Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY…………                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***------------

Hà Nội, ngày ….   tháng ….  năm…


 ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan thành phố……………………..….

Địa chỉ: …………………………………………………………………….…………………..….

- Tên công ty: ……………………………………………………………………………………...

- Số giấy chứng nhận đầu tư …… ngày cấp lần đầu ngày…. tháng ….năm …. và thay đổi lần thứ ….ngày …. tháng …. năm ……

- Mã số thuế:…………………………...........................................................................……..……

>> Xem thêm:  Dịch vụ kê khai báo cáo thuế hàng tháng cho cá nhân, doanh nghiệp

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………..........…………..(sau đây gọi tắt là “Công Ty”)

Để thuận tiện cho việc giải thể công ty, nay Công Ty làm đơn này kính đề nghị hải quan xác nhận số thuế Công Ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước như sau:

Loại thuế: ………………………………………..

Phát sinh: ………………………………………...

Đã nộp: …………………………………………...

nên Công ty đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế và hiện không còn nợ thuế Nhà nước.

Để Công Ty hoàn tất thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, rất mong Tổng cục Hải quan thành phố…… xác nhận cho Công ty trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cám ơn và kính chào!

Hà Nội, ngày ….  tháng ….     năm ….                                                                                   

                                                                                             ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                                  CỦA DOANH NGHIỆP
                                                                                                              (giám đốc)

>> Xem thêm:  Dịch vụ viết sổ sách kế toán thuế và Quyết toán thuế

 

 

 

-------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Dịch vụ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), phát hành hóa đơn điện tử

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn luật thuế và kế toán thuế uy tín cho doanh nghiệp