1. Giấy mượn xe máy, ô tô là gì?

Mẫu giấy mượn xe là văn bản ghi lại sự thỏa thuận giuwaxcacs bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho mượn để sử dụng trong một khoảng thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được (quy định tại điều 494 Bộ luật dân sự 2015).

Đây là mẫu giấy ràng buộc các bên dựa vào thỏa thuận về điều kiện, thời hạn và phương tiện cho mượn. Ngoài các trường hợp tuân thủ đúng trong hợp đồng thì đôi khi có những trường hợp phát sinh khác. Nếu quá hạn sẽ bị phạt theo như hợp đồng thuê xe đã quy định. 

>> Xem thêm: Trình báo công an khi bạn mượn xe máy nhưng mang đi cầm đồ như thế nào?

 

2. Giấy mượn xe máy, ô tô gồm những nội dung gì?

Giấy mượn xe sẽ bao gồm các thông tin cơ bản của người mượn:

- Đối tượng của hợp đồng (xe);

- Số lượng xe, chất lượng xe;

- Địa điểm bàn giao xe;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên:

+ Quyền và nghĩa vụ của bên mượn tài sản

Thứ nhất là quyền của bên mượn tài sản:

 • Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận;
 • Yêu cầu bên cho mượn thanh toán mọi chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn (nếu có thỏa thuận);
 • Không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên của tài sản mượn;

Thứ hai về nghĩa vụ của bên mượn tài sản:

 • Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, không được tự ý thay đổi tình trạng của tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;
 • Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên cho mượn;
 • Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được;
 • Bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng tài sản mượn;
 • Bên mượn tài sản phải chịu rủi ro đối với tài sản mượn trong thời gian chậm trả.

+ Quyền và nghĩa vụ của bên cho mượn:

Thứ nhất là về quyền

 • Có quyền đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích nếu không có thỏa thuận về thời hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý;
 • Đòi lại tài sản khi bên mượn dử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thỏa thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên cho mượn.

Thứ hai về nghĩa vụ của bên cho mượn

 • Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và các khuyết tật của tài sản (nếu có);
 • Thanh toán cho bên mượn chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản (nếu có thỏa thuận);
 • Bồi thường thiệt hại cho bên mượn nếu biết tài snar có khuyết tật mà không báo cho bên mượn tài sản dẫn đến gây thiệt hại cho bên mượn (Trừ những khuyết tật mà bên mượn biết hoặc phải biết).

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

- Phương thức giải quyết tranh chấp

>> Tham khảo: Mượn xe máy rồi mang đi bán thì xử lý như thế nào theo luật hình sự hiện hành?

 

3. Mẫu giấy mượn xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

GIẤY MƯỢN XE

..........., ngày .... tháng ..... năm ..........

Tên tôi là: ............................................................... 

Địa chỉ:................................................................... 

Số CMND: ..........  ngày cấp: ........... Nơi cấp: ....... 

Tôi có mượn của anh/ chị: .................................... 

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: ........ do ........ cấp ngày: ......... 

Điện thoại: ............................................................. 

Một chiếc xe: ........................ cùng toàn bộ giấy tờ đăng ký.

BKS: .................... nhãn hiệu .................................................. 

Cùng đăng ký mang tên: .............  Số đăng ký ...................... 

Cấp ngày: ............................................................................... 

Tôi hẹn anh/ chị ....................  đến ngày ........... tháng ......... năm ..... Sẽ hoàn trả anh/ chị . ............... chiếc xe cùng toàn bộ giấy tờ.

Nếu sai tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước anh/ chị ........... và trước pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Người cho mượn xe

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người mượn xe

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

4. Giấy mượn xe có cần đi công chứng, chứng thực không?

Để đảm bảo giá trị pháp lý, chứng minh khi phát sịnh tranh chấp hoạc khi cần thực hiện thủ tục với một bên thứ 3 phát sinh, bạn có thể công chứng, chứng thực giấy mượn xe máy, ô tô. Việc công chứng giấy mượn xe sẽ do  yêu cầu của các bên.

Muốn công chứng, chứng thực giấy mượn xe thì có thể làm tại Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng; Chứng thực có thể thực hiện tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền.

Nếu bạn đọc còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến mẫu giấy mượn xe máy, ô tô thì quý khách hàng có thể liên hệ với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài1900.6162. Rất mong nhận được sự hợp tác cả Quý khách hàng.