1. Theo quy định thì ưu đãi đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể bị điều chỉnh trong các trường hợp nào?

Ưu đãi đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Tuy nhiên, để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc sử dụng các ưu đãi này, các quy định và điều chỉnh liên quan đến ưu đãi đầu tư là điều cần thiết. Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh ưu đãi đầu tư được quy định rõ ràng trong các quy định pháp lý, như Điều 22 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về điều chỉnh ưu đãi đầu tư. Theo quy định tại Điều 22 này, việc điều chỉnh ưu đãi đầu tư có thể xảy ra trong một số trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Hưởng ưu đãi ở mức cao hơn hoặc được hưởng thêm ưu đãi

Nếu dự án đầu tư đang được hưởng ưu đãi và đồng thời đáp ứng thêm điều kiện để được hưởng ưu đãi ở mức cao hơn hoặc được hưởng thêm ưu đãi theo các hình thức mới, nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi ở mức cao hơn hoặc hưởng thêm ưu đãi theo các hình thức mới trong thời gian còn lại của thời gian ưu đãi.

Trường hợp 2: Không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mặc dù trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã ghi nhận các ưu đãi, nhưng nếu trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư không đáp ứng được các điều kiện để được hưởng ưu đãi đó, thì nhà đầu tư sẽ không được hưởng ưu đãi cho phần thời gian mà họ không đáp ứng được các điều kiện đó.

Trường hợp 3: Áp dụng ưu đãi khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ngoài các điều kiện và ưu đãi được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu dự án đầu tư đáp ứng được các điều kiện để được hưởng ưu đãi khác mà không được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thì nhà đầu tư vẫn được hưởng các ưu đãi theo điều kiện đó.

Từ những quy định trên, có thể thấy rằng việc điều chỉnh ưu đãi đầu tư không chỉ phụ thuộc vào các quy định ban đầu mà còn dựa vào việc nhà đầu tư có thực hiện đúng các điều kiện quy định hay không trong quá trình thực hiện dự án. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc sử dụng các ưu đãi đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

 

2. Cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ dùng làm căn cứ sửa đổi, bổ sung Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư?

Theo quy định của Nghị định 31/2021/NĐ-CP về việc ban hành, sửa đổi và bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư, việc điều chỉnh các danh mục này được thực hiện dựa trên một số tiêu chí và cơ sở cụ thể.

Đầu tiên, quá trình điều chỉnh được căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và toàn quốc. Điều này bao gồm việc đánh giá nhu cầu thực tế về đầu tư trong từng giai đoạn thời kỳ, bao gồm cả các yếu tố như tình hình tài chính, cơ sở hạ tầng, và nguồn lực con người. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư là những đơn vị chịu trách nhiệm đưa ra các đề xuất về việc điều chỉnh Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư dựa trên nhu cầu cụ thể này.

Thứ hai, các điều chỉnh cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư và các lĩnh vực liên quan. Cụ thể, các cơ quan có thẩm quyền không được phép ban hành các chính sách ưu đãi hoặc hỗ trợ đầu tư mà vi phạm các quy định của Luật Đầu tư, Nghị định trên, hoặc các quy định khác liên quan đến thuế, ngân sách, đất đai và các lĩnh vực khác có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư.

Do đó, quá trình sửa đổi và bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư không chỉ dựa trên nhu cầu và điều kiện kinh tế - xã hội mà còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc cung cấp ưu đãi và hỗ trợ từ phía nhà nước.

 

3. Theo quy định thì nhà đầu tư có phải tự xác định ưu đãi đầu tư mà mình được hưởng không?

Nhà đầu tư, khi muốn tận dụng các chính sách ưu đãi đầu tư, thường cần tự xác định và làm rõ những ưu đãi mình có thể được hưởng theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh đó, Luật Đầu tư 2020 đã quy định rõ ràng về thủ tục áp dụng các ưu đãi đầu tư trong Điều 17, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi tiến hành các thủ tục liên quan.

Theo quy định tại Điều 17 của Luật Đầu tư 2020, việc áp dụng các ưu đãi đầu tư được căn cứ vào các văn bản quan trọng như chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu có. Tuy nhiên, không chỉ giới hạn ở hai văn bản này, nhà đầu tư cũng cần xem xét các quy định khác của pháp luật có liên quan để đảm bảo rằng mình có thể hiểu và áp dụng đúng các quy định về ưu đãi đầu tư.

Điều quan trọng là, nhà đầu tư cần tự mình xác định và hiểu rõ các loại ưu đãi mà họ có thể được hưởng, tùy thuộc vào loại hình và quy mô của dự án đầu tư của mình. Các ưu đãi này có thể bao gồm miễn, giảm hoặc hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và các quy định khác liên quan đến tài chính, hải quan, thuế và các lĩnh vực khác. Do đó, việc nắm bắt thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan đúng cách là điều không thể phủ nhận trong quá trình đầu tư.

Cụ thể, nhà đầu tư cần phải tìm hiểu và áp dụng các quy định về ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và các cơ quan có thẩm quyền khác tương ứng với từng loại ưu đãi mà họ được hưởng. Việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác, để tránh bất kỳ rủi ro pháp lý nào có thể phát sinh do việc không hiểu rõ quy định hoặc vi phạm các quy định liên quan.

Ngoài ra, việc xác định và thực hiện các ưu đãi đầu tư cũng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chuyên gia tư vấn pháp lý có kinh nghiệm. Sự hỗ trợ từ các chuyên gia có thể giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về pháp luật và thực hiện các thủ tục một cách chính xác và hiệu quả.

Trong một số trường hợp, có thể cần phải tham vấn với luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo rằng mọi thủ tục được thực hiện đúng cách và không gặp phải bất kỳ vấn đề nào trong quá trình xin được hưởng ưu đãi đầu tư. Việc này đặc biệt quan trọng đối với các dự án đầu tư lớn hoặc có tính phức tạp cao, nơi mà việc áp dụng các chính sách ưu đãi có thể ảnh hưởng đến tính khả thi và lợi nhuận của dự án.

Tóm lại, việc nhà đầu tư tự xác định và thực hiện các thủ tục liên quan đến ưu đãi đầu tư là một phần quan trọng của quá trình đầu tư. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật và quy định liên quan, cùng với sự hỗ trợ từ các chuyên gia có kinh nghiệm để đảm bảo rằng mọi thủ tục được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của dự án đầu tư.

Xem thêm >>> Dự án đầu tư mở rộng là gì? Điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư dự án mở rộng?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi rất mong nhận được sự liên hệ từ quý khách để được hỗ trợ và giải quyết một cách nhanh chóng và tốt nhất. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn.