1. Khái niệm giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ 

Bộ luật dân sự hiện hành chưa có bất cứ một khái niệm nào định nghĩa về giấy ủy quyền. Ta có thể hiểu giấy ủy quyền là một văn bản mà trong đấy bên nhận ủy quyền sẽ được nhân danh bên ủy quyền thực hiện một hoặc một số công việc nhất định nào đấy. 

Theo đó thì Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ chính là văn bản thỏa thuận giữa hai bên: Bên nhận ủy quyền và bên ủy quyền trong đấy bên ủy quyền sẽ chỉ định người nhận ủy quyền sẽ thay mặt bên ủy quyền liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để nhận thay bằng tốt nghiệp, chứng chỉ của mình. 

 

2. Có thể ủy quyền cho người khác nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ thay không? 

Theo khái niệm đã được nêu ở trên thì mục đích của giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ được áp dụng trong những trường hợp người được nhận văn bằng, chứng chỉ không có điều kiện đến trực tiếp để nhận văn bằng, chứng chỉ của mình thì có thể nhờ người khác thay mặt mình đến nhận các loại văn bằng, chứng chỉ này. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT quy định về nghĩa vụ của người được nhận văn bằng, chứng chỉ với nội dung như sau: 

- Người được cấp các văn bằng, chứng chỉ phải có trách nhiệm cung cấp những thông tin chính xác, cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết để cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ; 

- Người được cấp các văn bằng, chứng chỉ phảu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác các thông tin được ghi trên văn bằng, chứng chỉ trước khi ký nhận các văn bằng chứng chỉ này; 

- Trong trường hợp người được cấp văn bằng chứng chỉ không thể có mặt để nhận trực tiếp văn bằng, chứng chỉ của mình thì có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thay văn bằng, chứng chỉ cho mình. Việc ủy quyền này phảu có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

- Người được cấp văn bằng, chứng chỉ phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các loại văn bằng, chứng chỉ; không được phép tẩy xóa, sửa chữa các nội dung trên văn bằng, chứng chỉ và không được phép cho người khác được quyền sử dụng văn bằng chứng chỉ của mình; 

- Phải sử dụng quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ kèm theo văn bằng, chứng chỉ sau khi được chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ; 

- Người được cấp văn bằng, chứng chỉ phải có trách nhiệm trình báo với cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ và cơ quan công an nơi gần nhất khi bị mất văn bằng, chứng chỉ; 

- Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm nộp lịa văn bằng, chứng chỉ cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi văn bằng chứng chỉ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người được nhận văn bằng chứng chỉ nhận được quyết định thu hồi văn bằng chứng chỉ. Trường hợp văn bằng chứng chỉ bị mất thì người được nhận văn bằng chứng chỉ phải có trách nhiệm cam kết bằng văn bản về việc mình bị mất văn bằng, chứng chỉ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung mà bản thân mình đã cam kết. 

Như vậy: Căn cứ vào nội dung đã được nêu ở trên thì người được nhận văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp không thể tự mình trực tiếp đi nhận văn bằng, chứng chỉ có thể ủy quyền cho người khác nhận thay văn bằng, chứng chỉ cho mình. 

>> Tham khảo thêm: Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, ủy quyền doanh nghiệp mới 

 

3. Giấy ủy quyền nhận văn bằng, chứng chỉ có phải công chứng, chứng thực không? 

Hiện nay chưa có bất cứ một văn bản nào quy định về hình thức của Giấy ủy quyền, đồng nghĩa với việc không có quy định nào bắt buộc về việc Giấy ủy nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ phải công chứng. Tuy nhiên Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ là một loại giấy tờ rất quan trọng đối với học sinh, sinh viên do đó các trường thường sẽ yêu cầu khi ủy quyền cho người khác đi nhận bằng tốt nghiệp thay mình thì trên giấy ủy quyền phải ghi rõ lý do người được cấp văn bằng, chứng chỉ không thể đến nhận trực tiếp văn bằng chứng chỉ và phải có công chứng hoặc chứng thực để làm cơ sở cho nhà trường giải quyết việc nhận thay văn bằng, chứng chỉ. Việc yêu cầu trên Giấy ủy quyền nhận thay bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cần phải có công chứng, chứng thực là căn cứ để giúp các nhà trường có sở sở xác nhận tính pháp lý, hợp pháp của người đến nhận thay và cũng nhằm mục đích tránh những trường hợp tranh chấp giữa người nhận thay, người được nhận và nhà trường hoặc thất lạc các bằng tốt nghiệp, chứng chỉ của người được nhận. 

>> Tham khảo: Mẫu giấy ủy quyền để người thân dẫn trẻ dưới 12 tuổi đi máy bay mới nhất

 

4. Mẫu Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ

4.1 Những nội dung cơ bản trên Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ

Hiện nay chưa có một văn bản nào quy định về mẫu của Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ. Tùy vào từng trường hợp một số trường sẽ ban hành mẫu được sử dụng trong nội bộ riêng của trường mình, thông thường Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ thường có những nội dung cụ thể như sau: 

- Phần Quốc hiệu, Tiêu ngữ của văn bản; 

- Tên của văn bản: Tên này thường được trình bày bằng chữ in hoa viết có dấu và nằm ở giữa trang văn bản, ví dụ: GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP;

- Văn bản này được gửi đến ai, ví dụ: gửi Ban giám hiệu nhà trường,....(lưu ý cần phải ghi đầy đủ thông tin tên trường nơi người được nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đã tốt nghiệp);

- Thông tin cá nhân của người ủy quyền, bao gồm các thông tin: 

  • Họ tên của người ủy quyền 
  • Ngày tháng năm sinh của người ủy quyền
  • Số giấy tờ pháp lý của người ủy quyền như số Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân
  • Là sinh viên của lớp nào, khoa nào, mã số sinh viên của người ủy quyền (những thông tin này phải trùng với thông tin được thể hiện trên thẻ sinh viên của người ủy quyền)
  • Thời gian tốt nghiệp và ngành, bậc mà người ủy quyền đã tốt nghiệp

- Người ủy quyền nêu rõ lý do vì sao không thể đến trực tiếp để nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ của mình;

- Thông tin cá nhân của người được ủy quyền (người nhận ủy quyền) bao gồm các thông tin như sau: 

  • Họ và tên của người nhận ủy quyền
  • Ngày tháng năm sinh của người nhận ủy quyền
  • Số Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của người nhận ủy quyền có ghi rõ thông tin về ngày cấp và nơi cấp Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân

- Phần cam kết của người ủy quyền; 

- Phần chữ ký của người ủy quyền, người được ủy quyền và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (công chứng hoặc chứng thực).

 

4.2 Mẫu Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
 

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn
                - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm

Tên tôi là: Trần Minh H 

Ngày tháng năm sinh: 31/01/1999

Giới tính: Nam

Căn cước công dân số:       0123xxxxxxxx      Ngày cấp:           21/5/2022                         Nơi cấp:   Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quê quán: Hà Nội 

Hộ khẩu thường trú: Tầng xx tháp B Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Tầng xx tháp B Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nguyên là học sinh tại Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn khóa: 20xx - 20xy 

Em nhận được thông báo của Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn về việc nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 khóa học 20xx - 20xy vào ngày 15/6/201x. Tuy nhiên do hiện nay em đang cùng gia đình đi du lịch xa và không thể về kịp vào thời gian theo như thông báo của nhà trường để nhận bằng tốt nghiệp, do đó em xin phép gửi thẻ học sinh và Giấy ủy quyền cho: 

Chị: Nguyễn Thị Minh T 

Ngày tháng năm sinh: 11/5/1994 

Căn cước công dân số:      014xxxxxxxxx              Ngày cấp:        10/6/2021                     Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

Đến tại Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn nhận thay bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giúp em.

Em xin cam đoan toàn bộ nội dung nêu trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đã nêu.

Em xin chân thành cảm ơn!

 Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)     

 Người ủy quyền 

 (Ký và ghi rõ họ tên)     

>> Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cho vợ, con hoặc người thân

Trên đây là mẫu Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ mà Luật Minh Khuê đã biên soạn. Trường hợp Quý khách hàng còn bất cứ vướng mắc gì về nội dung uy quyền nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Quý khách hàng có thể vui lòng liên hệ với bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp thông qua số tổng đài: 1900.6162 để được hỗ trợ trực tiếp. Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!