1. Dựa vào những căn cứ nào để thực hiện cưỡng chế thi hành án?

Tại Điều 70 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, các quy định về căn cứ thực hiện cưỡng chế thi hành án được đặc tả một cách chi tiết và cụ thể. Theo đó, quá trình căn cứ để cưỡng chế thi hành án bao gồm một số yếu tố quan trọng như sau:
Thứ nhất, cần có Bản án hoặc Quyết định ban hành từ cơ quan tư pháp, điều này là căn cứ chính để tiến hành cưỡng chế. Bản án hoặc Quyết định này thường được coi là hồ sơ cơ bản, quyết định khẳng định việc áp đặt các biện pháp cưỡng chế là hoàn toàn hợp pháp và cần thiết.
Thứ hai, Quyết định thi hành án là một phần quan trọng trong việc thực hiện cưỡng chế. Quyết định này xác định các biện pháp cụ thể để thực hiện án phạt hoặc quyết định khác, đồng thời có thể đề cập đến việc phong tỏa tài sản và tài khoản của bên bị đơn.
Thứ ba, Quyết định cưỡng chế thi hành án cũng là một trong những yếu tố cần thiết. Nếu có sự phản đối hoặc kháng cáo từ bên bị đơn, quyết định này thường được ban hành để bảo vệ và đảm bảo sự công bằng trong quá trình thi hành án.
Các điều kiện và trường hợp ngoại lệ, như khi Bản án đã tuyên kê biên hoặc phong tỏa tài sản, tài khoản, cũng như khi áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đều được đề cập cụ thể để đảm bảo tính linh hoạt và tính hiệu quả của quá trình cưỡng chế thi hành án. Điều này làm nổi bật sự quan trọng của việc tuân thủ quy trình pháp lý để đảm bảo rằng mọi hành động đều đáp ứng đúng với quy định của pháp luật.
 

2. Có những biện pháp cưỡng chế thi hành án nào hiện nay?

Theo Điều 71 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, cung cấp một danh sách chi tiết về các biện pháp cưỡng chế thi hành án nhằm đảm bảo rằng quyết định của Tòa án được thực hiện một cách hiệu quả và công bằng. Dưới đây là mô tả chi tiết về mỗi biện pháp cưỡng chế:
- Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án: Biện pháp này giúp đảm bảo rằng người phải thi hành án sẽ chịu trách nhiệm bằng cách khấu trừ số tiền cần thi hành từ tài khoản ngân hàng của họ. Đồng thời, quy định cũng cho phép thu hồi và xử lý tiền, giấy tờ có giá của họ để thực hiện án.
- Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án: Quy định này cung cấp quyền lực để trừ các khoản thu nhập của người phải thi hành án nhằm đảm bảo rằng họ đang chịu trách nhiệm tài chính đầy đủ theo quyết định của Tòa án.
- Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ: Biện pháp này bao gồm việc kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án, bao gồm cả tài sản đang được giữ bởi người thứ ba, để đảm bảo có đủ nguồn lực để thực hiện án.
- Khai thác tài sản của người phải thi hành án: Quy định này cung cấp khả năng khai thác tài sản của người phải thi hành án để có nguồn lực thực hiện án một cách có hiệu quả.
- Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ: Biện pháp này giúp đảm bảo rằng người phải thi hành án chấp nhận chuyển giao tài sản, quyền lợi, và giấy tờ như quyết định của Tòa án.
- Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định: Biện pháp này có thể bao gồm việc buộc người phải thi hành án thực hiện một công việc cụ thể hoặc ngược lại, không được thực hiện một số hành động nhất định để đảm bảo tuân thủ án.
Tất cả những biện pháp trên đều nhằm mục đích đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quá trình thi hành án, đồng thời tạo ra các công cụ linh hoạt để Tòa án có thể áp dụng tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng vụ án.
 

3. Người phải thi hành án sẽ phải trả những chi phí cưỡng chế thi hành án nào?

Theo Khoản 1 của Điều 73 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, người phải thi hành án không chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án mà còn chịu trách nhiệm về những chi phí cưỡng chế thi hành án cụ thể như sau:
- Đầu tiên, người phải thi hành án có trách nhiệm chịu chi phí liên quan đến quá trình thông báo về cưỡng chế thi hành án. Điều này bao gồm mọi chi phí liên quan đến việc thông báo và thông tin cần thiết để thực hiện quyết định của Tòa án.
- Thứ hai, Người phải thi hành án không chỉ đơn thuần chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án mà còn phải đảm bảo chi trả đầy đủ các chi phí liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án, nhằm đảm bảo quá trình này diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.
Người này phải chi trả các chi phí liên quan đến việc mua nguyên liệu, nhiên liệu, và thuê phương tiện. Chi phí này bao gồm các tài nguyên cần thiết để thực hiện cưỡng chế, đảm bảo sự chuẩn bị đầy đủ và hiệu quả của quá trình.
Ngoài ra, chi phí cho thiết bị bảo vệ, y tế, phòng, chống cháy, nổ cũng là một phần quan trọng của trách nhiệm này. Việc bảo vệ an toàn trong quá trình cưỡng chế là ưu tiên hàng đầu, và người phải thi hành án phải đảm bảo có đủ thiết bị và phương tiện để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Các thiết bị, phương tiện khác cần thiết cũng được đưa vào tài khoản trong danh sách chi phí. Điều này bao gồm mọi công cụ và phương tiện hỗ trợ cần thiết để thực hiện cưỡng chế một cách hiệu quả, từ các công cụ đo lường cho đến phương tiện di chuyển và vận chuyển.
Việc chi trả các chi phí này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là bước quan trọng để đảm bảo tính linh hoạt và thành công của quá trình cưỡng chế thi hành án. Điều này thể hiện cam kết của người phải thi hành án đối với sự công bằng và tuân thủ quy định pháp luật trong việc thực hiện quyết định của Tòa án.
- Thứ ba, chi phí liên quan đến định giá, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản cũng là trách nhiệm của người phải thi hành án. Điều này bao gồm cả việc định giá lại tài sản, trừ trường hợp quy định tại các khoản khác trong Điều này.
- Ngoài ra, người phải thi hành án không chỉ đơn thuần chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án mà còn phải đảm bảo chi trả đầy đủ các chi phí khác nhau liên quan đến quá trình cưỡng chế thi hành án. Cụ thể, trách nhiệm này bao gồm một loạt các chi phí đa dạng nhằm đảm bảo rằng quá trình thi hành án diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.
+ Người phải thi hành án phải chịu trách nhiệm về chi phí thuê, trông coi, và bảo quản tài sản. Điều này đặt ra yêu cầu về việc duy trì an ninh và bảo vệ cho tài sản đối với quá trình thi hành án, bảo đảm tính nguyên vẹn và giữ gìn giá trị của các tài sản liên quan.
+ Người phải thi hành án cũng phải chịu chi phí liên quan đến việc bốc dỡ, vận chuyển tài sản. Điều này bao gồm cả việc di chuyển tài sản từ nơi này đến nơi khác một cách an toàn và hiệu quả, đồng thời đảm bảo rằng mọi quy trình này tuân thủ các quy định pháp luật.
+ Chi phí thuê nhân công cũng là một phần quan trọng trong trách nhiệm của người phải thi hành án. Việc này bao gồm việc chi trả cho những người lao động tham gia vào quá trình thi hành án, đảm bảo rằng có đủ lực lượng lao động để thực hiện công việc một cách hiệu quả.
Người phải thi hành án phải chịu trách nhiệm về các khoản chi phục vụ cho việc xây ngăn, phá dỡ, đo đạc, xác định mốc giới để thực hiện quá trình cưỡng chế thi hành án. Điều này đặt ra yêu cầu về sự chuyên nghiệp và chính xác trong việc triển khai các biện pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo rằng quá trình thi hành án diễn ra một cách suôn sẻ và không gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng xung quanh.
Cuối cùng, người phải thi hành án cũng phải bồi dưỡng tiền cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành án, đảm bảo rằng mọi bên liên quan được đối đãi công bằng và được đền bù đúng mức. Điều này nhấn mạnh sự công bằng và tính minh bạch trong việc thực hiện cưỡng chế thi hành án.
 

Xem thêm bài viết liên quan sau đây: Người đang thi hành án treo có phải đi nghĩa vụ quân sự?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng