1. Quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại tại phiên toà xét xử sơ thẩm có cần thuê luật sư bảo vệ không?

Quyền hiểu là khái niệm pháp lý được dùng để chỉ những điều mà pháp luật công nhận và đảm bảo thực hiện đối với cá nhân, tổ chúc để theo đó, cá nhân được hưởng, được làm, được đòi hỏi mà không ai có quyền ngăn cản, hạn chế. Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Quyền công dân là khả năng tự do lựa chọn hành vi của công dân mà nhà nước phải bảo đảm khi công dân yêu cầu. Quyền lợi là quyền được hưởng những lợi ích về chính trị xã hội, về vật chất, tinh thần do kết quả hoạt động của bản thân tạo nên hoặc do phúc lợi chung cho nhà nước, xã hội hoặc tập thể cơ quan, xí nghiệp, tổ chức nơi mình sống, làm việc đem lại, quyền lợi thường gắn liền với nghĩa vụ

Vậy có thể hiểu quyền và lợi ích hợp pháp là những điều mà cá nhân, tổ chức được làm hoặc các hành vi mà các chủ thể khác không được làm đối với người có thẩm quyền nhằm bảo vệ những quyền lợi mà người có quyền được hưởng. Quyền và lợi ích hợp pháp luôn gắn liền với mỗi người, mỗi công dân, vì vậy mà luôn cần được bảo hộ, bảo vệ bởi những người có trình độ, chuyên môn pháp lý cao, Luật sư Luật Minh Khuê có thể giúp quý khách hàng đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại tại phiên toà xét xử sơ thẩm cần thiết phải thuê luật sư bảo vệ cho mình, bởi tại phiên toà, luật sư không chỉ bảo vệ quyền con người cho bị hại mà còn bảo vệ cả quyền công dân của bị hại một cách tốt nhất. Đội ngũ Luật sư tại Luật Minh Khuê hiện đang hướng tới điều này, chúng tôi luôn đặt quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ lên vị trí hàng đầu, lấy lại công bằng cho bị hại và hạn chế nhất tổn hại cho bị hại.

2. Luật sư cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Bị hại được hiểu là người bị thiệt hại về vật chất, tinh thần hoặc tài sản do tội phạm gây ra. Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra. (Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

Nếu bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần thì cha, mẹ, người giám hộ của họ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hợp pháp của bị hại. Trong trường hợp bị hại chết thì cha, mẹ, vợ, chồng, con của bị hại tham gia tố tụng với tư cách là đại diện hợp pháp của bị hại và có những quyền của bị hại. Nếu bị hại là cơ quan, tổ chức thì đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức tham gia với tư cách là đại diện hợp pháp của bị hại. Trường hợp người đại diện theo pháp luật không thể tham gia tố tụng được thì cơ quan, tổ chức phải cử người khác làm đại diện hợp pháp của bị hại và có những quyền của bị hại. Trường hợp cơ quan, tổ chức thay đổi người đại diện thì pháp nhân phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Một số hoạt động cụ thể mà luật sư Luật Minh Khuê có thể làm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại tại phiên tòa xét xử sơ thẩm:

- Thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ theo quy định cho bị hại được rõ về quyền lợi hợp pháp của mình, đây cũng là hoạt động đầu tiên bắt đầu chuỗi dịch vụ của Luật sư

- Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu: luật sư sẽ thay bị hại trình ra những chứng cứ, những minh chứng xác thực nhất để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho bị hại, đồng thời thay bị hại nói lên những yêu cầu cần thiết cho quyền lợi của bị hại tại phiên tòa sơ thẩm

- Luật sư sẽ đề nghị giám định, định giá, định giá lại tài sản theo quy định của pháp luật nếu cảm thấy có sai sót để giành lại quyền lợi cho bị hại tốt nhất

- Tiếp đó, luật sư sẽ cập nhật thông tin sớm nhất để thông báo kết quả điều tra, giải quyết vụ án đến bị hại, đồng thời giải thích và đưa ra cho bị hại hướng giải quyết cụ thể, chính xác và có lợi nhất cho bị hại, 

- Trong trường hợp có nghi ngờ, Luật sư sẽ đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật tránh việc thiên vị, không minh bạch, không công bằng để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho bị hại tại phiên tòa

- Ngoài ra, trong phiên tòa, luật sư sẽ căn cứ tính chất, mức độ để đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường để đòi bồi thường cho bị hại, đảm bảo phần quyền lợi của bị hại thật chính đáng

- Trình bày ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo và người khác tham gia phiên tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ, xem biên bản phiên tòa để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất giúp bị hại đòi lại công bằng và phần quyền lợi của mình

- Luật sư tư vấn cho bị hại khi tham gia các hoạt động tố tụng theo quy định giúp bị hại tự tin khi tham gia tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng, góp phần mang thắng lợi về cho bị hại, giành lại quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm phạm

- Bên cạnh đó, luật sư có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của người thân thích cho bị hại khi bị đe dọa, tránh trường hợp xấu nhất xảy ra với người thân của bị hại

- Ngoài ra, khi nhận thấy bản án xử không thỏa đáng, không đúng, không phù hợp, không công bằng, luật sư sẽ tư vấn cho bị hại kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án để yêu cầu được xét xử lại đòi lại công bằng, quyền lợi hợp pháp cho bị hại

- Khi thấy cần thiết, luật sư tham mưu cho bị hại khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhằm đảm bảo công bằng nhất đối với quyền lợi hợp pháp của bị hại

Xuất phát từ quyền của bị hại được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật hiện hành, đội ngũ Luật sư của Luật Minh Khuê hướng tới cug cấp các dịch vụ đi kèm với chính các quyền đó, cụ thể: luật sư sẽ tư vấn, giải thích cho bị hại rõ về quyền lợi của mình theo pháp luật; khi bị hại đưa ra chứng cứ, luật sư sẽ căn cứ vào đó để làm minh chứng chặt chẽ bảo vệ bị hại trước toà; thay mặt bị hại đề nghị giám định, định giá tài sản; cập nhật, thông báo, giải thích rõ cho bị hại về kết quả điều tra, giải quyết vụ án; đặc biệt là tranh luận tại phiên toà, đồng thời xem xét các quyết định của toà và khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong trường hợp cần thiết để bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho thân chủ. 

Nói tóm lại, Luật sư Luật Minh Khuê sẽ là người giúp đỡ, thay mặt quý khách hàng thực hiện một số công việc để đảm bảo bảo vệ tốt nhất quyề và lợi ích hợp pháp của bị hại trong và ngoài phiên toà xét xử sơ thẩm hoặc trong cả quá trình tiến hành tố tụng. Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và đặt trọn niềm tin vào đội ngũ luật sư của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ làm việc thật chuyên nghiệp, nhiệt tình và hiệu quả, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thân chủ được bảo vệ an toàn nhất.

3. Kỹ năng của Luật sư Luật Minh Khuê khi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại tại phiên toà sơ thẩm

Xét xử sơ thẩm có thể được hiểu là việc một vụ án được đưa ra xét xử lần đầu tại tòa án có thẩm quyền, hiên tòa xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra sau khi hòa giải không thành, tòa án sẽ mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử  giải quyết tranh chấp. Phiên tòa sơ thẩm là phiên xét xử vụ án lần đầu của Tòa án, lần đầu xem xét và quyết định về toàn bộ vụ án, thể hiện các yếu tố đặc trưng của một phiên tòa khá đầy đủ, đây là nơi diễn ra tập trung nhất các hoạt động tiến hành tố tụng của người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng, mọi tài liệu, chứng cứ thu thập được sẽ được xem xét công khai tại phiên tòa này, từ đó, hội đồng xét xử ra bản án hoặc quyết định để giải quyết vụ án, xác định quyền và nghĩa vụ của đương sự. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, tòa án sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án một cách đầy đủ, toàn diện các nội dung và thủ tục.

Trong tất cả các vụ án hình sự, luật sư luôn có vai trò đặc biệt quan trọng và vô cùng cần thiết. Luật sư sẽ bảo vệ quyền lợi cho bị hại, bị hại nên thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình không bị xâm phạm hoặc hạn chế tối đa thiệt hại. Luật sư - những người được đào tạo vững vàng về mặt pháp luật nên mang trong mình sứ mệnh bảo vệ quyền lợi cho mọi người, đặc biệt là bị hại. Bởi vậy mà bị hại cần thiết thuê luật sư tại Luật Minh Khuê bởi đội ngũ luật sư nơi đây thật dày dặn kinh nghiệm trong hoạt động tố tụng có thể bảo vệ thân chủ bằng cách tốt nhất.

Để bảo vệ quyền lợi cho bị hại Luật sư của Luật Minh Khuê với nhiều năm kinh nghiệm cùng các kỹ năng bảo vệ bị hại tại phiên toà như: 

- Kỹ năng phân tích và đánh giá chứng cứ: Luật sư Luật Minh Khuê có khả năng phân tích tỉ mỉ, đánh giá các chứng cứ một cách xác thực để nắm rõ thông tin quan trọng liên quan đến vụ án từ đó đưa ra lập luận hợp lý và thuyết phục

- Kỹ năng tranh luận: Luật sư Luật Minh Khuê có khả năng phản biện, tranh luận tại phiên toà giúp cho bị hại được bảo vệ một cách tốt nhất, luật sư có sự tự tin, vững vàng về mặt pháp lý, kỹ năn giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy

- Kỹ năng làm việc với toà án: Luật sư Luật Minh Khuê có khả năng thuyết phục cao để bảo vệ quan điểm, lập luận của mình, làm việc chuyên nghiệp với toà án để đề ra giải pháp tốt nhất cho bị hại

Đây đều là những kỹ năng quan trọng hàng đầu trong việc tố tụng tại toà, mà Luật sư Luật Minh Khuê đều đáp ứng đủ, bên cạnh đó, luật sư còn giúp bị hại hiểu rõ về quy trình tố tụng, quyền lợi, nghĩa vụ, giúp bị hại chuẩn bị tài liệu, chứng cứ rõ ràng, chính xác tăng khả năng thành công trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại

4. Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Luật sư của Luật Minh Khuê tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại khi có yêu cầu của bị hại được Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, trong trường hợp này là bị hại. Luật sư khi tham gia vào phiên tòa xét xử sơ thẩm giúp đỡ, hỗ trợ bị hại về mặt pháp lý: thu thập chứng cứ, soạn thảo các văn bản nộp cho Tòa án và tranh luận tại Tòa. 

Vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng nói chung và tại phiên tòa xét xử sơ thẩm nói riêng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, giúp cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật, tránh làm oan người vô tội và đồng thời tránh bỏ lọt tội phạm. Bị hại có quyền tự bảo vệ hoặc cũng có quyền thuê luật sư để bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân mà Luật Minh Khuê chắc chắn là đơn vị hàng đầu về lĩnh vực này. 

Pháp luật cho phép luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự ở tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần đầu, vì vậy mà hầu hết các bị hại trong các vụ án đều tìm cho mình một luật sư uy tín, trách nhiệm, giàu kinh nghiệm để bảo vệ cho bản thân. Đội ngũ luật sư của Luật Minh Khuê sẽ giải đáp thắc mắc, giải thích cho bị hại về quyên lợi được pháp luật bảo vệ, chuẩn bị tâm lý để giúp bị hại bình tĩnh, sáng suốt trong quá trình xét xử, khai nhận phải thật trung thực, khách quan để làm căn cứ minh oan cho bị hại. Luật sư sẽ chuẩn bị đầy đủ tài liệu, chứng cứ giúp quá trình xử án diễn ra suôn sẻ, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho bị hại.

Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại tại phiên toà xét xử sơ thẩm của công ty Luật Minh Khuê gồm một số hoạt động:

- Tư vấn và đại diện cho bị hại trong suốt quá trình tố tụng sơ thẩm: luật sư sẽ tư vấn cho bị hại về quyền lợi của bị hại, cung cấp giải pháp pháp lý bảo vệ bị hại trước toà, đại diện trong phiên toà bảo vệ quyền lợi cho bị hại

- Thu thập và chuẩn bị bằng chứg: luật sư sẽ thu thập và chuẩn bị các bằng chứng, tài liệu liên quan đến vụ án, giúp bị hại có minh chứng chứng minh để bảo vệ quyền lợi cho mình

- Tham gia đàm phán và giải quyết trong hoà bình: luật sư sẽ tham gia đàm phán với bên cò lại để giải quyết vụ án nhanh nhất trong hoà bình nếu có thể giúp thân chủ tiết kiệm thời gian, tiền bạc, và đạt kết quả cao bằng khả năng và kinh nghiệm của mình

- Đưa ra các yêu cầu, đề nghị: luật sư sẽ đưa ra một số đề nghị phù hợp với tình hình vụ án, tình hình phiên toà thực tế để giúp bị hại đạt được kết quả tốt nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đến với Luật Minh Khuê, khách hàng sẽ được giúp đỡ bởi đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao, có đạp đức, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các đương sự ở nhiều phiên tòa khác nhau từ sơ thẩm, phúc thẩm đến giám đốc thẩm. Luật sư của chúng tôi sẽ giúp thân chủ đòi lại quyền lợi đã mất và dùng lời lẽ cùng dẫn chứng thuyết phục có liên quan để bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho bị hại, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội.

Luật Minh Khuê tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại ở những vụ án như xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, đe dọa giết người, có ý gây thương tích, bị hại bị cưỡng dẫm, hiếp dâm, bị hại bị cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ... và rất nhiều các lĩnh vực khác nữa

Luật sư tại Luật Minh Khuê sẽ tham gia vào quá trình xét xử tại cơ quan tiến hành tố tụng các cấp: sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Để biết thêm thông tin cụ thể về các dịch vụ của Luật Minh Khuê và được báo giá chi tiết về từng dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với Luật sư của chúng tôi qua số điện thoại liên hệ 0985465912 - Luật sư Nguyễn Thị Phương. Chị Nguyễn Thị Phương là luật sư công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Minh Khuê, trực tiếp tư vấn pháp luật, giải đáp thắc mắc của khách hàng về nhiều lĩnh vực: hôn nhân gia đình, dân sự, hình sự, lao động, đất đai, hành chính, tố tụng, ... và đặc biệt tham gia bào chữa, bảo vệ đương sự tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. 

Trên đây là toàn bộ nội dung pháp lý và dịch vụ về vấn đề luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại tại phiên tòa xét xử sơ thẩm mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề dịch vụ luật sư gặp gỡ bị cáo ở trại tạm giam trong vụ án trộm cắp tài sản của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số  0985465912 - Luật sư Nguyễn Thị Phương hoặc liên hệ số hotline của công ty 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết yêu cầu tới đia chỉ: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.