1. Di chúc có người làm chứng được sử dụng trong trường nào? 

Căn cứ theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì di chúc được hiểu là văn bản hoặc lời nói thể hiện ý chí, nguyện vọng của một người trong việc định đoạt tài sản, chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người khác sau khi chết. Trong đó, người có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản mình, theo quy định tại Điều 625 Bộ luật dân sự năm 2015 được xác định là người đã thành niên, có tài sản để lại, minh mẫn, sáng suốt và hoàn toàn tự nguyện khi lập di chúc. Còn người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì vẫn được quyền lập di chúc như người đã thành niên nhưng phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Quy định về độ tuổi lập di chúc (từ đủ 15 tuổi trở lên) nhằm mục đích đảm bảo việc thực hiện quyền của chủ sở hữu tài sản - khi họ có đủ khả năng và điều kiện để tạo lập nên tài sản của chính mình. Khi một người lập di chúc để định đoạt tài sản của mình thì di chúc chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế tức là thời điểm người có tài sản chết, hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết theo quy định.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 643 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì di chúc được được đưa ra làm căn cứ phân chia tài sản sau khi một người chết đi được xác định là di chúc hợp pháp và là di chúc cuối cùng mà họ lập ra trước khi chết. Di chúc hợp pháp là di chúc đảm bảo được các điều kiện về chủ thể lập di chúc, nội dung di chúc và hình thức của di chúc (tùy từng trường hợp mỗi hình thức di chúc sẽ có điều kiện riêng). Theo đó, di chúc có người làm chứng được sử dụng trong trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng bắt buộc phải có ít nhất là hai người làm chứng. 

Như vậy di chúc bằng văn bản có người làm chứng sẽ được lập trong trường hợp người lập di chúc phải nhờ người khác lập hộ.

>> Xem thêm: Di chúc không công chứng, chứng thực được xem là hợp pháp khi nào?

 

2. Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng 

>>>Tải ngay: Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng mới nhất  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

 

DI CHÚC

 

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2024, vào lúc 14h00p tại nhà riêng số XX ngõ YY đường ZZ, phường ZY, quận YZ, Hà Nội

Họ và tên tôi là: Trần Văn Cảnh 

- Ngày, tháng, năm sinh: 01 tháng 10 năm 1956

- Chứng minh nhân dân số: 03468262XXXX      Nơi cấp: Cục cảnh sát........................      cấp ngày 11 tháng 9 năm 2000

- Địa chỉ thường trú: số XX ngõ YY đường ZZ, phường ZY, quận YZ, Hà Nội

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm: Thửa đất số 472X, tờ bản đồ số XZ, diện tích 15.201m2, cùng căn nhà 3 tầng có diện tích tương ứng tọa lạc tại số 19 đường ABC, phường CDZ, quận ABD, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số AB

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AB cấp ngày 10 tháng 9 năm 2015

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời

Họ và tên con gái út: Trần Phương Chi

Ngày, tháng, năm sinh: 11 tháng 9 năm 1989

Chứng minh nhân dân số: 098375XXX         Nơi cấp:            cấp ngày: 12 tháng 8 năm 2015

Địa chỉ thường trú: số XX ngõ YY đường ZZ, phường ZY, quận YZ, Hà Nội sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại

Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác. 

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

Họ và tên: Hồ Ngọc Linh 

Ngày, tháng, năm sinh: 09 tháng 10 năm 1990

Chứng minh nhân dân số: 07653829XXX Nơi cấp:    cấp ngày: 12 tháng 5 năm 2015

Địa chỉ thường trú: Số nhà XY đường Hạ Đinh, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Họ và tên: Nguyễn Trọng Hưng 

Ngày, tháng, năm sinh: 15 tháng 02 năm 2000

Chứng minh nhân dân số: 094746299XXX Nơi cấp:         cấp ngày: 30 tháng 5 năm 2018

Địa chỉ thường trú: Số nhà XY đường Hạ Đinh, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Di chúc đã được lập xong hồi 15h00p ngày 12 tháng 4 năm 2024. Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì. Di chúc được lập thành 02 bản, mỗi bản 02 trang./.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Nhân chứng 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhân chứng 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người lập Di chúc

(Ký, điểm chỉ, và ghi rõ họ tên)

 

>> Tham khảo: Chồng chết không có di chúc thì chia tài sản chung như thế nào?

 

3. Cách viết di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Thông thường, một bản di chúc sẽ có kết cấu 03 phần: Thông tin tài sản; Về việc để lại tài sản và ý nguyện của người lập di chúc. Cụ thể Luật Minh Khuê sẽ hướng dẫn quý khách cách viết nội dung của ba phần này như sau:

- Phần tài sản: Người lập di chúc cần ghi rõ các thông tin về tài sản như:

+ Tài sản chung hay tài sản riêng? Giấy tờ chứng minh?

+ Tài sản là đất , nhà hay xe cộ…? Trường hợp là đất và nhà, cần ghi rõ vị trí thửa đất, số tờ bản đồ, số thửaa, diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất,… diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, năm hoàn thành xây dựng… của căn nhà, thông tin về giấy tờ sở hữu như cơ quan cấp, ngày tháng cấp, số phát hành… Trường hợp là xe cộ cần ghi rõ loại xe, biển số xe, thông tin giấy tờ đăng ký xe…

- Phần nội dung về việc để lại tài sản: Ở phần này, thông tin càng cụ thể, chi tiết càng tốt, người lập di chúc cần ghi rõ thông tin của người nhận thừa kế di sản, đồng thời ghi rõ phân chia di sản cho mỗi người những loại tài sản nào? Số lượng bao nhiêu?....

- Phần ý nguyện: Đây là phần mà người lập di chúc thể hiện ý nguyện, mong muốn của mình sau khi chết đi như: Con cái có trách nhiệm thờ cúng cha mẹ, anh em hòa thuận với nhau…

 

4. Những lưu ý khi lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng 

Khi lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng, người lập di chúc không những chỉ cần lưu ý về nội dung di chúc mà còn phải hết sức chú ý đến những người làm chứng có đủ điều kiện để làm nhân chứng hay không. Cụ thể, pháp luật quy định mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, tuy nhiên trừ những người sau đây sẽ không được là người làm chứng: 

- Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc

- Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc

- Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Những đối tượng nêu trên đều là những chủ thể có ảnh hưởng trực tiếp về quyền lợi bởi bản di chúc được lập ra. Do đó pháp luật không cho phép những người đó được đứng ra làm người làm chứng để đảm bảo tính khách quan, chân thực của bản di chúc. 

Bên cạnh đó khi tiến hành lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng thì người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng. Những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Nếu thiếu một trong những điều kiện nêu trên thì bản di chúc sẽ bị tuyên vô hiệu.

>> Tham khảo: Lập di chúc nhưng không cho phép bán di sản có được không?

Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu di chúc có người làm chứng mới nhất và cách viết do Công ty Luật Minh Khuê biên soạn và muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!