Đến ngày 24.03.2015 tôi bắt đầu đi làm lại, thì công ty thuyên chuyển xuống phòng sản xuất do vị trí của tôi đã có người thay thế.

Về vấn đề lương và hợp đồng lao động: lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động của tôi là 3.000.000 đồng / tháng, còn thực lãnh trên bảng lương là 8.800.000 đồng sau khi đã trừ BHXH, BHYT, BHTN, phí công đoàn. Ở vị trí mới, lương tôi chỉ còn 5.500.000 đồng/ tháng và công ty cũng không có ý định đưa tôi về vị trí cũ.

Luật sư cho tôi hỏi:

1. Công ty sẽ có trách nhiệm đóng BHYT, BHXH trong 2 tháng tôi nghỉ dưỡng thai hay tôi phải bỏ tiền túi để đóng?

2. Với mức lương ở vị trí mới, công ty có làm đúng luật lao động? Và tôi có thể khiếu nại đươc không?

Xin chân thành cảm ơn luật sư. 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Hỏi về mức lương điều chuyển công việc khác so với hợp đồng lao động?

Tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Trả lời:

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương ?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý

-Bộ luật lao động 2012 

-Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

-Luật bảo hiểm xã hội 2006 

-Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 

Nội dung phân tích

1. Về việc bạn hay công ty đóng bảo hiểm trong thời gian bạn động thai và xin nghỉ không lương?

- Thời gian bạn động thai:

Như thông tin bạn trình bày thì bạn bị động thai và phải vào viện điều trị 20 ngày ( Có giấy của bệnh viện). Cho nên, khoảng thời gian này bạn được hưởng chế độ bảo hiểm ốm đau theo điều 22 Luật bảo hiểm xã hội 2006:

>> Xem thêm:  Phụ cấp lương theo quy định luật lao động bao gồm những khoản nào ?

"Điều 22. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế."

Mục B, tiểu mục 3, thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH quy định "3. Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó. Thời gian này không tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội." Điều này có nghĩa là bạn và người sử dụng lao động đều không phải đóng bảo hiểm trong tháng 2/2015 và tháng này không được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

- Thời gian bạn xin nghỉ không lương: 

Do nguyên tắc bảo hiểm xã hội là "Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập do người lao động lựa chọn nhưng mức thu nhập này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung." ( khoản 2, điều 5, Luật bảo hiểm xã hội 2006) nên thời gian bạn nghỉ không lương cả bạn và người sử dụng lao động sẽ không đóng bảo hiểm vì không có cơ sở để đóng.

2. Về mức lương khi điều chuyển bạn làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Điều 31 Bộ luật lao động 2012 quy định về trường hợp điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau:

"1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

>> Xem thêm:  Người về hưu tính tiền phép năm như thế nào ? Điều kiện nghỉ phép năm ?

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định."

Điều 8, Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết như sau:

"2. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

3. Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

4. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động."

Như vậy, bạn bị điều chuyển thì thời gian xác định tối đa 60 ngày cộng dồn trong một năm, nếu muốn tiếp tục điều chuyển thì phải được sự đồng ý của bạn bằng văn bản. Nếu công ty không được sự đồng ý của bạn mà điều chuyển vĩnh viễn bạn làm công việc khác so với hợp đồng lao động là trái quy định của pháp luật.

Về mức lương : theo như thông tin bạn cung cấp, trước đó lương của bạn là 8.800.000 đồng sau khi đã trừ BHXH, BHYT, BHTN, phí công đoàn; Ở vị trí mới, lương còn 5.500.000 đồng/ tháng. Tiền lương công việc mới tổi thiểu phải bằng 85%X8.800.000=6.800.000 đồng/tháng mà công ty chỉ trả bạn 5.500.000 đồng/tháng là sai quy định của pháp luật. Chưa kể, nếu công ty điều chuyển bạn tối đa 60 ngày thì 30 ngày đầu mức lương của bạn vẫn giữ nguyên là 8.800.000 đồng, 30 ngày tiếp theo mức lương tối thiểu là 6.800.000 đồng.

Với hành vi này, bạn có thể khiếu nại lên công ty, nếu công ty không có câu trả lời thỏa đáng thì có thể gửi đơn yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết bao gồm: thanh tra lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động, Hòa giải viên lao động hoặc Tòa án.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ tiền lương công chức, viên chức ?

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ. 

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế lương ? Mẫu quy chế lương thưởng năm 2020