1. Ban quản lý khu công nghiệp là cơ quan gì? 

Trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế, các khu công nghiệp đã trở thành điểm tựa quan trọng, đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc thúc đẩy sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế. Đặt ra câu hỏi: Ban quản lý khu công nghiệp là cơ quan gì và nhiệm vụ của họ là gì? Để giải đáp cần hiểu rõ hơn về khái niệm khu công nghiệp và vai trò của ban quản lý trong quản lý và phát triển khu vực này.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, khu công nghiệp được định nghĩa là một khu vực có ranh giới địa lý xác định, được thiết kế đặc biệt để chuyên sản xuất các mặt hàng công nghiệp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất công nghiệp. Đây là nơi tập trung các doanh nghiệp và nhà máy sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất, giao thương và phát triển kinh tế của địa phương.

Trong khi đó, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được xác định và phân chia nhiệm vụ cụ thể trong Nghị định 35/2022/NĐ-CP. Đây là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Nhiệm vụ chính của Ban quản lý khu công nghiệp bao gồm:

Quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Bao gồm việc thực thi các quy định, hướng dẫn và chính sách của Nhà nước nhằm đảm bảo quá trình hoạt động trong khu vực được diễn ra một cách hợp pháp và hiệu quả.

Tổ chức và thực hiện các dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Các dịch vụ này bao gồm việc cấp phép, hỗ trợ về vấn đề hành chính, giải quyết thủ tục và các vấn đề liên quan đến lao động, môi trường và an toàn lao động.

Đồng thời, Ban quản lý cũng có trách nhiệm phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế, đảm bảo rằng chúng trở thành một môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, thu hút đầu tư và tạo việc làm cho cộng đồng. Bao gồm việc xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong khu vực.

Nhìn chung, Ban quản lý khu công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế và xã hội địa phương, đảm bảo rằng các khu vực công nghiệp không chỉ là nơi tập trung sản xuất mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước. Đồng thời, sự hiệu quả của hoạt động của Ban quản lý này cũng phản ánh vào sự phát triển toàn diện của nền kinh tế và xã hội.

 

2. Cơ sở nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư

Để tự xác định ưu đãi đầu tư và tiến hành thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư cần dựa vào các cơ sở quan trọng như sau:

Căn cứ đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật Đầu tư 2020: Đề cập đến việc xác định những loại đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật. Cụ thể, nhà đầu tư cần phải rõ ràng về các điều kiện và tiêu chí để được hưởng ưu đãi đầu tư, bao gồm loại hình kinh doanh, vị trí địa lý, quy mô dự án, và các yếu tố khác.

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có): Trước khi bắt đầu thực hiện dự án đầu tư, việc có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư từ cơ quan quản lý nhà nước là bước quan trọng. Văn bản này xác nhận rằng dự án đầu tư của nhà đầu tư đã được chấp thuận và có thể tiến hành thực hiện. Nó cũng có thể chứng minh rằng dự án đáp ứng các tiêu chí cần thiết để được hưởng ưu đãi đầu tư.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có): Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong những văn bản quan trọng, xác nhận việc đăng ký đầu tư của nhà đầu tư với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Nó cũng có thể chứng minh rằng dự án đầu tư đã được phê duyệt và được công nhận bởi cơ quan chức năng, là cơ sở để tiến hành các thủ tục liên quan đến hưởng ưu đãi đầu tư.

- Quy định khác của pháp luật có liên quan: Ngoài các điều khoản cụ thể được quy định trong Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư cũng cần phải nắm rõ và tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan. Bao gồm các văn bản hướng dẫn, quyết định, thông tư và quy định của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, có thể ảnh hưởng đến việc xác định và hưởng ưu đãi đầu tư.

Việc dựa vào các cơ sở trên giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan và cụ thể về việc xác định và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư. Đồng thời, cũng giúp tăng tính minh bạch và tính rõ ràng trong quá trình đầu tư, đảm bảo rằng các quyền lợi và nghĩa vụ của nhà đầu tư được bảo vệ đúng đắn theo quy định của pháp luật.

 

3. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp được hưởng những ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?

- Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Khu công nghiệp sẽ nhận được ưu đãi đầu tư tương tự như khi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong đó bao gồm các chính sách về thuế:

Căn cứ tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Phụ lục III - Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP:

STT

Tỉnh

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

52

Bạc Liêu

Toàn bộ các huyện và thị xã

Thành phố Bạc Liêu

53

Cà Mau

Toàn bộ các huyện và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh

Thành phố Cà Mau

54

Kiên Giang

Toàn bộ các huyện, các đảo, hải đảo thuộc tỉnh và thị xã Hà Tiên

Thành phố Rạch Giá

55

 

Khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo quy định của Chính phủ)

Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp được thành lập theo quy định của Chính phủ

- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là một phần quan trọng của chính sách kinh tế của một quốc gia, nhằm thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc xem xét các quy định và điều chỉnh về thuế thu nhập doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh.

Một trong những điểm nổi bật của chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là việc áp dụng thuế suất ưu đãi theo quy định của pháp luật. Theo Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong các lĩnh vực và địa bàn ưu đãi cụ thể sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm. Cụ thể hóa cho việc thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đồng thời giảm gánh nặng thuế đối với doanh nghiệp.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, việc đầu tư vào khu công nghiệp cũng mang lại một loạt các ưu đãi và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp trong các lĩnh vực xã hội hóa sẽ được miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Đối với các lĩnh vực khác, miễn thuế sẽ được áp dụng trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Nhấn mạnh sự khuyến khích đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực chiến lược và khu vực cần được phát triển.

Ngoài việc áp dụng các mức thuế ưu đãi, chính sách còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc sử dụng đất và thực hiện các thủ tục hành chính. Theo quy định tại Luật Đất đai 2013, doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp có thể được miễn, giảm tiền thuê đất, giúp giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu. Đồng thời, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng được yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc Ban Quản lý khu công nghiệp có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp cũng là một phần quan trọng trong việc giảm bớt rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Đẩy nhanh quá trình triển khai dự án và giảm thiểu các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Ngoài các ưu đãi trực tiếp về thuế, việc đầu tư vào khu công nghiệp còn mang lại lợi ích từ việc sử dụng các dịch vụ tiện ích trong khu vực. Các chủ đầu tư thường phát triển các dịch vụ tiện ích để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và nhân viên, từ các tiện ích sinh hoạt đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi và thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tóm lại, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi. Các quy định và điều chỉnh trong lĩnh vực này không chỉ giúp giảm gánh nặng thuế đối với doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư, đồng thời tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Xem thêm >>> Thủ tục thu hồi đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp? Chính sách hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất?

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ vấn đề nào hoặc cần được tư vấn về nội dung của bài viết hoặc liên quan đến các quy định pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ quý khách một cách tốt nhất và nhanh chóng. Để đảm bảo rằng quý khách nhận được sự hỗ trợ cần thiết, chúng tôi cung cấp hai phương thức liên hệ để quý khách có thể tiếp xúc với chúng tôi. Quý khách có thể gọi đến tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp và giải quyết mọi khúc mắc của mình. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ lắng nghe và cung cấp thông tin chi tiết, giúp quý khách hiểu rõ hơn về vấn đề và đưa ra các giải pháp hợp lý.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ phản hồi và giải đáp các thắc mắc của quý khách trong thời gian sớm nhất có thể. Để đảm bảo rằng chúng tôi có đầy đủ thông tin để hỗ trợ, quý khách vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề mà quý khách quan tâm.