Đối với một số lỗi cơ bản: Không tìm thấy chứng thư số , sai mã PIN , Tờ khai không đúng định dạng XSD .... các thể loại, lỗi hệ thống , lỗi không chọn được tờ khai , lỗi tờ khai không hợp lệ , lỗi Java ,... mời bạn tham khảo:

Sau đây là một số lỗi xảy ra trong quá trình kê khai ảnh hưởng đến việc nộp tờ khai:

 

1. Lỗi cảnh báo mã số thuế của người nộp thuế không tồn tại 

Trong quá trình kê khai thuế khi nhập thông tin trên phần mềm có thể xuất hiện lỗi cảnh báo mã số thuế của người nộp thuế không tại trong hệ thống quản lý thuế của cơ quan thuế.

Trường hợp này lỗi xảy ra là do quá trình nhập thông tin của người nộp thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK), bạn đã chọn sai cơ quan thuế quản lý trực tiếp, lỗi này thường xảy ra khi cơ quan thuế của người nộp thuế (NNT) là cơ quan thuế cấp cục, nhưng người nộp thuế lại chọn cơ quan cấp chi cục nên dẫn đến khi nộp tờ khai, tờ khai không được chuyển về cơ quan thuế quản lý trực tiếp mà chuyển về cơ quan thuế mà người nộp thuế đã kê khai trên phần mềm HTKK. Mà mã số thuế ấy của người nộp thuế trên thực tế lại không thuộc sự quản lý của cơ quan nhận tờ khai nên xảy ra lỗi.

 

2. Cách khắc phục lỗi cảnh báo mã số thuế của người nộp thuế không tồn tại  

Bạn mở phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK), đăng nhập vào bằng mã số thuế cần kê khai,tại mục chọn ,khi màn hình hệ thống chuyển sang mục điền thông tin, bạn chọn lại cơ quan thuế quản lý của bạn cho đúng, rồi tiến hành nộp lại tờ khai.

 

3. Lỗi cảnh báo chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế

Khi Nộp thuyết minh báo cáo tài chính hiện cảnh báo: Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế: Lỗi này xảy ra khá là khó tin,vì bạn vừa mới nộp xong bộ báo cáo tài chính qua mạng bằng chính chữ ký số ấy, nhưng vào gửi phụ lục lên, sau khi bấm nộp tờ khai lại báo "Chữ ký số chưa được đăng ký với cơ quan thuế", mặc dù khoảng cách thời gian nộp giữa tờ khai chính và bản thuyết minh chỉ cách nhau 1-2 phút. Bạn hãy yên tâm rằng chứng thư số của bạn không có vấn đề gì cả, bạn không cần nhập lại số series của chứng thư số vì lỗi này không bắt nguồn từ chữ ký số của bạn.

Lỗi này xảy ra có thể là do Java của bạn nâng cấp nên khiến cho máy tính của bạn có 2 phiên bản Java.

- Bạn tiến hành gỡ bỏ các bản Java cũ, cài lại Java plug-in 7 phiên bản update 79 (Java 7u79) trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn của cơ quan thuế. Sau đó bạn mở Java ra, chọn mục Security.

- Bạn chèn đường link "nhantokhai.gdt.gov.vn" vào tab security của java, bấm ok

- Bạn Kiểm tra và kích hoạt (enable) Java plug-in: Trong trình duyệt IE chọn Tool>>Manager Add-ons>> chọn Anable cho Java

- Sau đó bạn mở lại file thuyết minh báo cáo tài chính, lưu lại file thuyết minh báo cáo tài chính dưới ạng file word hoặc excel. Nếu bạn lưu dưới file wor (.doc) thì chọn word 97-2003.

- Sau đó bạn đăng nhập lại trang web nhantokhai.gdt.gov.vn để nộp lại bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Ngoài thuyết minh báo cáo tài chính, người nộp thuế cần lưu ý bộ báo cáo tài chính bắt buộc của doanh nghiệp như sau:

 

3.1 Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ:

+ Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

a) Báo cáo bắt buộc:

- Báo cáo tình hình tài chính

Mẫu số B01a - DNN

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B02 - DNN

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Mẫu số B09 - DNN

Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b - DNN thay cho Mẫu số B01a - DNN.

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 - DNN).

b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B03 - DNN

+ Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

a) Báo cáo bắt buộc:

- Báo cáo tình hình tài chính

Mẫu số B01 - DNNKLT

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B02 - DNN

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Mẫu số B09 - DNNKLT

b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B03 - DNN

- Hệ thống báo cáo tài chính năm theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 

3.2 Đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán

Mẫu số B 01 - DN

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B 02 - DN

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B 03 - DN

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Mẫu số B 09 - DN

+ Đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục,gồm:

- Bảng cân đối kế toán áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục – Mẫu B01/CDHĐ – DNKLT và được trình bày theo mẫu riêng;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục – Mẫu B02/CDHĐ – DNKLT và được trình bày theo mẫu chung tương tự doanh nghiệp hoạt động bình thường;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục – Mẫu B03/CDHĐ – DNKLT và được trình bày theo mẫu chung tương tự doanh nghiệp hoạt động bình thường;

- Thuyết minh Báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục – Mẫu B09/CDHĐ – DNKLT và được trình bày theo mẫu riêng.

- Hệ thống báo cáo tài chính năm bắt buộc áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ bao gồm:

- Báo cáo tình hình tài chính

Mẫu số B01 - DNSN

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B02 - DNSN

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Mẫu số B09 - DNSN

 

4. Kê khai thuế là gì ?

Khái niệm kê khai thuế: Là việc người nộp thuế trình bày các số liệu, hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế.

Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung kê khai với cơ quan thuế.

Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ kê khai thuế được chấp nhận thì người nộp thuế phải nộp số thuế đã khai, đã tính theo đúng thời hạn quy định vào Ngân sách nhà nước. Trong trường hợp thông tin kê khai không chính xác, không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời hạn thì bị ấn định thuế.

Mỗi loại thuế, và các khoản nộp Ngân sách nhà nước khác nhau có hồ sơ kê khai và cách thức kê khai khác nhau. Người khai có trách nhiệm nộp đầy đủ, đúng hạn hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trong trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì được Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

 

5. Quy định về kỳ kê khai 

Việc quy định kỳ kê khai của một sắc thuế xuất phát từ bản chất đối tượng điều chỉnh của sắc thuế đó, cũng như tạo lập nguồn thu, đảm bảo nhiệm vụ chi cho Ngân sách nhà nước cũng như phù hợp với kỳ hạch toán của đối tượng.

Thuế GTGT đối tượng điều chỉnh là giá trị tăng thêm qua mỗi giai đoạn do vậy việc xác định GTGT có thể qua mỗi lần giao dịch hoặc kỳ như: Tuần, tháng, quý… để đảm bảo quản lý tốt, kịp thời và tạo nguồn thu đảm bảo nhiệm vụ chi cho Ngân sách nhà nước người ta thường quy định kỳ kê khai là tháng.

Từ tháng 7/2013, nhằm giảm bớt thủ tục và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật

Quản lý thuế quy định thì các trường hợp người nộp thuế có quy mô nhỏ và vừa (với mức doanh thu năm từ 20 tỷ đồng trở xuống theo quy định của Nghị định 83/2013) được thực hiện khai thuế GTGT theo quý.

Từ ngày 15/11/2014, theo Nghị định 91/2014/NĐ-CP và Thông tư số 151/2014/TT-BTC, mức doanh thu để kê khai thuế theo quý được nâng từ 20 tỷ đồng/năm lên 0 tỷ đồng/năm.

Thuế thu nhập doanh nghiệp có đối tượng điều chỉnh là thu nhập chịu thuế, việc xác định thu nhập chịu thuế phụ thuộc vào kỳ sản xuất kinh doanh, vòng quay của sản xuất kinh doanh có thể theo tháng, năm thậm chí nhiều năm, tuy nhiên thời hạn phổ biến nhất để các đối tượng sản xuất kinh doanh có thể xác định thu nhập của mình là theo năm – 12 tháng.

Vì vậy, kỳ tính thuế của thu nhập chịu thuế thường được quy định là theo năm dương lịch. Tuy nhiên, để đảm bảo thu nộp kịp thời vào Ngân sách nhà nước thì thuế thu nhập doanh nghiệp được tạm nộp theo quý, sau đó quyết toán theo năm số thừa thiếu.

Doanh nghiệp tự xác định số thuế tạm nộp thuế hàng quý căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh trên báo cáo tài chính quý (đối với doanh nghiệp lập báo cáo tài chính quý) hoặc căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh năm trước liền kề và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của năm tính thuế.

Trường hợp tổng số thuế đã tạm nộp của doanh nghiệp thấp hơn 20% so với số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán thuế thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp thuế tính trên phần chênh lệch thấp hơn 20% đó.

Thời gian tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của quý IV đến ngày doanh nghiệp nộp thuế vào Ngân sách nhà nước. (Được quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC).

Kỳ khai và tính thuế gồm có: tháng, quý, năm và theo từng lần phát sinh cũng như có sự thay đổi như chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản.

Khai theo từng lần phát sinh, như: Khai thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên (như cho thuê tài sản, kinh doanh buôn chuyến). Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần phát sinh…

Bạn đang theo dõi bài viết được biên soạn bởi Công ty Luật Minh Khuê. Quý khách hàng gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, nâng cấp phần mềm, vui lòng liên hệ với cơ quan thuế để được hỗ trợ, hoặc bấm gọi 1900.6162 bấm phím lẻ số 5 để được hỗ trợ tư vấn pháp luật thuế  trực tiếp.  

Khi nộp tờ khai qua mạng, người nộp thuế thường gặp phải một số lỗi sau:

6. Lỗi hệ thống

Khi nộp báo cáo, tờ khai xuất hiện cảnh báo lỗi hệ thống java.sql.SQLException ORA-01653: unable to extend table IHTKK_OWNER.IHTKK_TBAO_SIGNERROR_BUFFER by 8192 in tablespace IHTKK_TEMP

Đây không phải là lỗi do người nộp thuế hay các thiết bị, phần mềm của người nộp thuế, mà là lỗi do hệ thống của cơ quan thuế.

Lỗi này xảy ra không thường xuyên, nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống của cơ quan thuế xảy ra sự cố trong quá trình vận hành. Đối với lỗi này người nộp thuế không nộp được bất kỳ tờ khai XML nào, kể cả kê khai trực tuyến.

Hiện tại, người nộp thuế không có biện pháp khắc phục đối  với lỗi này, tuy nhiên đối với trường hợp cần nộp hồ sơ khai thuế gấp, người nộp thuế nên thường xuyên đăng nhập vào trang để thử lại hoặc liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn nộp hồ sơ bản cứng hoặc có thời gian hoàn thành sửa lỗi cụ thể.

 

7. Lỗi "Tờ khai không đúng định dạng XSD, dữ liệu sai...." các loại.

Đối với lỗi này, bạn có các cách sửa lỗi sau:

- Cách 1: Do bạn đang dùng phần mềm HTKK phiên bản thấp, không tương thích với ứng dụng khai thuế qua mạng IHTKK, vì khi nâng cấp hệ thống IHTKK, cơ quan thuế đều nâng cấp kèm theo phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK. Ở thời điểm hiện tại đang là phần mềm HTKK 3.8.2, bạn có thể tải về tại: HTKK 3.8.2 - Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (Tải về) 

Đối với cách này vô cùng đơn giản, bạn gỡ bỏ phần mềm cũ, cài đặt lại phần mềm mới, làm lại tờ khai và nộp lại là xong.

- Cách 2: Sửa lỗi sai trực tiếp tại dòng có lỗi

Nếu như sau khi thử cách 1 mà vẫn báo lỗi, bạn sẽ tiến hành sửa trực tiếp lỗi sai tại dòng có lỗi bằng ứng dụng Notepad++ trên máy tính, nếu chưa có bạn tải về để sử dụng.

Đầu tiên bạn phải đọc đúng xem lỗi đó là lỗi gì để biết được bạn phải sửa lỗi ở dòng nào. Sau đó vào chính dòng đó để sửa lại cho đúng.

Ví dụ: Hệ thống báo lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’.

Lỗi này xảy ra khi trên tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị thiếu giá trị ngày ở cặp thẻ ngayDauKyBC và ngayCuoiKyBC. Người nộp thuế mở tờ khai bằng Notepad++ (Hoặc chuột phải vào tờ khai chọn edit, tờ khai sẽ được mở bằng Notepad++). Bạn tìm đến dòng 55 và điền ngày tháng đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo vào theo đúng định dạng yyyy/mm/dd.

 

8. Lỗi Không chọn được tệp tờ khai

Khi có lỗi này hệ thống sẽ báo: Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện chức năng sau ít phút
Nhưng trên thực tế là đợi mãi cũng không thấy hệ thống thông báo "Sẵn sàng sử dụng các chức năng" để chọn tờ khai nộp lên mạng.

Lỗi này có rất nhiều nguyên nhân, một số trường hợp hay gặp như sau:

- Trường hợp 1: Do máy bạn chưa cài Java

Vì trình duyệt Internet Explore chạy trên Java, nên nếu không có Java bạn sẽ không được thực hiện các chức năng. Trong trường hợp này bạn cài đặt Java tương thích với máy tính và trình duyệt của mình.

- Trường hợp 2: Đã cà Java nhưng bản Java không phù hợp, hoặc Java bị nâng cấp nên đã vô tình có 2 phiên bản Java.

Một núi thì không thể có 2 hổ, đương nhiên 1 trình duyệt không thể chạy ngon lành nếu có 2 phiên bản Java cùng được cài đặt.

Trong trường hợp này bạn gỡ cả hai phiên bản Java trong máy tính, cài đặt lại Java khác, có thể cài Java 7u76 hoặc Java 7u79 để sử dụng.

- Trường hợp 3: Khi hệ thống cảnh báo yêu cầu chạy Java thì bạn không tích vào accept mà lại tắt đi hoặc cancel nên Java không chạy

Trường hợp này bạn tắt trình duyệt đi, đăng nhập lại và bấm chọn nộp tờ khai, hệ thống hiện ra cảnh báo, bạn tích vào mục đồng ý vào bấm Run hoặc oke

- Trường hợp 4: Dùng trình duyệt không đúng

Người nộp thuế đôi khi quên dùng trình duyệt Internet Explore để nộp tờ khai mà quen dùng Chrome hoặc Cốc Cốc, hai trình duyệt này chưa được cài đặt IE Tab nên không nộp tờ khai được.

Trường hợp này bạn đăng nhập vào tài khoản bằng trình duyệt Internet Explore để nộp tờ khai nhé.

- Trường hợp 5:  Do bạn không có quyền Administrator nên Java không chạy
Để sửa lỗi này bạn hãy đăng nhập vào máy bằng tài khoản Administrator. Nếu bạn dùng Windows 7, windows 8 thì click chuột phải vào biểu tượng Internet Explorer chọn Run as Administrator  rồi cứ click Run, Yes, OK nếu có.

- Trường hợp 6: Do bạn dùng Windows 64 bit nên Java không chạy

Windows 64 bit được cài sẵn 2 phiên bản Internet Explorer 32bit và 64 bit. Các biểu tượng IE trên desktop, taskbar là Internet Explorer 64 bit. Nếu dùng IE 64 bit để đăng nhập vào trang thuế sẽ không kích hoạt được Java.

Để khắc phục lỗi này bạn vào C://Program Files (x86)/Internet Explorer => Tìm file iexplore.exe =>Click chuột phải vào File này => Run as Administrator => Sau đó truy cập vào trang web nộp thuế và nộp bình thường.

Trong quá trình kê khai, nộp thuế, mời quý khách tham khảo một số bài viết sau:

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng mới nhất 

Các loại báo cáo thuế phải nộp trong tháng 4/2018 

Xử lý khai sai chỉ tiêu [22]-thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên TK mẫu số 01/GTGT 

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162   để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất. Trân trọng./.

 

9. Lỗi không tìm thấy chứng thư số

Lỗi này xảy ra khi bạn thực hiện thao tác Ký điện tử. Các trường hợp xuất hiện lỗi này bao gồm:

- Trường hợp 1: Do bạn chưa cắm USB token hoặc máy tính chưa nhận USB token

Đối với trường hợp này, bạn cắm USB token vào máy tính hoặc cắm thử sang cổng USB khác để kết nối USB với máy tính.

- Trường hợp 2: Do cắm nhầm chữ ký số của công ty khác

Trường hợp này bạn kiểm tra lại và chọn đúng chữ ký số của công ty cần khai thuế qua mạng và.
 

- Trường hợp 3: Do cắm 2 chữ ký số cùng một lúc

Cũng giống như Java ở bài viết trước, một núi không thể có 2 hổ, đương nhiên 1 máy tính không thể nhận cùng lúc 2 USB Token có chức năng ký điện tử. Trong trường hợp này bạn rút một USB Token ra để máy tính nhận một USB thôi tránh xung đột sẽ ký điện tử được.

- Trường hợp 4: Do chưa cài Driver USB Token

+ Với các loại USB có sẵn driver trong USB bạn mở My Computer => Tìm ổ đĩa chữ ký số (thường có logo và tên nhà cung cấp chữ ký số) => Tìm file setup.exe mở ra rồi click Install

+ Với các loại USB không có sẵn driver bên trong bạn phải lên website của nhà cung cấp rồi download về cài vào máy.

- Trường hợp 5: Do lỗi driver Token

Trường hợp này bạn phải gỡ Driver cũ sau đó cài lại. Một số máy (xảy ra ít) bị lỗi driver, muốn gỡ cũng không gỡ đc bạn hãy dùng phần mềm Unlocker để xóa thư mục cài đặt, sau đó copy thư mục cài đặt trên máy tính khác bỏ vào máy của bạn, sau đó gỡ Driver cũ rồi cài lại.

10. Lỗi báo: Sai số PIN

Do bạn quên hoặc nhầm mã PIN với chương trình khác, hoặc có thể là do bạn đã bật capslock. Bạn hãy kiểm tra Capslock, nếu đang bật thì hãy tắt Caps lock đi và nhập lại mã PIN.

Trường hợp bạn thật sự quên mã PIN rồi thì mời bạn liên hệ với nhà cung cấp chữ ký số để được cấp lại mã PIN.

 

11. Lỗi cảnh báo: Số lần trên tờ khai chính phải bằng 0

Lỗi này xảy ra khi bạn nộp tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu 02-TH, hệ thống sẽ báo số lần trên tờ khai chính phải bằng 0, nhưng bạn không thể sửa số lần là 0 trên phần mềm HTKK.

Trong trường hợp có lỗi này xảy ra, bạn thực hiện thao tác sửa lỗi như sau:

Kết xuất tờ khai XML ra Desktop, bấm chuột phải vào tờ khai chọn Edit, sau đó tờ khai được mở ra trên ứng dụng Notepad++, bạn tìm đến dòng số lần và sửa lại là 0

Sau đó bạn đóng tờ khai lại và nộp lại tờ khai

Lưu ý: Nếu máy tính của bạn chưa có ứng dụng Notepad++ thì bạn tải về và cài đặt.

 

12. Cảnh báo: Java has discovered application components that could indicate a security concern.

Đây là thông báo sẽ chặn các thành phần có khả năng không an toàn, trong trường hợp này bạn bấm vào lựa chọn No trên bảng cảnh báo.

 

13. Lỗi "Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế"

Do bạn mới gia hạn hoặc chuyển đổi chữ ký số sang nhà cung cấp khác: Mỗi chứng thư số có 1 dãy số Serial khác nhau, khi chứng thư số được gia hạn hoặc chuyển đổi sang nhà cung cấp mới bạn phải cập nhật chứng thư số mới trong thông tin tài khoản của bạn. Để cập nhật bạn vào trang web http://nhantokhai.gdt.gov.vn/  => Đăng nhập => Điền mã số thuế và mật khẩu rồi Enter => Vào TÀI KHOẢN => Thay đổi thông tin => Nhập lại số Serial => OK => Cắm USB Token => Chấp nhận. 

 

14. Lỗi cảnh báo: Cấu trúc hoặc tên tệp tờ khai không hợp lệ

Lỗi này là do bạn sửa lại tên tờ khai nên cấu trúc tên tệp không theo đúng định dạng. Với lỗi này bạn chỉ cần kết xuất lại file XML khác và nộp lên.

Nếu đã kết xuất lại tờ khai khác mà vẫn bị lỗi, bạn Backup Data File của phần mềm HTKK sang ổ khác. Sau đó xóa sạch Data File của phần mềm HTKK đi và tạo mới lại dữ liệu rồi in tờ khai nộp lại. Lưu ý nếu là tờ khai GTGT đã kê khai nhiều hóa đơn để đỡ mất công gõ lại bạn nên kết xuất tờ khai cần nộp ra file Excel sau đó mới Backup và xóa dữ liệu. Tạo dữ liệu mới xong bạn dùng cách load bảng kê để tiết kiệm thời gian và công sức.

 

15. Cảnh báo: Kỳ kê khai không được nhỏ hơn ngày bắt đầu hiệu lực của tờ khai

Lỗi này xảy ra là do bạn đăng ký tờ khai trên ứng dụng iHTKK vào một thời điểm nhưng lại nộp hồ sơ khai thuế quả một kỳ khác nên dẫn đến lỗi không nộp được tờ khai.

Ví dụ: Bộ báo cáo tài chính năm 2017 theo thông tư 133/2016/TT-BTC được kê khai cho năm 2017, nhưng bạn lại chọn năm áp dụng là năm 2018, nên hệ thống sẽ báo lỗi không nộp được tờ khai do kỳ kê khai nhỏ hơn ngày bắt đầu hiệu lực của tờ khai.

Trong trường hợp này bạn tiến hành đăng ký ngừng tờ khai đang có, đăng ký lại tờ khai mới và để thời gian áp dụng tương ứng với kỳ kê khai của bạn.

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:1900.6162 để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất. Trân trọng./.