hoàn trả:

- Văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ của nhà đầu tư.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ còn lại.

- Các tài liệu kèm theo, bao gồm bảng tổng hợp giá trị đã thực hiện của dự án, hồ sơ nghiệm thu các công trình đưa vào khai thác sử dụng và các tài liệu có liên quan đến thủ tục đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy...

Quy trình:

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Cơ quan đăng ký đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức xác minh tại thực địa, giám sát thực hiện dự án.

- Dựa trên hồ sơ và kết quả xác minh, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định hoàn trả tiền ký quỹ cho Nhà đầu tư.

>>> Dự án không đủ điều kiện hoàn trả:

Các dự án không đủ điều kiện hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định, số tiền này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước.

 

3. Thủ tục thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Thỏa thuận bằng văn bản:

- Quy trình bắt đầu sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Thỏa thuận bằng văn bản được ký giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và Nhà đầu tư, thỏa thuận này phải được thực hiện trước khi hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo đúng tiến độ đã đăng ký.

Thông báo và liên hệ:

- Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo bằng văn bản về việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án cho Nhà đầu tư ngay sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư để được hướng dẫn và thỏa thuận về việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

Thỏa thuận ký quỹ:

- Nhà đầu tư và Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện ký thỏa thuận về việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.

- Mẫu thoả thuận ký quỹ được sử dụng (Mẫu II.5) và cả hai bên thực hiện ký kết.

Nộp tiền ký quỹ:

- Nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ vào tài khoản được chỉ định của Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Kỳ hạn và lãi suất tiền gửi được thảo thuận và căn cứ vào tiến độ dự án để tự thỏa thuận với ngân hàng theo quy định hiện hành.

Xác nhận nộp ký quỹ:

Sau khi nộp tiền ký quỹ, Nhà đầu tư liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xác nhận đã nộp ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Hoãn thực hiện ký quỹ:

Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư được hoãn thực hiện ký quỹ tương ứng với số tiền đã tạm ứng.

Hồ sơ đề nghị hoãn thực hiện ký quỹ cần bao gồm các thành phần sau đây:

- Văn bản đề nghị hoãn thực hiện ký quỹ của nhà đầu tư:

+ Nêu rõ lý do và cơ sở pháp lý của việc đề nghị hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ.

+ Trình bày chi tiết về tình hình thực hiện dự án, nguyên nhân chậm tiến độ và lợi ích cụ thể của việc hoãn thực hiện ký quỹ đối với dự án.

- Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

+ Bản sao chứng thực của Quyết định thu hồi đất.

+ Bản sao chứng thực của Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền đối với khu đất thực hiện dự án.

- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp huyện: Xác nhận rằng nhà đầu tư đã tạm ứng hoặc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có): Bất kỳ tài liệu nào khác có thể hỗ trợ và giải thích cho việc hoãn thực hiện ký quỹ.

Trong trường hợp dự án triển khai chậm hơn tiến độ đã quy định và nhà đầu tư yêu cầu hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ, cần lưu ý rằng nhà đầu tư sau đó phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ trước khi thực hiện thủ tục giãn tiến độ hoặc điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Hồ sơ này sẽ hỗ trợ quá trình xem xét và quyết định của cơ quan quản lý đầu tư về việc hoãn thực hiện ký quỹ của nhà đầu tư.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.