Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

-------------------------

        Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

 

 

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH/NHÀ Ở

                   Số:           /GPSC (GPCT)

 

1. Cấp cho : .............................................................................................................

- Địa chỉ:  ................................................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ........................................

>> Xem thêm:  Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?

- Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ............................................

 Tỉnh, thành phố: ......................... voi.....................................................................

 Số điện thoại: ........................................................................................................

2. Hiện trạng công trình: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ........................m2.

- Tại: ......................................................................................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .......................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau: ................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích cải tạo: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình: .....................................

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

------------------------------------------- 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại