Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp về thành lập hộ kinh doanh, gọi:1900.6162

Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Nội dung phân tích:

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có quy định:

"Điều 50. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc."

Phân tích Điều luật trên và áp dụng vào trường hợp của bạn, thì:

- Nếu bạn đăng ký thành lập hộ kinh doanh do cá nhân là chủ sở hữu (hoặc bạn hoặc vợ bạn) thì bạn được đăng ký một hộ kinh doanh và vợ bạn được đăng ký một hộ kinh doanh theo chủ sở hữu là cá nhân.

- Nếu bạn đăng ký thành lập hộ kinh doanh do hộ gia đình là chủ sở hữu thì bạn và vợ bạn được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê