1. Điều kiện để được hưởng lương hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động

Điều kiện để hưởng lương hưu khi một người lao động trải qua suy giảm khả năng lao động đã được quy định một cách cụ thể và chi tiết. Trong trường hợp này, việc đáp ứng các quy định tại Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, điều chỉnh bởi điểm b khoản 1 của Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, là điều cần thiết.

Theo quy định này, điều kiện để được hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động được phân loại theo từng nhóm người lao động và mức độ suy giảm của họ.

Đối với nhóm người lao động thuộc các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, họ cần đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên để được hưởng lương hưu, mặc dù mức lương hưu này thấp hơn so với những người đủ điều kiện theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật. Điều này áp dụng trong các trường hợp sau:

- Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

- Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Nhóm người lao động thuộc điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cụ thể là: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;  khi gặp suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, cũng được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, mức lương hưu này sẽ thấp hơn so với những người đủ điều kiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật. Điều này áp dụng trong các trường hợp:

- Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 .

- Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Với sự phân loại này, rõ ràng điều kiện hưởng lương hưu khi gặp phải suy giảm khả năng lao động đã được quy định cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Điều này đảm bảo tính công bằng và quan tâm đặc biệt đối với những người lao động đang đối mặt với những khó khăn về sức khỏe và khả năng lao động.

 

2. Mức trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động

Mức trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động được xác định dựa trên quy định cụ thể của Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo quy định này:

Mức lương hưu hằng tháng:

Trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng được tính theo tỷ lệ 45% của mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Mỗi năm sau đó, tỷ lệ này tăng thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, với mức tối đa là 75%.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng được tính theo tỷ lệ 45% của mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và số năm đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

- Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau: 16 năm (2018), 17 năm (2019), 18 năm (2020), 19 năm (2021), và từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm.

- Mỗi năm sau đó, tỷ lệ lương hưu tăng thêm 2%, với mức tối đa là 75%.

Mức giảm tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi:

- Mức giảm tỷ lệ lương hưu được quy định như sau: cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì người lao động bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu 2%.

- Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng, mức giảm tỷ lệ lương hưu là 1%, từ trên 06 tháng trở lên thì không giảm tỷ lệ lương hưu.

- Với những quy định cụ thể như vậy, mức trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động được điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện hợp lý cho người lao động trong quá trình hưởng lương hưu.

 

3. Giải thích lý do áp dụng mức trừ tỷ lệ lương hưu

Mức trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động được áp dụng với mục đích đảm bảo tính công bằng và bền vững của hệ thống bảo hiểm xã hội. Dưới đây là một số lý do chính để giải thích tại sao áp dụng mức trừ này:

Tính công bằng: Mức trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động giúp tạo ra một phương thức tính toán lương hưu linh hoạt và công bằng. Người lao động sẽ nhận được lương hưu phản ánh đúng mức độ suy giảm khả năng lao động của họ, dựa trên thời gian họ đã đóng bảo hiểm và mức độ suy giảm khả năng lao động của họ.

Khả năng tài chính của hệ thống: Bằng cách giảm tỷ lệ lương hưu theo mức độ suy giảm khả năng lao động, hệ thống bảo hiểm xã hội có thể giảm áp lực tài chính. Việc này giúp hệ thống duy trì tính ổn định và đảm bảo khả năng chi trả lương hưu cho tất cả người lao động tham gia.

Khuyến khích người lao động duy trì sức khỏe: Mức trừ tỷ lệ lương hưu cũng có thể là một cơ hội khuyến khích người lao động duy trì sức khỏe và thúc đẩy hoạt động phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe. Bằng cách này, người lao động có thể tránh được hoặc giảm thiểu nguy cơ suy giảm khả năng lao động, giúp họ duy trì được mức độ lương hưu mong muốn mà không bị ảnh hưởng bởi mức trừ.

Cân nhắc giữa yếu tố tài chính và xã hội: Áp dụng mức trừ tỷ lệ lương hưu cũng là một cân nhắc giữa yếu tố tài chính và yếu tố xã hội. Điều này giúp đảm bảo rằng hệ thống bảo hiểm xã hội không chỉ đáp ứng được nhu cầu tài chính của người lao động mà còn có thể duy trì được tính công bằng và bền vững trong dài hạn.

Tổng quan, việc áp dụng mức trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động là một phần quan trọng của việc quản lý và duy trì tính bền vững của hệ thống bảo hiểm xã hội .

 

Bài viết liên quan: Nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động có bị trừ tiền lương hưu?

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!