1. Nguyên tắc chung lập và gửi hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước

Để đảm bảo quy trình mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, người dân cần lưu ý tuân thủ các nguyên tắc chung sau:

- Hợp pháp:

+ Hồ sơ mở tài khoản thanh toán phải được lập và gửi theo đúng quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động thanh toán, hoạt động của Ngân hàng Nhà nước và các quy định nội bộ của Ngân hàng Nhà nước.

+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ phải có nguồn gốc hợp pháp và do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

- Chính xác:

+ Thông tin trong hồ sơ phải được khai báo một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và nhất quán với các giấy tờ, tài liệu chứng minh liên quan.

+ Việc khai báo thông tin sai lệch, thiếu chính xác có thể dẫn đến việc Ngân hàng Nhà nước từ chối mở tài khoản hoặc áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.

- Hoàn chỉnh:

+ Hồ sơ phải bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

+ Thiếu sót bất kỳ giấy tờ, tài liệu nào có thể khiến hồ sơ của quý khách bị trả lại để bổ sung, ảnh hưởng đến thời gian mở tài khoản.

- Kịp thời:

+ Hồ sơ được lập và gửi đến Ngân hàng Nhà nước trong thời gian quy định.

+ Nên nộp hồ sơ sớm để tránh trường hợp hết hạn nộp hồ sơ theo quy định.

* Ngoài ra, quý khách cần lưu ý một số điểm sau:

- Phiếu đề nghị mở tài khoản thanh toán phải được ký tên, đóng dấu giáp lai đầy đủ bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

+ Phiếu đề nghị mở tài khoản thanh toán phải được ký tên bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu giáp lai đầy đủ.

+ Chữ ký và dấu giáp lai trên phiếu đề nghị phải khớp với chữ ký và dấu giáp lai trên các giấy tờ, tài liệu chứng minh khác trong hồ sơ.

- Các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ phải được sao chụp hoặc in ấn rõ ràng, nguyên vẹn, không tẩy xóa, chỉnh sửa.

+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ phải được sao chụp hoặc in ấn rõ ràng, nguyên vẹn, không được tẩy xóa, chỉnh sửa.

+ Nên sử dụng bản gốc để đối chiếu nếu có thể.

+ Trường hợp sao chụp, cần có bản sao công chứng hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện, quý khách cần lưu ý ghi rõ họ tên, địa chỉ người gửi và người nhận trên bưu thiếp.

+ Khi nộp hồ sơ qua bưu điện, quý khách cần ghi rõ họ tên, địa chỉ người gửi và người nhận trên bưu thiếp.

+ Nên lưu giữ hóa đơn gửi bưu điện để làm bằng chứng xác nhận đã nộp hồ sơ.

Để được tư vấn chi tiết về thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, quý khách vui lòng liên hệ với phòng giao dịch Ngân hàng Nhà nước gần nhất.

 

2. Nguyên tắc cụ thể lập và gửi hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước

Trong Điều 14, Khoản 1 của Nghị định 52/2024/NĐ-CP, nguyên tắc lập và gửi hồ sơ được quy định một cách cụ thể và chi tiết như sau:

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt, nhằm đảm bảo tính thống nhất và rõ ràng trong quản lý và xử lý. Trong trường hợp các giấy tờ trong hồ sơ liên quan đến việc mở tài khoản thanh toán được viết bằng tiếng nước ngoài, chúng cần phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và pháp lý.

- Bản sao các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ mở, đóng tài khoản thanh toán cần phải có chứng thực hoặc được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp hồ sơ được gửi trực tuyến, thì cần tuân thủ đầy đủ quy định về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giúp tối ưu hóa quá trình xử lý và giảm thiểu rủi ro pháp lý.

- Hồ sơ có thể được gửi qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính) hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước hoặc trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý hồ sơ và tăng cường sự tiện ích cho người dùng.

- Tổ chức đề nghị mở, đóng tài khoản thanh toán chịu trách nhiệm tuyệt đối về tính chính xác và trung thực của mọi thông tin cung cấp trong hồ sơ. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy, từ đó đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật

- Lưu ý:

+ Quy định trên áp dụng cho việc mở tài khoản thanh toán theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP.

+ Các quy định chi tiết về thủ tục, hồ sơ mở tài khoản thanh toán được quy định tại Thông tư của Ngân hàng Nhà nước.

 

3. Quy trình lập và gửi hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước 

* Khoản 2 Điều 14 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cung cấp một loạt các tài liệu quan trọng sau đây:

- Đơn đề nghị mở tài khoản thanh toán:

+ Phải tuân theo Mẫu số 01 được ban hành cùng với Nghị định 52/2024/NĐ-CP.

+ Tài liệu này phải được ký tên và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức muốn mở tài khoản thanh toán.

- Các tài liệu chứng minh tổ chức mở tài khoản thanh toán có hoạt động hợp pháp: Bao gồm quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương.

- Các tài liệu chứng minh tư cách đại diện:

+ Được cung cấp bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức mở tài khoản thanh toán.

+ Bao gồm văn bản ủy quyền (nếu có) cùng với các giấy tờ như thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu có thời hạn hợp lệ của người đại diện.

- Văn bản hoặc quyết định bổ nhiệm:

+ Phải được cung cấp bởi kế toán trưởng, người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước của tổ chức mở tài khoản thanh toán.

+ Kèm theo thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hợp lệ của những người này.

* Khoản 3 Điều 14 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước. Thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước:

- Nộp hồ sơ: Tổ chức đề nghị mở tài khoản thanh toán gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 52/2024/NĐ-CP đến Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) nơi đề nghị mở tài khoản thanh toán.

- Kiểm tra hồ sơ:

Khi nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm tra:

+ Các thành phần hồ sơ.

+ Đối chiếu với các yếu tố kê khai tại đơn đề nghị mở tài khoản thanh toán.

+ Đảm bảo sự khớp đúng, chính xác.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ:

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo cho tổ chức đề nghị mở tài khoản biết để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu tổ chức không hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản từ chối mở tài khoản thanh toán và trả lại hồ sơ.

- Mở tài khoản thanh toán:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý việc mở tài khoản thanh toán cho tổ chức.

+ Trường hợp Ngân hàng Nhà nước từ chối mở tài khoản thanh toán, phải thông báo lý do cho tổ chức biết bằng văn bản.

- Lưu ý:

+ Quy định trên áp dụng cho việc mở tài khoản thanh toán theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP.

+ Các quy định chi tiết về thủ tục, hồ sơ mở tài khoản thanh toán được quy định tại Thông tư của Ngân hàng Nhà nước.

 

Ngoài ra, có thể tham khảo: Khái niệm dịch vụ thanh toán, các hình thức thanh toán và quy định của pháp luật về mở tài khoản thanh toán. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.