1. Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra là gì?

Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra là một quyết định được ban hành bởi cơ quan thanh tra hoặc cơ quan quản lý thuế để xác định và kiểm tra tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra. Quyết định này có mục đích đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và minh bạch của các tài sản được sử dụng trong quá trình thực hiện hoạt động thanh tra, đồng thời giám sát việc quản lý tài sản và nguồn lực của cơ quan thanh tra. Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra là một công cụ quan trọng trong quản lý thuế và công tác thanh tra. Quyết định này có vai trò đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và minh bạch của các tài sản được sử dụng trong hoạt động thanh tra, từ đó đảm bảo hiệu quả và công bằng trong quản lý thuế.

Bằng cách xác định và kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra, quyết định này giúp cơ quan thanh tra đảm bảo tính chính xác của thông tin, nguồn lực và tài sản được sử dụng trong quá trình thanh tra. Điều này đồng nghĩa với việc cung cấp căn cứ rõ ràng và đáng tin cậy cho các quyết định và hành động của cơ quan thanh tra. Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra cũng nhằm đảm bảo tính minh bạch và tránh hành vi vi phạm thuế, gian lận thuế. Việc kiểm kê tài sản giúp xác định sự tương ứng giữa tài sản và hoạt động thanh tra, từ đó giúp ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Từ đó, có thể thấy rằng quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính chính xác, minh bạch và công bằng trong quản lý thuế, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ luật pháp và giúp xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng cho các tổ chức và cá nhân.

 

2. Nội dung chi tiết cần có trong quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra

Nội dung chi tiết cần có trong quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra bao gồm:

- Căn cứ: Trong phần này, quyết định cần nêu rõ các văn bản pháp luật mà quyết định dựa trên, bao gồm Luật Quản lý thuế và Luật Thanh tra, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

- Thông tin về người, tổ chức kiểm kê: Quyết định cần đề cập đến thông tin cụ thể về người hoặc tổ chức được kiểm kê, bao gồm tên, mã số thuế (nếu có), số giấy CMND/CCCD/hộ chiếu/chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoạt động, ngày cấp và nơi cấp, địa chỉ liên hệ.

- Tài sản kiểm kê: Quyết định phải liệt kê chi tiết các tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra mà sẽ được kiểm kê. Các tài sản này có thể bao gồm tiền mặt, tài liệu, hồ sơ, công cụ, trang thiết bị, phương tiện di chuyển và bất kỳ tài sản nào khác có liên quan đến quá trình thanh tra.

- Thời gian và hình thức kiểm kê: Quyết định phải xác định rõ thời gian và hình thức kiểm kê tài sản. Thời gian kiểm kê nên được định cụ thể, từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc. Hình thức kiểm kê có thể là kiểm kê trực tiếp tại địa điểm lưu trữ tài sản hoặc thông qua việc yêu cầu cung cấp thông tin, báo cáo hoặc tài liệu liên quan.

- Người thực hiện kiểm kê: Quyết định cần chỉ định người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm kê. Đây có thể là người từ cơ quan thanh tra hoặc một đơn vị riêng biệt được ủy quyền.

- Hiệu lực và trách nhiệm thi hành: Quyết định phải xác định thời gian có hiệu lực của quyết định và nêu rõ các đối tượng có trách nhiệm thi hành quyết định, bao gồm cả người, tổ chức được kiểm kê và cơ quan thanh tra.

Ngoài ra, quyết định cần có phần nơi nhận để liệt kê các địa chỉ và bên nhận quyết định, cùng phần lưu để ghi chú về việc lưu giữ bản sao quyết định. Trong quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra, nội dung chi tiết cần có bao gồm căn cứ pháp lý, thông tin về người, tổ chức kiểm kê, tài sản được kiểm kê, thời gian và hình thức kiểm kê, người thực hiện kiểm kê, hiệu lực và trách nhiệm thi hành. Quyết định cần phải đầy đủ và cụ thể, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra. Ngoài ra, quyết định cũng cần có phần nơi nhận và phần lưu để ghi chú về việc gửi quyết định đến địa chỉ nhận và việc lưu trữ bản sao quyết định. Việc tuân thủ nội dung trong quyết định này sẽ đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra.

 

3. Mẫu 13/TTrT Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra

>>> Tải ngay: Mẫu 13/TTrT Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra

Nội dung về mẫu 13/TTrT Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra chi tiết như sau:

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH

 Số: 123/QĐ-TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra

CỤC THUẾ TỈNH A Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 456 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 6 năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 10 tháng 7 năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-TT ngày 5 tháng 7 năm 2023 của Cục Thuế về việc thanh tra tại Công ty XYZ;

Theo đề nghị của Ông Nguyễn Văn A, Trưởng đại diện Công ty XYZ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra của: Ông Nguyễn Văn B - Mã số thuế: 123456789

Giấy CMND số: 123456789 - Ngày cấp: 20/05/1990 - Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ: Số 10, Đường ABC, Quận XYZ, Thành phố Hà Nội

Các tài sản kiểm kê bao gồm:

- Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T490

- Điện thoại di động iPhone 12 Pro Max (hoặc Danh mục các tài sản bị kiểm kê được ban hành kèm theo Quyết định này).

Thời gian kiểm kê: Từ ngày 16/7/2023 đến ngày 20/7/2023

Hình thức kiểm kê: Xem xét tài liệu, hóa đơn, và kiểm tra vật chứng liên quan

Điều 2. Người thực hiện kiểm kê: Ông Trần Văn C, Thanh tra viên

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Văn B và Cục Thuế tỉnh A chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Cục Thuế tỉnh A

- Công ty XYZ;

- Lưu: Cục Thuế tỉnh A

CHỦ TỊCH CỤC THUẾ TỈNH A

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra (Mẫu 13/TTrT). Quyết định này được ban hành nhằm xác định và thực hiện kiểm kê các tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra. Nội dung quyết định bao gồm các điều khoản về đối tượng kiểm kê, các tài sản được kiểm kê, thời gian và hình thức kiểm kê, người thực hiện kiểm kê và hiệu lực của quyết định. Quyết định này có tầm quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra.

Để tìm hiểu thêm các thông tin liên quan vui lòng tham khảo thêm bài viết sau: Mẫu giấy quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại (Mẫu số 12-KN)

 Chúng tôi cam kết đưa ra những giải pháp phù hợp với tình huống cụ thể của quý khách, giúp quý khách hiểu rõ và đưa ra quyết định thông minh. Để thuận tiện cho quý khách, chúng tôi có các phương thức liên lạc đa dạng. Quý khách có thể gửi yêu cầu chi tiết qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn hoặc gọi điện trực tiếp vào số hotline 1900.6162. Chúng tôi cam kết kiểm tra và phản hồi yêu cầu của quý khách trong thời gian nhanh nhất, để quý khách không mất quá nhiều thời gian chờ đợi. Nếu yêu cầu của quý khách cần sự tư vấn chi tiết hơn, chúng tôi có thể hẹn cuộc gặp trực tiếp để thảo luận kỹ hơn về vấn đề pháp lý của quý khách. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến, giúp quý khách tiếp cận thông tin pháp lý một cách thuận tiện và linh hoạt nhất.