1. Hồ sơ mời thầu E-HSMT là gì ?

Hồ sơ mời thầu được hiểu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đầu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn ra nhà thầu, nhà đầu tư.

Theo quy định tại điểm n khoản 4 Điều 3 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT thì hồ sơ mời thầu E-HSMT là hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, hồ sơ yêu cầu đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng theo quy trình thông thường, yêu cầu báo giá đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu theo Điều 75 Nghị định 25/2020/NĐ-CP thì hồ sơ mời thầu phải có quy định nêu rõ về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, tài chính - thương mại và phương pháp đánh giá các nội dung này. Trong hồ sơ mời thầu sẽ không được có bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

2. Yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong hồ sơ mời thầu E-HSMT

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT thì nhân sự chủ chốt trong hồ sơ mời thầu E-HSMT phải đáp ứng các điều kiện sau :

Thứ nhất, đối với gói thầu mua sắm hàng hoá. 

+ Hồ sơ mời thầu không được đưa ra bất cứ yêu cầu nào về việc huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng hoá

+ Hồ sơ mời thầu không đòi hỏi nhân sự thực hiện dịch vụ liên quan phải có trình độ cao thì không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với hàng hoá thông dụng, có sẵn trên thị trường

+ Đối với trường hợp các dịch vụ có yếu tố đặc thù, phức tạp, yêu cầu cần thiết phải có nhân sự hiểu biết, có trình độ, có kinh nghiệm đảm nhận thì hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chỉ chốt để thực hiện được các công việc đặc thù, phức tạp này. Trường hợp yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt, trong tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ để chủ đầu tư xem xét, quyết định. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải bảo đảm việc yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt không dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng

Thứ hai, đối với gói thầu xây lắp. Dựa vào quy mô, tính chất của gói thầu và quy định pháp luật về xây dựng mà chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong hồ sơ mời thầu cho hợp lý. Hồ sơ mời thầu không được có bất cứ yêu cầu nào về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc đối với các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

Thứ ba, đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn. Trường hợp gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi yêu cầu nhân sự cần có chuyên môn cao thì cũng đồng nghĩa với việc là không được yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp và cần thiết phải có nhân sự có sự hiểu biết, có nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này. Trường hợp cần yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt, trong tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ lý do để chủ đầu tư xem xét, quyết định. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải bảo đảm việc yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt không dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Hồ sơ mời thầu không được yêu cầu nhân sự chủ chốt đối với công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

Thứ tư, đối với cả ba gói thầu mua sắm hàng hoá, gói thầu xây lắp và gói thầu dịch vụ tư vấn mà có yêu cầu về nhân sự chủ chốt, tuy nhiên nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong hồ sơ mời thầu không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi nhân sự mà không đáp ứng được yêu cầu thì nhà thầu chỉ được phép thay thế một lần. Trường hợp mà nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị loại.

3. Những yêu cầu làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu

Những yêu cầu được coi là làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu như sau :

- Có những quy định về số lượng nhân sự chủ chốt quá mức cần thiết để thực hiện gói thầu;

- Có những quy định về nhân sự trong quá trình thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đang trong quá trình ký hợp đồng lao động với nhà thầu;

- Quy định các tiêu chí mà pháp luật chuyên ngành không yêu cầu như : giấy phép hành nghề, các yêu cầu về chứng chỉ, chứng nhận mà pháp luật chuyên ngành không có quy định;

- Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp mà yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông;

- Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp yêu cầu nhân sự chủ chốt phải thuộc quyền quản lý của nhà thầu, phải ký hợp đồng lao động với nhà thầu;

- Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy định chỉ huy trưởng công trường phải thuộc quyền quản lý của nhà thầu mà không được thuê từ bên ngoài;

- Hồ sơ mời thầu  gói thầu xây lắp có yêu cầu nhà thầu phải đệ trình danh sách công nhân lao động khi tham gia dự thầu;

- Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hoá mà yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng hoá;

- Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hoá yêu cầu nhân sự tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc hoặc mỹ thuật công nghiệp khi các nhân sự này không trực tiếp thực hiên các công tác lắp đặt, hướng dẫn chạy thử, vận hành...

- Hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế cho công trình có tính chất đơn giản nhưng lại đưa ra yêu cầu cao về trình độ, năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn;

- Hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ thu dọn vệ sinh trong bệnh viện yêu cầu nhà thầu phải kê khai cụ thể trong hồ sơ dự thầu họ tên, trình độ, bằng cấp, kinh nghiệm... của các nhân sự dự kiến huy động để thực hiện công việc thu dọn vệ sinh trong bệnh viện...

Trên đây là toàn bộ bài viết liên quan đến vấn đề Nhân sự chủ chốt trong hồ sơ mời thầu E-HSMT phải đáp ứng các yêu cầu nào? mà Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết Chi phí lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu mới nhất? để hiểu rõ hơn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này hay gặp phải bất kì vấn đề pháp lý nào khác, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại : 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu đến địa chỉ email : lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê. Trân trọng !