1. Diễn văn bế mạc đại hội chi bộ là gì?

Diễn văn bế mạc đại hội chi bộ chính là những bài phát biểu, diễn thuyết được trình bày chính thức khi kết thúc đại hội chi bộ được tổ chức. Ngoài ra diễn văn bế mạc còn được sử dụng trong các sự kiện khác có tính trang trọng.

Đại hội chi bộ được coi là buổi tổng kết báo cáo nhiệm kỳ làm việc của chi bộ trong thời gian làm việc được thực hiện theo các quy định của Điều lệ Đảng. Thông qua buổi làm việc để điểm lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đã được đề ra, đồng thời xác định phương hướng mới cho cơ quan, tổ chức.

Có thể nói các bài diễn văn bế mạc đang ngày càng phổ biến hiện nay, được sử dụng trong nhiều dịp lễ khác nhau. Bài diễn văn bế mạc đại hội chi bộ thể hiện được sự trang trọng, cảm ơn, lòng biết ăn đối với những cá nhân, tổ chức đã đến tham dự vào buổi đại hội chi bộ.

Như vậy, căn cứ vào tên gọi thì ta hoàn toàn có thể nắm được mục đích sử dụng chủ yếu của diễn văn bế mạc đại hội chi bộ, đó chính là bài diễn văn được dùng để kết thúc cho buổi đại hội.

>> Xem thêm: Mẫu bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi bộ hay nhất 

 

2. Mẫu diễn văn bế văn đại hội chi bộ

Một bài diễn văn bế mạc phải đảm bảo các yếu tố ngắn gọn, súc tích, tránh nội dung lan man. Đồng thời diễn văn phải tóm tắt được những vấn đề quan trọng đã diễn ra trong đại hội, tổng kết được những kế hoạch đã được đề ra cho nhiệm kỳ tiếp theo.

 

2.1 Mẫu điễn văn bế mạc đại hội chi bội (Mẫu 1)

>> Tải về: Mẫu số 1

ĐẢNG BỘ ……..

ĐẠI HỘI CHI BỘ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

      …….., ngày… tháng … năm …

 

DIỄN VĂN BẾ MẠC

ĐẠI HỘI CHI BỘ  …… NHIỆM KỲ ………… 

Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa các vị khách mời của Đại hội,

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, và đầy tinh thần trách nhiệm, Chi bộ chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình của Đại hội chi bộ ………………

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng:

– Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ ………

– Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ ……………., Tình hình Chiến lược phát triển kinh tế ………….

– Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi)…dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ …… và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ … 

– Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi ủy gồm ba đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới.

Đại hội mong muốn và tin tưởng mỗi thành viên trong Chi ủy hãy xứng đáng với sự ủy thác của toàn Đảng viên trong chi bộ, trên mỗi cương vị được giao hãy ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, góp phần tích cực xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh – thực sự có đủ phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết do Đại hội đề ra.

Các nội dung được thông qua tại Đại hội cụ thể bằng Nghị quyết của đại hội là sản phẩm trí tuệ, thể hiện ý chí và quyết tâm của Đảng viên và CB-CNV toàn Công ty.

 

Với những kết quả nói trên, chúng ta có thể báo cáo với toàn Đảng viên, Cán bộ – Công nhân viên Công ty: Đại hội Chi bộ ……… đã thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Để làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo Công ty trong thời kỳ mới, thời kỳ chuyển từ DNNN sang Công ty Cổ phần, thời kỳ phát triển của Công ty Cổ phần cùng các thành phần kinh tế khác của đất nước, yêu cầu vừa cơ bản, vừa cấp bách đối với Đảng ta là phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng luôn luôn trong sạch và vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy ưu điểm và nhân tố mới, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ chi bộ, cơ sở. Đó là yếu tố quyết định thành công của quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

Đại hội kêu gọi mỗi đảng viên của Đảng dù ở cương vị công tác nào, hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn để luôn luôn xứng đáng với danh hiệu quang vinh là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và rèn luyện, gương mẫu đi đầu và vận động CB-CNV thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chúng ta hãy tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước trong thời kỳ mới, năng động và sáng tạo, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội đề ra, góp phần làm cho đất nước ta sớm ra khỏi cảnh đói nghèo, kém phát triển, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Thưa Đại hội,

Đại hội chân thành cảm ơn sự có mặt của các đ/c Lãnh đạo Quận Ủy Quận ……….., các đ/c Lãnh đạo các Ban Ngành Quận ………… đã đến dự và chỉ đạo đại hội, Cảm ơn lãnh đạo Công ty …………. thời gian qua đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất về tinh thần cũng như vật chất giúp Chi bộ tổ chức thành công đại hội hôm nay.

Thưa các đồng chí,

Được Đại hội trao cho gánh vác trọng trách trước Đảng và toàn bộ CB-CNV Công ty, nhận rõ đầy đủ trách nhiệm nặng nề mà Đại hội giao cho, Ban Chấp hành Chi ủy và Cá nhân tôi nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, gương mẫu trong sinh hoạt và công tác, không ngừng nâng cao bản lĩnh và trí tuệ, nói đi đôi với làm, cùng toàn Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Hướng tới Đại Hội lần thứ ……………. của Đảng Cộng Sản Việt Nam, với niềm phấn khởi và tin tưởng vào tương tươi đẹp của đất nước, tương lai xán lạn của Công ty ……………, tôi xin long trọng tuyên bố Bế mạc Đại hội Chi Bộ ………………..

Đảng Cộng Việt Nam quang vinh muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin cảm ơn.

 

 

>> Tham khảo thêm: Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố mới nhất 

 

2.2 Mẫu điễn văn bế mạc đại hội chi bội (Mẫu 2)

>> Tải về: Mẫu số 2

 

ĐẢNG BỘ ……..

ĐẠI HỘI CHI BỘ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  …….., ngày… tháng … năm …

 

DIỄN VĂN BẾ MẠC

ĐẠI HỘI CHI BỘ  …… NHIỆM KỲ ………… 

 

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch;

- Kính thưa các đồng chí đại biểu khách mời;

- Kính thưa đại hội.

Sau hai ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện .......... lần thứ .......... đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi và bổ sung nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị, phân tích, đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ qua; xác định rõ tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của huyện, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu từ nay đến năm ..........

Đại hội cũng đã đóng góp nhiều ý kiến xác thực, sâu sắc vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ............. và dự thảo các văn kiện trình trình Đại hội ...... của Đảng.

Đại hội đã trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí ..............- PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp từ nay đến năm ............ với các mục tiêu, chỉ tiêu cao, thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn thể đảng viên và nhân dân trong huyện, tiếp tục đổi mới, quyết tâm đưa huyện Thăng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa .......... gồm 39 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức và năng lực gánh vác trọng trách mà đảng bộ và nhân dân giao phó, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới theo đúng tinh thần Chỉ thị .......... của Bộ Chính trị; đại hội mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ nỗ lực đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực; giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bảo vệ quan điểm, lập trường của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ............. gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

- Kính thưa các đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện ........... lần thứ ............. có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là Đại hội biểu thị quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ................., phát huy truyền thống huyện anh hùng, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng huyện ................ phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng nhân dân cả tỉnh xây dựng ................ phát triển bền vững.

- Kính thưa các đồng chí.

Thành công của Đại hội có được, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự theo dõi, giúp đỡ thường xuyên của các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; sự đóng góp trí tuệ đầy trách nhiệm của các Đảng bộ, chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong huyện vào báo cáo chính trị của Đảng bộ trình tại đại hội.

Tại diễn đàn này, đại hội chúng ta bày tỏ sự biết ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã theo dõi, chỉ đạo đại hội. Đại hội chân thành cảm ơn tất cả các đơn vị và cá nhân trong và ngoài huyện đã giúp đỡ, cung cấp nhiều thông tin kịp thời phục vụ cho đại hội và gởi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ đã đến dự, theo dõi đại hội. Cảm ơn các cháu thiếu niên trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đã đến dâng hoa và chúc mừng đại hội. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền thanh, truyền hình của Trung ương, của tỉnh và địa phương đã theo dõi và kịp thời đưa tin về đại hội.

Đại hội biểu dương các cơ quan, tiểu ban phục vụ đại hội và cảm ơn toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực tận tụy làm tốt công tác phục vụ, góp phần tích cực vào thành công của đại hội.

- Thưa các đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện ................. lần thứ .............. đã thành công tốt đẹp. Đó là niềm vui lớn và nguồn cổ vũ đối với đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Sau đại hội, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là các cấp ủy Đảng phải triển khai kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện; khẩn trương cụ thể hóa để sớm biến nghị quyết thành hiện thực trong cuộc sống.

Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra, quyết tâm xây dựng huyện ............... phát triển nhanh và bền vững.

Trong niềm hân hoan phấn khởi về thành công của đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội.

Xin cảm ơn các đại biểu;

Kính chúc các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc.

 

>> Xem thêm: Mẫu bài tham luận đại hội chi bộ công tác chuyên môn 

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác xin vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp thắc mắc.