1. Mẫu công văn đề nghị, yêu cầu thanh toán công nợ

Thanh toán tiền trễ hẹn, chậm trong các giao dịch kinh doanh là điều khá dễ bắt gặp. Vì là đối tác của nhau, nên các bên có thể soạn Mẫu công văn đề nghị thanh toán mang tính chất nhắc nhở lịch thanh toán đến hẹn và cũng là một văn bản pháp lý quan trọng chứng minh một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng khi xảy ra các tranh chấp tại tòa án:

Các giao dịch thanh toán là các giao dịch phổ biến, thường xuyên nhất trong hoạt động kinh doanh và việc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cũng là một trong nhưng điều thường gặp trong các giao dịch. Căn cứ vào tính chất, mức độ quan trọng việc thông báo công nợ và yêu cầu thanh toán là một trong những vấn đề hết sức cần tiết và quan trọng về mặt pháp lý.

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực soạn thảo các giấy tờ liên quan đến yêu cầu thanh toán công nợ, thu hồi nợ, khởi kiện giải quyết tranh chấp công nợ tại tòa án nhân dân các cấp. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

BIỂU MẪU LIÊN QUAN:

1. Đơn kiện đòi nợ;

2. Mẫu giấy biên nhận, đặt cọc;

Công ty luật Minh Khuê giới thiệu mẫu Công văn đề nghị, yêu cầu thanh toán công nợ để quý khách hàng tham khảo và vận dụng trên thực tiễn.

 

>> Tải ngay: Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
............, ngày .... tháng .... năm ......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ

 

Kính gửi: ............................

Thực hiện Hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty .... về việc …, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại Điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng quy định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty .......

Số tài khoản: .... . tại Ngân hàng ...... – Chi nhánh .....

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

-------- 

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý: Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng

 

2. Mẫu thông báo đòi nợ

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu thông báo đòi nợ, mẫu này cao hơn ở mức độ công văn đề nghị thanh toán, nó dùng để khẳng định những vi phạm và có thể khởi kiện ngay nếu bên vi phạm không thẹc hiện nghĩa vụ. Quý khách hàng tham khảo và áp dụng mẫu thông báo đòi nợ trên thực tiễn. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Tải ngay: Mẫu thông báo đòi nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

….., ngày.... tháng.... năm..…

 

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

 

Kính gửi: Ông/Bà  …………… 

CMTND số: …………….. do Công an thành phố ……cấp ngày …/…/.…;

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại :.............. 

Thực hiện theo hợp đồng thuê nhà ngày …./…./…. ký giữa Ông …… và tôi, tôi đã giao đúng chất lượng ngôi nhà theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên cũng đã xác nhận về quá trình bàn giao nhà vào ngày

Theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều 3: giá thuê và phương thức thanh toán) thì bên thuê nhà phải thanh toán tiền thuê nhà cho bên A bằng tiền mặt bốn tháng một lần vào năm thuê đầu tiên và từ năm thứ hai trở đi thì thanh toán sáu tháng một lần. Thời gian để thanh toán là trong mười ngày đầu tiên của của mỗi kỳ thanh toán. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên thuê nhà là ông …….. vẫn không có thanh toán đúng khoản tiền theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở được nêu ở trên.

Vậy tôi kính đề nghị ông ……………. thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông……………. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp pháp lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật để buộc Ông………….phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Bên cho thuê nhà

 

---------- 

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Luật sư tư vấn thu hồi nợ cho doanh nghiệp

 

3. Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Mẫu giấy đề nghị thanh toán là văn bản thông báo khoản thanh toán đến hạn, đến chu kỳ thanh toán theo hợp đồng hoặc thanh toán các khoản hàng hóa mua bán, giao dịch theo hợp đồng. Mẫu giấy đề nghị thanh toán mang tính chất truyền đạt thông tin khác với công văn đề nghị yêu cầu thanh toán mang tính chất thúc dục việc thanh toán chậm chế, thì mẫu giấy đề nghị thanh toán làm rõ, đưa ra các thông tin thanh toán minh bạch theo thỏa thuận trước đó.

Giới thiệu Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất (ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC)

>> Tải ngay:Mẫu giấy đề nghị thanh toán

 

Đơn vị: ......... 

Địa chỉ: .......... 

Mẫu số 05 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi :................................................ 

Họ và tên người đề nghị thanh toán :.... 

Bộ phận (Hoặc địa chỉ) :......................... 

Nội dung thanh toán :............................ 

Số tiền : ......... (Viết bằng chữ) :........... 

(Kèm theo ........................... chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

 

Giới thiệu mẫu giấy đề nghị thanh toán theo hợp đồng giữa hai công ty:

>> Tải ngay: Mẫu giấy đề nghị thanh toán giữa hai công ty

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày……tháng……năm……

 

Kính gửi: Công ty cổ phần ………

Số …… đường………, phường ……., quận …  Hà Nội

Căn cứ theo Điều ..... của Hợp đồng Tư vấn quản trị số: …./…-…ký kết ngày… tháng …. năm 20…. giữa Công ty cổ phần ………….. với Công ty Luật TNHH Minh Khuê, tổng phí dịch vụ tư vấn là …..000.000VNĐ/ 01tháng (… Việt Nam đồng) (mức phí này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

Công ty luật TNHH Minh Khuê (MST: ........ ) đề nghị Công ty cổ phần …  thanh toán cho Công ty chúng tôi số tiền dịch vụ tư vấn của tháng … năm 2010 (từ …/…./20…. đến …./…./20… ). Công ty chúng tôi sẽ xuất hoá đơn GTGT cho Quý Công ty với nội dung như sau:

Phí dịch vụ: ……000.000 VNĐ

Thuế GTGT: …..000.000 VNĐ

Tổng: …….000.000VNĐ

(Bằng chữ: …………………..đồng Việt Nam)

Số tiền trên gửi vào tài khoản của Công ty Luật TNHH Minh Khuê, số .................. tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Xuân.

Xin trân trọng cảm ơn,

Kính thư,

Ông.............. – Giám Đốc

 

4. Mẫu thư đề nghị thanh toán

Hoạt động thanh toán là một trong những yếu tố thường xuyên của mỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp - Trong nhiều trường hợp hoạt động này đòi hỏi sự tế nhị trong yêu cầu cung như nội dung đề nghị. Công ty luật Minh Khuê đưa mẫu thư đề nghị thanh toán đề quý khách hàng tham khảo. Mẫu thư đề nghị thanh toán là văn bản nhắc nhở mang tính chất nhẹ nhàng nhất đối với khoản thanh toán đến hạn và thể hiện tinh thần hợp tác có thiện chí với các đối tác lớn hơn mình.

>> Tải ngay: Mẫu thư đề nghị thanh toán

Đơn vị: ...........

Địa chỉ:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

Ngày ....... tháng ........ năm 20...

 

THƯ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

 

Họ và tên người đề nghị: ................................... 

Số giấy GT, CMT : ............................................... 

Bộ phận công tác: .............................................. 

Số tiền đề nghị thanh toán :.................................. 

Bằng chữ :............................................................. 

............................................................................. 

Hình thức thanh toán: Tiền mặt Ngân hàng Mở L/C

Thời hạn thanh toán :.....  /............ /..................... 

Tên dự án/hợp đồng: .......................................... 

Mã dự án :............................................................ 

Trả cho đơn vị :....................................................... 

Số tài khoản :.......................................................... 

Tại Ngân hàng:....................................................... 

Nội dung thanh toán:

................................................................................. 

................................................................................... 

................................................................................... 

..................................................................................... 

.................................................................................... 

Kèm theo................... chứng từ.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY  KẾ TOÁN TRƯỞNG  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

 

 

-----------------------------------------

>> Tham hảo dịch vụ pháp lý liên quan: Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ

 

 

5. Mẫu biên bản đề nghị thanh toán

Sau khi gửi các Công văn đề nghị thanh toán và các bên có phúc đáp lại thông tin và làm rõ quyền và trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện việc thanh toán. Thì các bên cần tiến hành một cuộc họp hoặc gặp mặt để lập thành biên bản đề nghị thanh toán, ghi nhận lại toàn bộ thông tin, cam kết đã đạt được và những vấn đề bất đồng cần giải quyết. Dựa trên biên bản này, các bên sẽ tiến hành thực hiện hoặc thanh toán phù hợp với nội dung đã thỏa thuận.
Giới thiệu mẫu biên bản họp, làm việc về vấn đề thanh toán:
 
 

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

———————–

Số: … /BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

——————–

........ ngày …. tháng …. năm …….

BIÊN BẢN

(V/v đề nghị thanh toán theo hợp đồng.....)

 

Thời gian bắt đầu……………………

Địa điểm……………………………….

Thành phần tham dự………………

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Chủ trì (chủ tọa):……………………………… 

Thư ký (người ghi biên bản):………………… 

Nội dung: Về việc đề nghị ……….thanh toán.

Cụ thể: …………………………………………… 

…………………………………………………… 

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ….. giờ ….., ngày …. tháng ….. năm …… ./.

THƯ KÝ

(Chữ ký)

CHỦ TỌA

(Chữ ký, dấu (nếu có))

Nơi nhận:

– ……….;

– Lưu văn phòng

 

6. Mẫu đề nghị thanh toán kèm phụ lục hợp đồng

Hai bên mua và bán có thể thống nhất về mẫu giấy đề nghị thanh toán áp dụng cho trường hợp một hay bên vi phạm nghĩa vụ thanh toán tránh trường hợp các bên không thống nhất về hình thức yêu cầu khi vi phạm.
Hiểu một cách đơn giản thì việc đề nghị thanh toán có thể lập thành phụ lục hợp đồng (Kèm theo hợp đồng chính) ghi nhận tất cả nội dung thỏa thuận của hai bên - Đây là một hình thức ràng buộc pháp lý chặt chẽ nhất và là một phần không tách rời hợp đồng chính:

>> Tải ngay: Mẫu phụ lục hợp đồng kèm kề nghị thanh toán

Luật Minh Khuê đưa ra một mẫu phụ lục hợp đồng mua bán căn hộ kèm điều khoản thanh toán để quý khách hàng tham khảo.

PHỤ LỤC 3 - ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(Kèm theo và không thể tách rời của Hợp đồng mua bán Căn hộ chung cư

số: .....-20...../20..../HĐMB ngày.....tháng.....năm....... )

Kính gửi: Công ty/Ông/ Bà: …………………… 

Địa chỉ: .................................................................. 

Căn cứ vào Hợp đồng mua bán Căn hộ chung cư tại Dự án Golden Land Building được ký giữa Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt (Bên Bán) và khách hàng (Bên Mua) ngày ... tháng ... năm...

Đến nay, Dự án đã thi công đến sàn …… tầng ….. . Theo điều 3 – Giá bán căn hộ và phụ lục 2 - Tiến độ thanh toán của Hợp đồng mua bán, Công ty chúng tôi đề nghị Quý Công ty/ Ông/ Bà thanh toán số tiền phải nộp đợt ... ……… chi tiết cụ thể như sau:

1. Số tiền phải thanh toán: ........  đồng (bằng chữ: ........ .)

Trong đó:

- ... % giá bán Căn hộ = .............................. VNĐ

- Khoản phát sinh tăng/ giảm theo điều ... Hợp đồng là .............................. VNĐ

- Khoản tiền khác (nếu có): .............................. VNĐ

- ... % thuế GTGT của ... % giá bán Căn hộ = .............................. VNĐ

2. Hình thức thanh toán:

Quý Công ty/ Ông/ Bà có thể trả bằng tiền mặt vào các ngày trong tuần ( kể cả ngày thứ 7) tại Văn phòng Công ty – Tầng M, Tòa B, Tòa nhà ...., số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc chuyển khoản tài khoản người thụ hưởng sau:

- Công ty Cổ phần Thương mại........

- Tài khoản số: …….. tại NH…… 

- Nội dung: Trả tiền đợt mua căn hộ đợt ………… của Hợp đồng mua bán căn hộ số:… 

3. Lưu ý quan trọng:

Chúng tôi xin lưu ý, Quý công ty/ Ông/ Bà có trách nhiệm thanh toán số tiền trên trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên đề nghị thanh toán này. Nếu Quý công ty/ Ông/ Bà thanh toán sau thời hạn này, Công ty chúng tôi có quyền yêu cầu Quý công ty/ Ông/ Bà trả tiền lãi chậm thanh toán và thực hiện các quyền khác theo quy định của Hợp đồng mua bán Căn hộ.

Trân trọng thông báo và mong nhận được sự hợp tác!

Mọi thông tin xin liên hệ số ĐT : …… 

Nơi nhận: CÔNG TY .........................

  • Như trên (T/hiện)
  • Lưu PKD, VP