1. Hiểu thế nào là di chúc?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc là người thành niên, phải đảm bảo còn minh mẫn; sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa,cưỡng ép thì có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Di chúc phải được lập thành văn bản,trường  không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Xem thêm: Mẫu di chúc thừa kế tài sản, đất đai mới nhất 

 

2. Mẫu di chúc viết tay theo quy định

* Căn cứ vào Điều 628 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về di chúc bằng văn bản gồm :

- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

- Di chúc bằng văn bản có công chứng.

- Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

* Nội dung của di chúc

- Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Ngày, tháng, năm lập di chúc.

+ Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc.

+ Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản.

+ Di sản để lại và nơi có di sản.

-  Di chúc có thể có các nội dung khác.

- Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

- Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Căn cứ vào quy định nêu trên người lập di chúc có thể viết tay đều là dạng văn bản.Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu di chúc viết tay dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DI CHÚC

Hôm nay, ngày 10 tháng 2 năm  2023 vào lúc 8h30 phút sáng, tại địa chỉ nhà riêng của tôi là số 560 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

 Họ và tên tôi là: Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 4/7/1960

Căn cước công dân số:.....Cục cảnh cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 6/5/2021.

Địa chỉ thường trú:  560 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào hồ sơ khám sức khỏe ngày 1/2/2023 tại Bệnh viện Bạch Mai xác định sức khỏe bình thường, không bị tâm thần.Nay trong tình trạng minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản của mình, cụ thể như sau:

1. Một  mảnh đất diện tích 200 m2, loại đất ở đô thị, thửa đất 80, tờ bản đồ số 34, địa chỉ  560 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Một mảnh đất diện tích 1000 m2, loại đất trồng cây lâu năm, thửa đất 90, tờ bản đồ số 56, địa chỉ thôn Tân Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

3. Một mảnh đất diện tích 3000 m2, loại đất trồng cây lâu năm, thửa đất 80, tờ bản đồ số 74, địa chỉ thôn B, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

4. Một xe ô tô mang biển số 30B-F1-78999.

5. Một xe máy mang biển số  30A-B1-87898.

6. Một sổ tiết kiệm trị giá 1.000.000.000 đồng mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.

7. Một sổ tiết kiệm trị giá 2.000.000.000 đồng mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

8. 5 cây vàng SCJ được cất trong két sắt.

9. Một khoản tiền mặt là 100.000.000 đồng được cất trong két sắt.

10. Một sổ tiết kiệm trị giá 2.000.000.000 đồng mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) tại di chúc này sẽ thuộc về những người có tên dưới đây:

1. Bà Lê Thu Thủy ( vợ hợp pháp ) , sinh ngày 8/8/1970, địa chỉ thường trú số 560 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sẽ thừa hưởng những tài sản sau:

- Một mảnh đất diện tích 200 m2, loại đất ở đô thị, thửa đất 80, tờ bản đồ số 34, địa chỉ 560 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Một mảnh đất diện tích 1000 m2, loại đất trồng cây lâu năm, thửa đất 90, tờ bản đồ số 56, địa chỉ thôn Tân Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Một mảnh đất diện tích 3000 m2, loại đất trồng cây lâu năm, thửa đất 80, tờ bản đồ số 74, địa chỉ thôn B, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Một xe ô tô mang biển số 30B-F1-78999.

- Một xe máy mang biển số 30A-B1-87898.

2. Nguyễn Đức Chung ( con đẻ ), sinh ngày 1/2/1995, địa chỉ thường trú số 560 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sẽ thừa hưởng một sổ tiết kiệm trị giá 2.000.000.000 đồng mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

3. Nguyễn Thu Hương ( con đẻ ) , sinh ngày 4/5/1998, địa chỉ thường trú số 560 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sẽ thừa hưởng một sổ tiết kiệm trị giá 1.000.000.000 đồng mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.

4. Nguyễn Đức Mạnh ( con đẻ ), sinh ngày 1/2/2000,  địa chỉ thường trú số 560 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sẽ thừa hưởng một sổ tiết kiệm trị giá 2.000.000.000 đồng mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.

5. Nguyễn Đức Mạnh ( cháu nội), sinh ngày 1/1/2022,  địa chỉ thường trú số 560 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sẽ hưởng 5 cây vàng SCJ được cất trong két sắt và một khoản tiền mặt là 100.000.000 đồng được cất trong két sắt.

Di chúc đã được lập xong hồi 11 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2023 .Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành 2 bản, mỗi bản 3 trang.

Người lập Di chúc

(Ký và ghi rõ họ và tên)

 

>> Xem thêm: Mẫu di chúc không cần công chứng viết tay hợp pháp 

 

3. Quy định về hiệu lực của di chúc

- Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.  Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là thời điểm Tòa án xác định ngày chết của người bị tuyên bố là đã chết.Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

- Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

+  Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

+  Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

- Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

- Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

- Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực. Xem thêm: Mẫu di chúc có chứng thực của UBND xã mới nhất 

Quý khách hàng còn nhiều vướng mắc vui lòng liên hệ tới Luật Minh Khuê qua số tổng đài tư vấn pháp luật1900.6162 để được đội ngũ Luật sư của chúng tôi hỗ trợ tư vấn và giải đáp nhanh chóng. Trân trọng!