Luat Minh Khue

biên bản bàn giao

biên bản bàn giao - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về biên bản bàn giao

Bàn giao công việc không có biên bản bàn giao xử lý như thế nào?

Bàn giao công việc không có biên bản bàn giao xử lý như thế nào?
Thưa luật sư! Trước đây em có vào làm việc tại hội nông dân xã X, lúc đó bàn giao công việc không có biên bản hây giấy tờ gì cả, chỉ hai người bàn giao tay đôi mà thôi, lúc đó người bàn giao chỉ bàn giao cho em nợ dưới xã là 6 triệu đồng đến thời điểm này em đã thu và nộp đủ cho hội nông dân đúng 6 triệu đồng, (lúc bàn giao thì Đảng ủy và Hội nông dân huyện không tham gia bàn giao gì cả).

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao
Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao áp dụng cho các trường hợp thanh lý hợp đồng để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ: