1. Các trường hợp được miễn sinh hoạt đảng

Căn cứ tại khoản 1 điều IV Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 có quy định chi tiết về các trường hợp được miễn sinh hoạt đảng như sau:

- Đảng viên tuổi cao sức khỏe yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng , tuy nhiên phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công các và sinh hoạt Đảng.

- Do phải đi điều trị bệnh dài ngày hoặc điều trị bệnh ở xa nơi cư trú

- Đảng viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn lẻ, vì việc riêng ( du lịch, hoặc là chữa bệnh, thăm người thân...)

- Đảng viên đi lao động đơn lẻ những vùng xa, không có tổ chức Đảng hoặc điều kiện đi lại khó khăn, không thể tham gia sinh hoạt đảng

- Đi làm việc lưu động ở các địa phương, đơn vị trong nước thời gian dưới 01 năm, làm việc không ổn định, hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ

- Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của nhà nước có nguyện vọng được miễn sinh hoạt đảng trong thời gian nghỉ chờ quyết định nghỉ hưu

- Đảng viên nữ trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định của luật Lao động có nguyện vọng miễn sinh hoạt đảng 

 

2. Mẫu đơn miễn sinh hoạt đảng

Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu đơn miễn sinh hoạt đảng để quý khách hàng tham khảo. Mọi vướng mắc cần trao đổi thêm với luật sư hãy gọi số: 1900.6162 để được hỗ trợ.

>>Tải ngay: Mẫu đơn miễn sinh hoạt đảng 

 

ĐẢNG BỘ ...........

CHI BỘ .............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

....,Ngày.....tháng....năm........

 

    ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG

 

Kính gửi:  Đảng ủy ........................... 

                Chi bộ đảng ...................... 

Tôi tên là :......................................... 

Ngày tháng năm sinh :....................... 

Nguyên quán :................................... 

Ngày vào Đảng: .......... - Được công nhận chính thức ngày :..... 

Hiện tại , tôi đang sinh hoạt tại chi bộ Đảng :............. 

Vì lý do :............................................... 

Nay tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ ....... cùng chi bộ ....... cho phép tôi xin miễn sinh hoạt Đảng trong thời gian ..........

Tôi xin hứa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.

Rất mong lãnh đạp các cấp xem xét và chấp thuận

Tôi xin chân thành cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Trốn sinh hoạt Đảng thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Sinh hoạt Đảng là một trong nghĩa vụ cơ bản của các Đảng viên. Tuy nhiên tình trạng các Đảng viên trốn sinh hoạt Đảng xảy ra rất nhiều. Mặc dù vậy nhưng quy định 102 năm 2017 của Bộ chính trị về xử lý kỉ luật Đảng viên thì không có quy định hình thức kỉ luật đối với trường hợp Đảng viên trốn sinh hoạt Đảng (Căn cứ khoản 8,1 điều 8 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016) quy định như sau:

Chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên đối với các trường hợp sau: Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng hoặc không đóng phí sinh hoạt Đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng

Theo quy định này thì mặc dù không có hình thức kỷ luật Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng nhưng chi bộ vẫn được quyền xem xét, đề nghị xóa tên Đảng viên khỏi danh sách nếu bỏ sinh hoạt đảng không có lý do chính đáng. 

 

4. Đảng viên miễn sinh hoạt Đảng có phải nộp phí không?

Căn cứ theo quy định tại hướng dẫn số 27-HD/BTCTW thực hiện nhiệm vụ Đảng viên phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và sức khở; giữ gìn tư cách Đảng viên;; Đóng phí Đảng theo quy định 

Việc đóng phí và sinh hoạt Đảng là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm của Đảng viên vậy cho nên trong thời gian miễn sinh hoạt Đảng thì Đảng viên phải nộp phí theo quy định.