Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015

2. Nội dung tư vấn:

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng  mua bán gà giống dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

>> Xem thêm:  Mr. Mạc Hoàng Việt – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015

-  Căn cứ nhu cầu và khả năng của 2 bên

Hôm nay ngày....tháng....năm....,tại.....,chúng tôi gồm có:

 I/ Bên bán (sau đây gọi là Bên A):  .....................................................................................................................................................

 • GCNDKKD/CMND  ...............................................................................................................................................................
 • Mã số thuế(Nếu có):  .................................................................................................................................................................
 • Địa chỉ:  ......................................................................................................................................................................................
 • Điện thoại:   ................................................................................................................................................................................
 • Số Fax:   ....................................................................................................................................................................................
 • Đại diện bởi(nếu có):   ................................................................................................................................................................
 • Tài khoản ngân hàng:  ..............................................................................................................................................................

II/ Bên mua (sau đây gọi là Bên B):  ...................................................................................................................................................

 • GCNDKKD/CMND:   ...............................................................................................................................................................
 • Mã số thuế(Nếu có):  ..............................................................................................................................................................
 • Địa chỉ:  ...................................................................................................................................................................................
 • Điện thoại:  ..............................................................................................................................................................................
 • Số Fax:  .................................................................................................................................................................................
 • Đại diện bởi(nếu có):   ............................................................................................................................................................

        Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

 Điều 1: Nội dung công việc giao dịch:

1. Bên A bán cho bên B:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Tổng giá trị (bằng chữ):

>> Xem thêm:  Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất

Điều 2: Chất lượng và quy cách hàng hóa:

1/Chất lượng mặt hàng:  ............................................................................................................................................................................................

2/Qui cách:

 • Trọng lượng trung bình:  ..........................................................................................................................................................................................
 • Độ tuổi:  ....................................................................................................................................................................................................................
 • Màu sắc:  ..................................................................................................................................................................................................................

Điều 3: Phương thức giao nhận:

1. Bên A giao gà giống cho bên B theo lịch sau:

TT

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Lần 1

Ngày.... tháng.... năm......

Lần 2

Ngày.... tháng.... năm......

Lần 3

Ngày.... tháng.... năm......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

2. Địa điểm giao nhận:  ............................................................................................................................................................................................................................................

3. Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do Bên .... chịu.

           4. Qui định lịch giao nhận gà giống tại địa điểm ... mà bên ...không đến nhận thì phải chịu chi phí lưu xe, bảo quản gà giống là ......đồng/ ngày.

5. Sau khi nhận hàng, bên B kí xác nhận vào đơn giao hàng

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO (tối ưu hóa kết quả tìm kiếm tự nhiên trên google)

Điều 4: Phương thức thanh toán:

 Bên A có trách nhiệm xuất hóa đơn cho bên B để làm thủ tục thanh toán

Bên B thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản sau 15 ngày kể từ ngày nhận gà giống và thả nuôi.

Điều 5:Trách nhiệm của bên A

Bên A cung cấp cho bên B đúng, đầy đủ về  số lượng và chất lượng, quy cách kỹ thuật, xuất xứ theo nội dung đã cam kết.

Trường hợp bên A giao hàng không đúng hợp đồng, bao gồm giao hàng không đúng thời hạn, giao hàng không đủ số lượng, chất lượng đã thỏa thuận thì phải:

Nếu giao hàng thiếu thì phải giao bổ sung ngay cho kịp thời hạn đã thỏa thuận;

Nếu giao hàng không đúng chất lượng thì phải giao hàng thay thế trong vòng 04 ngày

Trường hợp bên A giao hàng trễ thì phải chịu phạt ... % giá trị hợp đồng cho 01 ngày trễ và không vượt quá thời gian 

Bên A phải bồi thường cho bên B toàn bộ thiệt hại phát sinh do việc giao hàng không đúng hợp đồng gây ra, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật hoặc không phải do lỗi của bên A.

>> Xem thêm:  Mẫu chung áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng ủy quyền

Nếu bên A giao hàng không đúng hợp đồng mà không khắc phục  theo quy định trên đây, bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, khi đó bên A phải trả lại toàn bộ số tiền đã thanh toán, chịu phạt số tiền là:.....đồng. Tự gánh chịu các thiệt hại của mình và chịu các chế tài khác theo quy định của hợp đồng này và quy định pháp luật liên quan

Bên A có trách nhiệm bảo hành chất lượng và hướng dẫn,chăm sóc, bảo vệ gà giống sau khi thả nuôi trong thời hạn 15 ngày.

Các trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng, quy định pháp luật khác liên quan

 Điều 6:Trách nhiệm của bên B

 Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên A theo quy định của hợp đồng.Bên B phải chịu lãi suất chậm trả ...%/ ngày chậm trả. Sau thời hạn 06 ngày bên A có quyền chấm dứt hợp đồng bên B mất tiền cọc.

 Cùng với bên A thống nhất thời gian địa điểm, bố trí nhân lực kiểm tra, giao nhận hàng

Điều 7: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng:

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết, mỗi lần bàn bạc thoả thuận cần lập biên bản ghi lại toàn bộ nội dung để làm căn cứ cho hai bên thực hiện.

2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án kinh tế.

Điều 8: Các thỏa thuận khác:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tặng cho nhà đất và tài sản liền với đất cập nhật mới nhất

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá.

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ...tháng ... năm ... đến ngày ...tháng...năm ... Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian, địa điểm họp thanh lý.

Hợp đồng này được làm thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01bản

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Kí, ghi rõ họ tên

(Chức vụ, đóng dấu nếu có)

Kí, ghi rõ họ tên

(Chức vụ, đóng dấu nếu có)

   Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất