Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp cụ thể như sau: Tư vấn thành lập doanh nghiệp; tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh; tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; tư vấn giải thể doanh nghiệp; tư vấn pháp sản  doanh nghiệp.... Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

1. Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

-----------------------------------------------------------------------------

TÊN HỘ KINH DOANH
---------

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO

V/v chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) …

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):......................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: ...................................................

Do: ………………. Cấp ngày: …………/…………… / ...........................

Địa điểm kinh doanh: .....................................................................................

Điện thoại: …………………………………………. Fax: ..........................

Email: ………………………………………………. Website: ..................

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày ……/…..../............

Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)

 

2. Nội dung tư vấn về thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh

     Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh được nhiều cá nhân, hộ gia đình lựa chọn bởi sự đơn giản trong việc quản lý, các nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Đặc biệt trình tự, thủ tục để thành lập và chấm dứt loại hình kinh doanh này khá dễ dàng. Hiện nay bạn đang muốn chấm dứt hộ kinh doanh nhưng không biết trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào. Luật Toàn Quốc xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh như sau:

2.1. Thực hiện thủ tục với cơ quan thuế

     Trước khi chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh thì bạn phải thực hiện việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế. Cụ thể như sau:

     Bước 1: Hoàn thành và nhận Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế.

     Chủ hộ kinh doanh nếu muốn cần thực hiện các công việc như sau :

  • Nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh tính đến thời điểm muốn chấm dứt hộ kinh doanh.
  • Nếu có sử dụng hóa đơn thì phải:

     + Nộp báo cáo sử dụng hóa đơn đến thời điểm chấm dứt

     + Thông báo hủy hóa đơn.

     Sau khi hoàn thành các công việc trên Cơ quan thuế sẽ ra thông báo xác nhận hộ kinh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và không còn nợ thuế. 

     Bước 2: Nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho cơ quan thuế quản lý.

     Để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh cần phải chuẩn bị các hồ sơ như sau :

  • Văn bản đề nghị chấm dứt mã số thuế (Mẫu 24/ĐK-TCT trong Thông tư 95/2016/TT-BTC)
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc
  • Hoặc cam kết không có giấy chứng nhận đăng ký thuế nếu làm mất

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

2.2. Thực hiện thủ tục tại ủy ban nhân dân quận/huyện nơi hộ kinh doanh đăng ký

     Bước 1: Bạn cần nộp 1 bộ hồ sơ đến phòng Tài chính – Kế hoạch UBND quận/huyện nơi đăng ký hộ kinh doanh, bao gồm:

  • Thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh (theo mẫu tại thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
  • Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện) của Chi cục Thuế
  • Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ giấy ủy quyền của người không phải chủ hộ kinh doanh

     Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện kiểm tra, ký giấy chứng nhận.

     Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

     Như vậy, nếu muốn thực hiện việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh bạn cần hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện) để xin xác nhận hộ kinh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của Chi cục thuế. Sau khi đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế bên cơ quan thuế và nhận được văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, bạn cần thực hiện thủ tục trả giấy phép hộ kinh doanh ở Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi đã đăng ký hộ kinh doanh.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi số:1900.6162

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề có vốn pháp định phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

3. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cấp tỉnh.

Đăng ký thuế hộ kinh doanh:

Tùy từng địa phương cán bộ thuế sẽ tới tận nơi để thực hiện để thực hiện đăng ký thuế. Chuẩn bị 2 bản sao hộ kinh doanh + CMND của chủ hộ kinh doanh.

Thuế môn bài đối với hộ kinh doanh được quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC như sau:

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm.

Ngoài ra, hộ kinh doanh cá thể còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng nếu doanh thu trong 1 năm từ 100 triệu đồng trở lên. Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân tính tương ứng với ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh.

4. Những khoản thuế phải nộp của Hộ kinh doanh cá thể

Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC thì Hộ kinh doanh có mức doanh thu tren 100tr/năm phỉ thực hiện nghĩa vụ đóng thuế, các nghĩa vụ thuế ohair nộp bao gồm:

4.1.Thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể:

Thuế môn bài đối với hộ kinh doanh được quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC như sau:

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm.

4.2. Thuế giá trị gia tăng:

Thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể được tính căn cứ vào biểu tỷ lệ GTGT trên doanh số áp dụng tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Việc tính thuế sẽ căn cứ vào khu vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, doanh thu.

Công thức tính thuế GTGT:

Thuế khoán thuế GTGT = biểu giá trị gia tăng trên doanh thu của cục thuế ban hành x với doanh thu với thuế suất thuế GTGT.

4.3. Thuế thu nhập cá nhân:

Thuế TNCN được tính căn cứ vào biểu tỷ lệ ấn định thu nhập chịu thuế trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Công thức tính thuế TNCN:

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân = tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu do cục thuế ban hành x doanh thu.

---------------------------------------------------------------------