1. Độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam mới nhất theo Bộ luật lao động 2019

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì tuổi nghỉ hưu của người lao động nam trong điều kiện lao động bình thường được quy định như sau: 

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035

Theo như lộ trình trên thì tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện bình thường được thể hiện thông qua bảng sau: 

Lao động nam

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

60 tuổi 3 tháng

2022

60 tuổi 6 tháng

2023

60 tuổi 9 tháng

2024

61 tuổi

2025

61 tuổi 3 tháng

2026

61 tuổi 6 tháng

2027

61 tuổi 9 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

 

2. Điều kiện để lao động nam nghỉ hưu sớm 

Điều kiện để lao động nam nghỉ hưu sớm sẽ căn cứ theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó điều kiện nghỉ hưu trước tuổi của lao động nam được chia làm hai trường hợp sau: 

 

2.1. Nghỉ hưu trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động

 Người lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm mà muốn nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu theo quy định đã phân tích tại mục 1 của bài viết thì cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

- Lao động nam đủ 55 tuổi 09 tháng và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% 

- Lao động nam đủ 50 tuổi 09 tháng và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

- Lao động nam có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công vệc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên 

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết sau đây để biết thông tin chi tiết: Danh sách nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Bên cạnh đó đối với lao động thuộc lực lượng vũ trang (sĩ quan, hạ sĩ quan, quân đội, công an...) có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% thì điều kiện nghỉ hưu trước tuổi sẽ là một trong các trường hợp sau: 

- Lao động nam phải đủ 50 tuổi 09 tháng 

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

 

2.2. Nghỉ hưu trong trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động 

Trong trường hợp này, người lao động nam khi nghỉ việc mà có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên sẽ được hưởng lương hưu trước tuổi nghỉ hưu nếu thuộc một trong các lĩnh vực sau đây: 

- Người lao động nam có đủ 15 năm làm nghề, công việc độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm hoặc thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên sẽ được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn. Cụ thể là lao động nam phải đủ 55 tuổi 9 tháng 

- Lao động nam có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò được nghỉ hưu vào năm 2023 nếu có đủ 50 tuổi 09 tháng 

- Người lao động nam bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp 

Bên cạnh đó, đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân đội, công an... làm việc trong các lực lượng vũ trang sẽ được nghỉ hưu trước tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp: 

- Lao động nam đủ 55 tuổi 9 tháng (Trừ các trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác)

- Lao động nam đủ 50 tuổi 09 tháng và có đủ 5 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên.

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp

 

3. Thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi của lao động nam

Trước hết, người lao động nam nếu xét thấy đủ các điều kiện nghỉ hưu trước tuổi như đã phân tích ở trên thì cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để nộp lên cơ quan bảo hiểm xã hội. Thành phần hồ sơ sẽ bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu do bị suy giảm khả năng lao động hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Theo đó, người lao động nam sẽ phải làm thủ tục đi xin biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động trong trường hợp hưởng lương hưu do bị suy giảm khả năng lao động như sau. Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ yêu cầu gồm: 

- Giấy giới thiệu đề nghị giám định của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 56 đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng trong đó người lao động tự khai rõ trong giấy đề nghị các thương tật, bệnh tật đề nghị khám giám định

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây: Tóm tắt hồ sơ bệnh án; Giấy xác nhận khuyết tật; Giấy ra viện; Sổ khám bệnh; Phiếu khám bệnh; Phiếu kết quả cận lâm sàng; Đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Hồ sơ bệnh nghề nghiệp; Biên bản giám định y khoa lần gần nhất đối với người đã được khám giám định

- Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định

Sau khi đã hoàn tất hồ sơ thì trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động nam được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp bộ hồ sơ như trên đén cơ quan bảo hiẻm xã hội

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định đối với lao động nam hưởng lương hưu, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trong trường hợp không giải quyết thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ trả lời bằng văn bản và phải nêu rõ lý do tại sao không giải quyết cho người lao động nam. 

>> Xem thêm: Thủ tục nghỉ hưu sớm và chế độ tiền lương hưu khi về sớm?

Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc!

Nếu quý khách có nhu cầu muốn báo phí dịch vụ, quý khách hãy vui lòng gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!