1. Hiện nay dự toán mua sắm trong hoạt động đấu thầu được hiểu là gì?

Dự toán mua sắm trong hoạt động đấu thầu là một khía cạnh quan trọng trong quản lý tài chính của các tổ chức công và cơ quan nhà nước. Khái niệm này được định nghĩa và quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 4 của Luật Đấu thầu 2023.

Theo quy định của Luật, dự toán mua sắm được hiểu là sự dự kiến về nguồn kinh phí được phê duyệt để thực hiện việc mua sắm trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn tài chính hợp pháp của tổ chức hoặc cơ quan nhà nước. Áp dụng cho một loạt các tổ chức và cơ quan, bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác.

Việc xác định và phê duyệt dự toán mua sắm là một quy trình quan trọng trong quản lý tài chính và quản lý đấu thầu. Nó đảm bảo rằng các tổ chức và cơ quan nhà nước có các nguồn lực cần thiết để mua sắm các hàng hóa, dịch vụ và công trình cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và minh bạch. Đồng thời, việc quản lý dự toán mua sắm cũng đảm bảo rằng các quy trình đấu thầu được thực hiện một cách công bằng, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Quản lý dự toán mua sắm không chỉ là một phần quan trọng của quy trình đấu thầu, mà còn là một phần không thể thiếu của quản lý tài chính chung của một tổ chức hoặc cơ quan nhà nước. Việc đảm bảo rằng có đủ nguồn lực để thực hiện các dự án và nhiệm vụ là điều cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và thành công của tổ chức đó.

 

2. Khi nào việc chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu trái luật?

Việc chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu mà Luật Đấu thầu 2023 nêu rõ là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đấu thầu không chỉ là một quy định pháp lý mà còn là một biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh trong quá trình lựa chọn nhà thầu và quản lý tài chính công.

Một trong những trường hợp mà việc chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu trở nên bị cấm là khi nó được thực hiện với mục đích chỉ định thầu. Trong trường hợp này, các cơ quan và tổ chức có thể sử dụng việc chia nhỏ dự toán mua sắm để chọn lựa nhà thầu một cách không công bằng, gây ra sự thiếu minh bạch và không cạnh tranh. Có thể dẫn đến sự lạm dụng quyền lực và tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài nguyên công cộng.

Ngoài ra, việc chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu cũng bị cấm khi mục đích là hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác. Trong trường hợp này, việc chia nhỏ dự toán mua sắm có thể được sử dụng như một biện pháp nhằm tạo ưu thế cho một số nhà thầu cụ thể, đồng thời loại trừ các đối thủ cạnh tranh. Không chỉ là không công bằng mà còn làm suy giảm tính cạnh tranh và khả năng đem lại giá trị tốt nhất cho ngân sách công.

Việc cấm chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu trong những trường hợp trên là để đảm bảo rằng quá trình đấu thầu diễn ra theo cách minh bạch, công bằng và cạnh tranh. Không chỉ tăng cường sự tin cậy từ phía các bên tham gia mà còn đảm bảo rằng nguồn lực công cộng được sử dụng một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Như vậy thì dựa theo quy định trên thì việc chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu bị xem là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đấu thầu nếu thuộc vào một trong hai trường hợp sau đây:

- Thực hiện chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích là chỉ định thầu

- Chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

 

3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự toán mua sắm được quy định thế nào?

Quy trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự toán mua sắm là một phần quan trọng của quá trình đấu thầu và quản lý tài chính công. Được ràng buộc chặt chẽ theo quy định tại Điều 41 của Luật Đấu thầu 2023, cung cấp một khung hành động cụ thể để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý nguồn lực công. Đầu tiên, việc lập hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu yêu cầu một sự tổng hợp chi tiết và rõ ràng về các khía cạnh của dự toán mua sắm. Hồ sơ này cần bao gồm:

- Phần công việc đã thực hiện: Bao gồm mô tả chi tiết về công việc đã thực hiện trước đó, bao gồm cả giá trị và căn cứ pháp lý cho việc thực hiện.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Nếu có bất kỳ phần công việc nào không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định, cần được nêu rõ.

- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Bao gồm nội dung công việc và giá trị tương ứng của các gói thầu được lựa chọn.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nếu có bất kỳ phần công việc nào không đáp ứng điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cũng cần được ghi rõ. Phần công việc chưa đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là một khía cạnh quan trọng trong quá trình quản lý đấu thầu và tài chính công. Khi một phần của dự án không đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc điều kiện để được lựa chọn nhà thầu, có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong quá trình đấu thầu và quản lý dự án. Do đó, việc ghi rõ và xác định các phần công việc không đủ điều kiện là một bước quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Tổng hợp giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị của tất cả các phần công việc không được vượt quá dự toán mua sắm. Phần "Tổng hợp giá trị của các phần công việc" trong quy trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của quá trình đấu thầu. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tổng giá trị của các phần công việc không vượt quá dự toán mua sắm đã được xác định trước đó.

- Nội dung khác có liên quan: Các thông tin bổ sung và liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

Sau khi hồ sơ đã được chuẩn bị, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sẽ tiến hành phê duyệt. Bao gồm việc tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 39 của Luật Đấu thầu 2023 trước khi quyết định phê duyệt kế hoạch.Theo đó thì sau khi mà hồ sơ đã được chuẩn bị, quá trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là bước quan trọng tiếp theo trong quy trình đấu thầu và quản lý dự án.

Trách nhiệm này thường thuộc về người có thẩm quyền trong tổ chức hoặc cơ quan quản lý, nhưng có thể được ủy quyền cho chủ đầu tư, cơ quan, hoặc đơn vị khác trong phạm vi quản lý. Quá trình phê duyệt kế hoạch này không chỉ là việc ký duyệt tài liệu một cách đơn thuần, mà còn bao gồm một loạt các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Thường bao gồm việc tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 39 của Luật Đấu thầu 2023.

Điều 39 của Luật Đấu thầu 2023 quy định các nội dung cần được thẩm định trước khi quyết định phê duyệt kế hoạch. Cụ thể, quy định này thường bao gồm việc kiểm tra và đánh giá các thông tin về các gói thầu cụ thể, bao gồm các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện hợp đồng, và các điều kiện thanh toán. Trong quá trình thẩm định, các chuyên gia hoặc cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và đánh giá các yếu tố như tính khả thi kỹ thuật, tính khả thi tài chính, tính thích hợp và tính pháp lý của kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Họ sẽ xác định xem liệu kế hoạch có tuân thủ đúng các quy định pháp luật và có đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quá trình đấu thầu hay không.

Quy trình này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc chọn nhà thầu mà còn là một bước quan trọng trong việc đảm bảo sự hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực công cộng. Đồng thời, nó cũng tạo ra một cơ chế kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc thiếu trung thực nào có thể xảy ra trong quá trình quản lý tài chính công.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất

Tham khảo thêm bài viết sau đây của chúng tôi: Đấu thầu là gì? Đặc điểm, hình thức đấu thầu mới nhất