Năm 2008, UBND huyện X ra quyết định thu hồi 100m2 đất của hộ ông A để làm đường. Tuy nhiên, ông A chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp, với lý do khu đất này chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở. Ông A không đồng ý với việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp, với lý do, khu đất này gia đình ông đã sử dụng để làm nhà ở từ năm 1990 và đã nộp thuế nhà đất từ đó đến nay.
Hỏi :
1. Việc bồi thường diện tích đất thu hồi của gia đình ông A theo giá đất nông nghiệp đúng hay sai? Vì sao ? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này ?
2. Trong trường hợp ông A không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của UBND Huyện X thì ông sẽ đề nghị cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc này ? Vì sao ?
3. Hộ ông A có được giao đất tái định cư không ? Vì sao ?
4. Vụ việc này cần được giải quyết như thế nào theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: nam

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.  

>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Luật khiếu nại năm 2011 

2. Phân tích nội dung:

+ Về vấn đề bồi thường theo giá đất nông nghiệp

Do đất của ông A có nguồn gốc là đất nông nghiệp, vì vậy nếu ông A muốn xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp thì trước hết ông A phải xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013. Việc ông A xây dựng nhà ở như vậy là sử dụng đất sai mục đích. Cho nên, khi bồi thường, căn cứ vào nguyên tắc bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013 thì ông A chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp. 

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

...

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất..."

+ Về vấn đề khiếu nại

Theo quy định tại khoản 1 Điều 204 Luật đất đai 2013, người sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai và cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại là UBND xã theo quy định tại Điều 17 Luật khiếu nại năm 2011.

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất

+ Về vấn đề tái định cư

Theo quy định tại Điều 86 Luật đất đai việc bố trí tái định cư được áp dụng cho người sử dụng đất bị thu hồi đất ở. Vì vậy trong trường hợp này, ông A sẽ không được bố trí tái định cư.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ?