1. Giá trang thiết bị y tế được quản lý dựa trên những nguyên tắc nào ?

Nhà nước thực hiện quản lý đối với giá trang thiết bị y tế theo nguyên tắc được quy định tại Điều 43 Nghị định 98/2021/NĐ-CP ( có sự điều chỉnh tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP, thay  thế cụm từ "trang thiết bị y tế" bằng cụm từ “thiết bị y tế”) với sự cẩn trọng và linh hoạt, nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc cung cấp trang thiết bị y tế cho người dân. Cụ thể, những nguyên tắc quản lý này bao gồm:
Thứ nhất, quản lý giá trang thiết bị y tế theo cơ chế thị trường, tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức và cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh vào sự linh hoạt và tự do kinh doanh, đồng thời khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường để tạo ra giá cả hợp lý và công bằng cho người tiêu dùng.
Thứ hai, bảo đảm công khai, minh bạch giá trang thiết bị y tế khi lưu hành trên thị trường. Điều này đảm bảo rằng thông tin về giá cả được công bố một cách rõ ràng và dễ dàng tiếp cận cho cả người tiêu dùng và các bên liên quan, từ đó tạo điều kiện cho quá trình quyết định mua sắm linh hoạt và thông suốt.
Thứ ba, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân kinh doanh, sử dụng và lợi ích của Nhà nước. Điều này đảm bảo rằng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế được đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình, đồng thời đảm bảo rằng chính sách quản lý giá không làm tổn thương quá mức đến lợi ích chung của cộng đồng và Nhà nước.
Thứ tư, thực hiện các biện pháp để quản lý giá trang thiết bị y tế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Điều này yêu cầu sự linh hoạt và đổi mới trong việc áp dụng các biện pháp quản lý giá, để đáp ứng được các biến động của thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời không làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của ngành y tế và nền kinh tế - xã hội nói chung.
Tóm lại, việc thực hiện quản lý giá trang thiết bị y tế theo những nguyên tắc được quy định tại Điều 43 của Nghị định 98/2021/NĐ-CP là một bước đi quan trọng, đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ y tế cho người dân, đồng thời khuyến khích sự phát triển của thị trường và nền kinh tế - xã hội.
 

2. Phải thực hiện kê khai những nội dung gì đối với giá trang thiết bị y tế ?

Theo quy định tại Điều 45 của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, giá trang thiết bị y tế được kê khai theo các nội dung cụ thể, đồng thời phải tuân thủ quy định của pháp luật về giá. Tuy nhiên, thông qua khoản 10 của Điều 1 trong Nghị định 07/2023/NĐ-CP, các điều chỉnh và bổ sung mới đã được thực hiện, tạo nên sự linh hoạt và hiệu quả trong việc quản lý giá trang thiết bị y tế.
Trước hết, các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế bắt buộc phải kê khai giá, đồng thời phải tuân thủ nội dung kê khai và trình tự thủ tục kê khai theo quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh vào sự minh bạch và trách nhiệm của các đơn vị trong việc công bố thông tin về giá cả, giúp người tiêu dùng và các bên liên quan có được cái nhìn tổng quan và chính xác về giá cả của trang thiết bị y tế.
Thứ hai, khi có biến động bất thường về giá ảnh hưởng đến nguồn cung cấp trang thiết bị y tế, khả năng chi trả của người mua và khả năng thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế có quyền ban hành, cập nhật, sửa đổi, bổ sung danh mục và hướng dẫn thông tin trang thiết bị y tế phải kê khai giá. Điều này đảm bảo rằng giá cả được điều chỉnh linh hoạt và kịp thời phản ánh các tình hình thực tế của thị trường và nguồn cung cấp.
Cuối cùng, để thực hiện việc kê khai giá trang thiết bị y tế một cách thuận tiện và minh bạch, các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh có thể sử dụng các hình thức kê khai được quy định bởi pháp luật về giá hoặc trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai giá cả, đồng thời giúp tăng cường tính minh bạch và tiện lợi trong quá trình tra cứu thông tin về giá cả của trang thiết bị y tế.
Tổng kết, việc áp dụng các điều chỉnh và bổ sung mới đối với kê khai giá trang thiết bị y tế theo quy định của Điều 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP qua Nghị định 07/2023/NĐ-CP là một bước đi tích cực, giúp tăng cường sự minh bạch và quản lý hiệu quả về giá cả trong lĩnh vực y tế, đồng thời đảm bảo nguyên tắc công bằng và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.
 

3. Niêm yết giá trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế phải có những thông tin nào ?

Theo quy định tại Điều 44 của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 9 của Điều 1 trong Nghị định 07/2023/NĐ-CP, việc niêm yết giá trang thiết bị y tế được điều chỉnh và bổ sung để tăng cường sự minh bạch và thông tin cho người tiêu dùng. Cụ thể, các điều khoản quan trọng như sau:
Trước hết, tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế được yêu cầu thực hiện việc niêm yết giá tại các địa điểm theo quy định của pháp luật về giá, cụ thể là Điều 17 của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. Điều này nhấn mạnh vào việc đảm bảo sự công khai và minh bạch trong thông tin về giá cả của trang thiết bị y tế, giúp người tiêu dùng có được cái nhìn toàn diện và chính xác trước khi quyết định mua sắm.
Thứ hai, trong trường hợp niêm yết giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, các đơn vị phải đảm bảo rằng thông tin niêm yết phải đầy đủ và chi tiết. Cụ thể, các thông tin tối thiểu bao gồm: (a) Tên, chủng loại trang thiết bị y tế; (b) Hãng, nước sản xuất; hãng, nước chủ sở hữu; (c) Đơn vị tính; (d) Cấu hình, tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế; và (đ) Giá niêm yết của trang thiết bị y tế. Điều này giúp đảm bảo rằng người tiêu dùng có đủ thông tin cần thiết để đưa ra quyết định mua hàng thông minh và hiệu quả.
Theo đó, việc điều chỉnh và bổ sung các quy định về niêm yết giá trang thiết bị y tế theo Điều 44 Nghị định 98/2021/NĐ-CP qua Nghị định 07/2023/NĐ-CP là một bước đi tích cực trong việc tăng cường sự minh bạch và thông tin cho người tiêu dùng. Điều này không chỉ giúp tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, mà còn đảm bảo được quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm y tế.
Việc niêm yết giá trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng và các bên liên quan. Để đảm bảo tính minh bạch và công bằng, các thông tin cần được đưa ra phải đầy đủ và chi tiết.
Trước hết, thông tin về tên và chủng loại trang thiết bị y tế là một trong những yếu tố quan trọng nhất để người tiêu dùng có thể xác định được sản phẩm mình cần mua. Việc cung cấp thông tin chính xác về hãng và nước sản xuất, cũng như hãng và nước chủ sở hữu, giúp người tiêu dùng đánh giá được uy tín và chất lượng của sản phẩm.
Thứ hai, đơn vị tính của sản phẩm là thông tin không thể thiếu khi niêm yết giá trên Cổng thông tin điện tử. Thông tin này giúp người tiêu dùng hiểu rõ về cách tính toán giá và đơn vị sử dụng khi mua sản phẩm, từ đó tránh được những hiểu lầm và bất tiện trong quá trình sử dụng.
Tiếp theo, cấu hình và tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế là thông tin quan trọng giúp người tiêu dùng đánh giá được tính năng và hiệu suất của sản phẩm. Việc cung cấp thông tin chi tiết về cấu hình và tính năng kỹ thuật giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mình.
Cuối cùng, giá niêm yết của trang thiết bị y tế là thông tin quyết định trong quá trình mua sắm. Việc niêm yết giá cần phải minh bạch và chính xác, đảm bảo rằng người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định mua hàng dựa trên thông tin đúng đắn và không gây ra sự hiểu lầm hoặc bất bình đẳng.
Tóm lại, việc niêm yết giá trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác trong việc đưa ra thông tin. Đảm bảo rằng các thông tin về tên, hãng, đơn vị tính, cấu hình, tính năng kỹ thuật và giá cả được cung cấp đầy đủ và chi tiết là cách tốt nhất để tạo ra một môi trường mua sắm công bằng và minh bạch cho người tiêu dùng.
 

Xem thêm bài viết: Thủ tục cấp số lưu hành đối với trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, hoá chất dùng trong phòng, chống dịch COVID-19

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn