1. Tiêu chuẩn để làm nhân viên y tế thôn, bản được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định của Thông tư 27/2023/TT-BYT, tiêu chuẩn về nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản được quy định như sau:

- Thứ nhất, Trình độ chuyên môn và đào tạo: Đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản, yêu cầu phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau đây:

+ Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điều 6 của Thông tư này và nhận được chứng chỉ tương ứng;

+ Có trình độ chuyên môn về y (bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh) từ trung cấp trở lên.

- Thứ ba, Tự nguyện tham gia công tác nhân viên y tế thôn, bản hoặc cô đỡ thôn, bản.

- Thứ tư, Có đủ sức khỏe để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Điều này có nghĩa là nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản cần có trình độ chuyên môn và đào tạo phù hợp. Họ có thể đã hoàn thành chương trình đào tạo và nhận được chứng chỉ tương ứng hoặc có trình độ chuyên môn về y từ trung cấp trở lên. Ngoài ra, việc tham gia công tác nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản phải là tự nguyện và nhân viên phải có đủ sức khỏe để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Điều này nhằm đảm bảo rằng nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản có đủ trình độ và sức khỏe để cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng nông thôn. Việc đảm bảo tiêu chuẩn này sẽ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân sống tại các thôn, bản và đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ y tế tại các khu vực này.

 

2. Nhân viên y tế cấp bản, thôn bị ốm đau có được nhận phụ cấp?

Hiện tại, trong pháp luật hiện hành, chưa có chế độ đối với nhân viên y tế cấp bản, thôn bị ốm đau. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 2 Quyết định 75/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có một số quy định nhằm hỗ trợ nhân viên y tế làm việc tại các thôn, bản nhất định.

Theo quy định này, trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, bản sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng. Mức phụ cấp hàng tháng được quy định theo tỷ lệ 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

Đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các xã vùng khó khăn, mức phụ cấp hàng tháng tương đương với 0,5 lần mức lương tối thiểu chung. Điều này dựa trên Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

Còn đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các xã không thuộc vùng khó khăn, mức phụ cấp hàng tháng sẽ là 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

Theo quy định hiện tại, phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản chỉ được cấp khi họ thực hiện công việc y tế. Điều này có nghĩa là nếu nhân viên y tế bị ốm đau và không thể làm việc, họ sẽ không được nhận phụ cấp.

Nguyên tắc này có thể hiểu là một biện pháp khá phổ biến trong việc quản lý trợ cấp và tiền lương. Nó nhằm đảm bảo rằng phụ cấp chỉ được trả cho những người thực sự tham gia vào công việc và đóng góp vào hoạt động của tổ chức.

Tuy nhiên, trong trường hợp nhân viên y tế bị ốm đau và không thể làm việc, cần xem xét các biện pháp hỗ trợ khác để đảm bảo quyền lợi và trợ giúp cho họ. Có thể xem xét các chính sách bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm sức khỏe để đảm bảo rằng nhân viên y tế có tiếp tục được chăm sóc y tế và không bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của họ khi gặp phải tình trạng ốm đau.

Ngoài ra, cần thiết lập các quy định và quy trình cho việc xác định và xử lý các trường hợp nhân viên y tế bị ốm đau và không thể làm việc. Điều này sẽ đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xử lý các trường hợp này, đồng thời đảm bảo rằng nhân viên y tế không bị thiệt hại về quyền lợi khi họ gặp phải tình trạng ốm đau không thể đi làm.

Việc chăm sóc và hỗ trợ nhân viên y tế bị ốm đau là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống chăm sóc y tế toàn diện và bền vững. Điều này cần sự quan tâm và xem xét kỹ lưỡng từ phía các cơ quan quản lý cấp trên và nhà chức trách liên quan, nhằm đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của nhân viên y tế trong quá trình làm việc và khi gặp phải các vấn đề sức khỏe.

 

3. Nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản là gì?

Tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư 27/2023/TT-BYT, được ban hành bởi Bộ Y tế, quy định nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Nhiệm vụ này bao gồm các hoạt động sau đây:

Nhiệm vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản:

- Thứ nhất, Tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các hoạt động y tế tại thôn, bản. Cụ thể:

+ Tiến hành tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục, hướng dẫn và tư vấn cho người dân tại thôn, bản về các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa các yếu tố nguy cơ cho sức khỏe, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng ngừa suy dinh dưỡng, HIV/AIDS, các bệnh không lây nhiễm, dịch bệnh trong cộng đồng, và phòng ngừa tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

+ Phát hiện, tham gia giám sát và báo cáo tình hình dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh lây qua thực phẩm và các dịch bệnh mới nổi tại thôn, bản.

+ Phối hợp thực hiện các chương trình, dự án y tế tại thôn, bản.

+ Hướng dẫn người dân về việc trồng và sử dụng thuốc nam tại gia đình để phòng và điều trị một số triệu chứng và bệnh thông thường.

+ Tham gia triển khai các hoạt động về vệ sinh, phòng bệnh, an toàn thực phẩm và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

+ Tham gia hướng dẫn việc lập hồ sơ sức khỏe toàn dân và quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn.

+ Tham gia các khoá đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ.

+ Tham gia cuộc họp định kỳ với trạm y tế xã.

+ Thực hiện việc báo cáo kịp thời và đầy đủ theo hướng dẫn của trạm y tế xã.

- Tham gia chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Cụ thể:

+ Tiến hành tuyên truyền và vận động về vệ sinh phụ nữ, vệ sinh thai nghén, dinh dưỡng hợp lý và loại bỏ các tập tục có hại cho sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.

+ Vận động phụ nữ mang thai đến trạm y tế xã để đăng ký quản lý thai, khám thai, tiêm phòng uốn ván, tham gia các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và sinh đẻ, đồng thời đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo độ tuổi và khuyến khích việc cho trẻ bú mẹ.

+ Báo cáo danh sách và số lượng trẻem của thôn, bản, và lập danh sách phụ nữ mang thai cùng với danh sách trẻ em thuộc diện tiêm chủng theo quy định. Đồng thời, theo dõi và phát hiện các biến chứng sau tiêm chủng.

+ Hướng dẫn người dân về việc sử dụng các công cụ theo dõi và chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, bao gồm phiên bản giấy và điện tử.

- Tham gia khám bệnh và chữa bệnh tại thôn, bản, theo các quy định chi tiết được nêu tại Khoản 2 của Điều này.

Như vậy, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu rất đa dạng và đòi hỏi sự nỗ lực và kiến thức chuyên môn. Nhân viên y tế thôn, bản không chỉ tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn người dân về chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, mà còn tham gia vào việc phối hợp triển khai các chương trình y tế, quản lý sức khỏe cộng đồng và tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ. Đặc biệt, nhân viên y tế thôn, bản còn có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, bao gồm việc tuyên truyền về vệ sinh phụ nữ, khám thai, tiêm chủng và quản lý sức khỏe của trẻ em. Đồng thời, họ cũng tham gia vào việc khám bệnh và chữa bệnh tại cộng đồng, đảm bảo sự chăm sóc y tế cơ bản cho nhân dân.

Xem thêm >> Tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% cho nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng

Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.