1. Trường hợp nào nào Ngân hàng được từ chối yêu cầu tạm khóa tài khoản?

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-NHNN thì tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cam kết đảm bảo quyền lợi của khách hàng thông qua việc mở tài khoản thanh toán, đồng thời có các chính sách linh hoạt để bảo vệ hệ thống thanh toán. Trong trường hợp đặc biệt, tổ chức này có quyền thực hiện các biện pháp nhất định như tạm khóa, đóng tài khoản thanh toán, hoặc chưa phong tỏa tài khoản thanh toán chung theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 Thông tư.

Đối với việc tạm khóa hoặc đóng tài khoản thanh toán của chủ tài khoản, quyết định này sẽ được thực hiện chỉ khi chủ tài khoản chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngược lại, nếu chủ tài khoản chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, quyền tạm khóa hay đóng tài khoản có thể được thực hiện theo quy định hợp đồng và pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý tài khoản thanh toán, đồng thời giữ cho hệ thống thanh toán hoạt động ổn định và an toàn.

Do đó, ngân hàng quyết định không thực hiện yêu cầu tạm khóa tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán đầy đủ các khoản nợ phải trả cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản.

Quyết định này được đưa ra với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho chủ tài khoản để có cơ hội hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán, đồng thời duy trì tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý tài khoản. Ngân hàng cam kết tuân thủ các quy định của cơ quan nhà nước và đồng thời giữ cho quá trình cung ứng dịch vụ thanh toán diễn ra một cách ổn định và an toàn, đảm bảo rằng hệ thống thanh toán là đáng tin cậy và hiệu quả.

 

2. Khi nào thì lệnh tạm khóa tài khoản ngân hàng sẽ được gỡ bỏ?

Tại Điều 16 Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện quy trình tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng, tạm dừng các giao dịch một phần hoặc toàn bộ số tiền có trên tài khoản, đáp ứng đúng các yêu cầu được thể hiện trong văn bản yêu cầu của chủ tài khoản hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản. Đối với các trường hợp khác, quy trình này cũng có thể được áp dụng dựa trên thỏa thuận trước đó, được thể hiện rõ trong văn bản giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Điều này thể hiện sự linh hoạt và tính minh bạch trong quá trình quản lý tài khoản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch theo ý muốn của chủ tài khoản. Tuy nhiên, có sự nghiêm túc và tuân thủ đối với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Thông tư này, đảm bảo rằng các biện pháp được áp dụng đúng mức và theo quy định để bảo vệ quyền lợi của cả khách hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Quá trình chấm dứt tạm khóa tài khoản thanh toán và xử lý các lệnh thanh toán đi, đến trong thời gian tạm khóa được thực hiện theo đúng yêu cầu của chủ tài khoản thanh toán, hoặc theo chỉ đạo của người giám hộ, người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản, và cũng có thể tuân theo các điều khoản được thỏa thuận trước đó trong văn bản giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Quy trình này là một phản ánh chặt chẽ của cam kết đối với sự linh hoạt và tiện lợi, đồng thời tôn trọng và thực hiện theo ý muốn rõ ràng của chủ tài khoản. Điều này cũng đặt ra một tiêu chuẩn cao về tính minh bạch và tuân thủ quy định, giúp đảm bảo rằng mọi quyết định và thực hiện đều được thực hiện với sự công bằng và chính xác. Qua đó, việc quản lý tài khoản thanh toán trở nên mượt mà và an toàn, đồng thời thấu hiểu và đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.

Đồng thời, tại Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định chủ tài khoản thanh toán đặt có những quyền lợi quan trọng, trong đó có quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản thực hiện các biện pháp như tạm khóa hoặc đóng tài khoản thanh toán khi có nhu cầu cụ thể; Gửi thông báo cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán về bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung. Điều này giúp tạo ra một môi trường minh bạch và chia sẻ thông tin, đồng thời đảm bảo rằng các tranh chấp có thể được giải quyết một cách hiệu quả và công bằng.

Những quyền lợi này là cơ sở để chủ tài khoản thanh toán tận hưởng trải nghiệm quản lý tài chính linh hoạt và an toàn, đồng thời thể hiện cam kết của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc đáp ứng đúng nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Dựa trên các quy định hiện hành, quá trình chấm dứt tạm khóa tài khoản thanh toán sẽ được kích hoạt khi có yêu cầu chính thức từ phía chủ tài khoản thanh toán, hoặc từ người giám hộ, người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản. Ngoài ra, cũng có thể thực hiện theo các thoả thuận đã được xác lập trước đó trong văn bản giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Quy trình này được thiết lập để đảm bảo tính linh hoạt và tuân thủ, đồng thời đáp ứng mọi nhu cầu cụ thể của chủ tài khoản. Bằng cách này, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không chỉ thực hiện các biện pháp theo yêu cầu chính thức mà còn tạo điều kiện cho việc áp dụng các thỏa thuận đã được thảo luận trước đó, đặt ra một tiêu chuẩn cao về minh bạch và tương tác tích cực giữa hai bên liên quan.

 

3. Quy định về quyền hạn của chủ tài khoản thanh toán 

Ngoài quyền đòi hỏi việc đóng hay mở tạm thời thẻ ngân hàng, chủ tài khoản ngân hàng còn được phân định quyền lợi chi tiết tại khoản 1 của Điều 5 trong Thông tư 23/2014/TT-NHNN, bao gồm:

- Sử dụng số tiền có trên tài khoản thanh toán để thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp và hợp lệ. Trong quá trình này, chủ tài khoản thanh toán được tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (nơi mở tài khoản) tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng tài khoản thanh toán của mình một cách linh hoạt và đảm bảo an toàn.

- Lựa chọn sử dụng các phương tiện thanh toán, dịch vụ và tiện ích thanh toán do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung ứng. Chủ tài khoản có quyền lựa chọn và tận dụng các công cụ thanh toán và dịch vụ được cung cấp bởi tổ chức, giúp tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán và đáp ứng đúng nhu cầu cá nhân.

- Ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định: Chủ tài khoản có khả năng ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán theo các quy định hiện hành, tạo điều kiện cho quản lý tài chính một cách linh hoạt và thuận lợi.

- Yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ: Chủ tài khoản được quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản thực hiện các lệnh thanh toán đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ tài khoản cũng có quyền nhận thông tin chi tiết về các giao dịch thanh toán và số dư trên tài khoản, tạo điều kiện cho việc quản lý tài chính một cách hiệu quả.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận trước: Chủ tài khoản thanh toán được đảm bảo các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước đó bằng văn bản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Điều này đồng nghĩa với việc bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ với các quy định hiện hành trong quá trình quản lý tài chính cá nhân.

Những quyền lợi này không chỉ làm phong phú trải nghiệm của chủ tài khoản mà còn thể hiện cam kết của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc đáp ứng và đồng hành cùng khách hàng.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quy định về việc tạm khóa tài khoản thanh toán. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.