Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật ngân hàng của Công ty luật Minh Khuê

Xin chào luật Minh Khuê tôi là Nguyễn Văn B địa chỉ cư trú tại Hà Nam hiện tại tôi đang tìm hiểu về hiện nay. Kính mong nhận được sự hổ trợ của quý công ty. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Thông tư 23/2014 TT- NHNN;

Thông tư 02/2019/TT-NHNN;

Thông tư 16/2020 TT-NHNN.

2. Luật sư tư vấn:

1. Đối tượng mở tài khoản thanh toán

>> Xem thêm:  Thủ tục ủy quyền để vay vốn ngân hàng ? Ủy quyền cho người khác vay thế chấp sổ đỏ được không?

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản thanh toán cho các tổ chức sau:

Tổ chức tín dụng (trụ sở chính);

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

Kho bạc Nhà nước Trung ương.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) mở tài khoản thanh toán cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

2. Quy định về việc tạm khóa tài khoản thanh toán

Theo quy định tại Tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định “Tài khoản thanh toán được tạm khóa (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản khi chủ tài khoản yêu cầu hoặc theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán” (Khoản 1 Điều 12).

Điều 16 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định như sau:

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN.

Việc chấm dứt tạm khóa tài khoản thanh toán và việc xử lý các lệnh thanh toán đi, đến trong thời gian tạm khóa thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản thanh toán (hoặc người giám hộ, người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo văn bản thỏa thuận giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

>> Xem thêm:  Tái cấp vốn là gì? Tái cấp vốn cho Ngân hàng chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả tiền lương ngừng việc cho người lao động

3. Quy định về việc phong tỏa tài khoản thanh toán

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp sau:

Có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp sau:

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền, số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;”

Có thông báo bằng văn bản của một trong các chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung.

Ngay sau khi phong tỏa tài khoản thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo (bằng văn bản hoặc theo hình thức thông báo đã thỏa thuận tại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và khách hàng mở tài khoản thanh toán) cho chủ tài khoản hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản biết về lý do và phạm vi phong tỏa tài khoản thanh toán; số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán phải được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp tài khoản bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán khi có một trong các điều kiện sau:

Kết thúc thời hạn phong tỏa;

Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán;

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn về chuyển tiền;

>> Xem thêm:  Tư vấn cắm sổ đỏ (thế chấp) vay vốn ngân hàng ?

Có thông báo bằng văn bản của tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung về việc tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung đã được giải quyết.

Như vậy, việc tạm khóa, chấm dứt tạm khóa tài khoản thanh toán và xử lý các lệnh thanh toán đi, đến (giao dịch ghi nợ, ghi có) trong thời gian tạm khóa thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản thanh toán hoặc theo văn bản thỏa thuận giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản thanh toán cho khách hàng có nghĩa vụ xây dựng quy trình nội bộ về mở, sử dụng tài khoản thanh toán.

4. Đóng tài khoản thanh toán

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện đóng tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp sau:

Có văn bản yêu cầu đóng tài khoản thanh toán của chủ tài khoản và chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán. Trường hợp chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc đóng tài khoản được thực hiện theo yêu cầu của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản;

Chủ tài khoản thanh toán của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

Tổ chức có tài khoản thanh toán chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

Chủ tài khoản vi phạm cam kết hoặc các thỏa thuận tại hợp đồng về mở và sử dụng tài khoản thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn đối với việc đóng tài khoản thanh toán do không duy trì đủ số dư tối thiểu và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài; thời hạn thông báo cho chủ tài khoản trước khi đóng tài khoản thanh toán và các vấn đề cụ thể khác liên quan đến việc đóng tài khoản thanh toán trong trường hợp này do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định và thông báo công khai cho khách hàng.

>> Xem thêm:  Ngân hàng chính sách xã hội là gì ? Mức lãi suất của ngân hàng chính sách xã hội

Sau khi đóng tài khoản thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo cho chủ tài khoản, người giám hộ hoặc người thừa kế hợp pháp biết trong trường hợp chủ tài khoản thanh toán của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết hoặc mất tích.

Số dư còn lại sau khi đóng tài khoản thanh toán được xử lý như sau:

Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản; người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp chủ tài khoản thanh toán của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích;

Chi trả theo quyết định của tòa án;

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản đã được thông báo mà không đến nhận hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với chủ tài khoản, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi đóng tài khoản thanh toán, khách hàng muốn sử dụng tài khoản thanh toán phải làm thủ tục mở tài khoản thanh toán theo quy định tại Thông tư 23/2014 TT-NHNN.

5. Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước

 

ĐƠN VỊ………………..
(Tên Tổ chức mở tài khoản)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

>> Xem thêm:  Vay vốn ngân hàng có cần có mục đích sử dụng vốn cụ thể? Phương thức giải ngân vốn vay của ngân hàng là gì?

Kính gửi: ……………………………………………………

Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán (Chủ tài khoản): ................................................

.............................................................................................................................................

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: .............................................................................................

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: .............................................................................................

+ Tên dùng để giao dịch: ....................................................................................................

Quyết định thành lập số: ………………………….Ngày cấp ............................................

Nơi cấp: ..............................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh số: ...................................................

Ngày cấp: ………………………………….Nơi cấp: .............................................................

>> Xem thêm:  Pháp luật về ngân hàng chính sách - đặc điểm, phân loại và chức năng

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Địa chỉ: …………………………………………Điện thoại: .....................................................

Website:………………………………………… Email: ..........................................................

Họ và tên người đại diện hợp pháp: ...............................................................................

Phạm vi đại diện: ................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh*: …………………Giới tính (Nam/Nữ)*: ...........................................

Quốc tịch*: ……………………là người cư trú/ không cư trú: ..............................................

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú*: .................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ………………………………Điện thoại: ......................................................

Quyết định bổ nhiệm số ………………….ngày….. tháng….. năm........................................

>> Xem thêm:  Đã thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng thì có thể cho thuê lại được không?

Số thẻ căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu): ...........................

…………………………………. Ngày cấp: ............................................................................

Nơi cấp: ...............................................................................................................................

Họ và tên Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán hoặc người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước): ...................................................................

Ngày, tháng, năm sinh*: …………………..Giới tính (Nam/Nữ)*: .........................................

Số thẻ căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu): ...........................

………………………………………… Ngày cấp: ..................................................................

Ngày cấp: ………………………………….Nơi cấp: ...............................................................

Quyết định bổ nhiệm số: …………………………………Ngày ..............................................

Đề nghị mở tài khoản thanh toán tại: ...............................................................................

>> Xem thêm:  Làm hồ sơ giả vay vốn ngân hàng chịu trách nhiệm gì ? Có được ủy quyền đòi nợ ?

Loại tiền tệ:        □ VND          □ USD          □ Loại khác .......................................................

Chúng tôi cam kết:

- Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đính kèm.

- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và xin chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về mở và sử dụng tài khoản do Ngân hàng Nhà nước quy định.

- Có văn bản (kèm các giấy tờ liên quan) gửi Ngân hàng Nhà nước khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin mở tài khoản thanh toán hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký sử dụng với Ngân hàng Nhà nước.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hồ sơ đính kèm:

1) Bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký kèm văn bản ủy quyền (nếu có);

2) Quyết định số……………………..

3) ………………………………………

>> Xem thêm:  Làm giả bảng lương để vay vốn ngân hàng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự ?

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sau khi kiểm soát và xác định Hồ sơ mở tài khoản thanh toán của…………………………………. là đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước………………………………………… đồng ý mở tài khoản thanh toán số:……………………………………. cho …………………………………….

Ngày bắt đầu hoạt động: ..................................................................................................

 

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC/
GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CHI NHÁNH………….
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Trường hợp tổ chức mở tài khoản thanh toán đủ điều kiện truy cập, khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không bắt buộc khách hàng phải kê khai các thông tin đánh dấu (*).

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mua bán căn hộ chung cư có cần công chứng hợp đồng ? Thủ tục vay vốn ngân hàng mua chung cư ?

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê