Câu hỏi:

Em đi lính nghĩa vụ công an tháng 10/2005 đến tháng 9/2007 voi cấp bậc từ binh nhất đến hạ sỹ. Tháng 10/2007 đến tháng 9/2009 là học viên trường trung học csnd thuộc bộ công an..tháng 10/2009 đến tháng 12/2010 mang hàm thượng sỹ hệ số lương là 3,8.tháng 1/2011-8/2013 mang hàm thiếu uý voi he số lương 4,2.từ 9/2013 đến t9/2015 mang hàm trung uý với hệ số lương 4,6. Tháng 10/2015 e xuất ngũ. Em muốn nhờ luật sư giúp e tính số tiền bảo hiểm xã hội e nhận dc là bao nhiêu ạ. E xin chân thành cảm ơn!

1. Về chính sách hưởng BHXH 1 lần đối với người lao động

Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 93/2015 Về thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đới với người lao động

1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

2. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Vì bạn không nói rõ số tiền lương bạn nhận được nên chúng tôi không thể tính được cụ thể bạn hãy căn cứ vào tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội của bạn để tính nên bạn có thể tham khảo quy định tại điều 89 của Luật BHXH 2014 như sau:

- Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

- Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

- Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

- Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

Lời đầu tiên xin cảm ơn và làm phiền luật sư - Năm 1982 - 1990 tôi làm kế toán trưởng HTX nông nghiệp - 1990 -1994 tôi làm phó chủ nhiệm HT Xnông nghiệp- 1994 - 1999 là đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã - Là đảng viên 30 năm tuổi đảng - 1999 -2015 tôi làm nhân viên công ty có được đóng bhxh 17 năm Tôi xin hỏi luật sư tư vấn giúp những năm tham gia công tác tứ 1982 -1999 với công việc như trên có được diện ngân sách đóng BHXH không. nhờ luật sư tư vấn. Chân thành cảm ơn!

3. Về đối tượng áp dụng tham giả bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luât bảo hiểm xã hội năm 2014

Điều 2 Đối tượng áp dụng

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. 

>>Như vậy theo quy định trên thì bạn vẫn là đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội.

Subject: Em là nhân viên lắp đặt thiết bị giáo dục.trong khi đang làm việc thi gặp tai nạn.tay phải của em phải mổ để bắt inox vào.e có tham gia bảo hiểm xã hội được 5năm rồi ạ.vậy cho em hỏi em có được bảo hiểm đền bù k ạ.và đền thì được bao nhiêu ạ Được gửi từ Windows Phone của tôi

4. Về chế độ tai nạn lao động

Theo quy định tại Điều 43 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Điều 43 Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đườnghợp lý.

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Vì bạn không nói rõ bạn bị suy giảm bao nhiêu phần trăm nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể trường hợp của bạn nên bạn cần că cú vào cá quy định sau:

Điều 46 Trợ cấp một lần

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Điều 47 Trợ cấp hằng tháng

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Điều 49 Phương tiện trợ giúp sinh hoạt chỉnh hình

Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật.

Xin chào luật sư em có câu hỏi muốn hỏi luật sư. Em làm công ty đầu tiên đóng bảo hiểm xã hội được 4năm sau đo em nghĩ việc lấy sở bảo hiểm và nộp vào công ty mới được 7tháng giờ em đã nghĩ việc công ty mới . công ty đã trả sở bảo hiểm cho em nhưng chưa có chốt số. Sau đó em đưa số bảo hiểm cho kế toán công ty gửi lên bảo hiểm để chốt sở . nhu vậy công ty bảo hiểm có chốt sở bảo hiểm cho em không. Công ty hiện giờ giải thể . em có hỏi kế toán công ty thì trả lời là em lên bảo hiểm xã hội hỏi để lấy số vì kế toán đa nghĩ việc công ty Xin cho em hỏi như vậy có được không và khi đi mình phải mang theo giấy tờ gì. Em xin cảm ơn luật sư.

Theo quy định tại Điều 18 Luật BHXH và Điều 47 Bộ luật Lao động, khi người lao động nghỉ việc đúng pháp luật, chậm nhất là 30 ngày kể từ khi có quyết định thôi việc, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập thủ tục chốt sổ để trả cho người lao động. Như vậy, kể từ khi có quyết định thôi việc thì đơn vị sử dụng lao động phải lập thủ tục chốt sổ BHXH và trả sổ BHXH cho bà trong thời hạn không quá 30 ngày.

>> NHư vậy công ty phải có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm cho bạn sau 30 ngày kể từ ngày có quyết định thôi việc . Trong trường hợp công ty đã gửi sổ bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm thì bạn có thể lên cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty bạn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội để bảo hiểm.bạn chỉ cần mang chứng minh thư và quyết định nghỉ việc tại công ty để lên nhận lại sổ,

luật sư cho hỏi. em làm trên bình dương được 2năm em đã đăng kí bảo hiểm thất nghiệm giờ em không còn ở bình dương nữa mà lên được bình dương giờ em muốn hỏi làm sao rút được bảo hiểm mà không cần lên bình dương đăng kí..i vậy bây giờ e có thể đăng kí dưới quê được không ạ

5. Về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp này của bạn , bạn làm thủ tục chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định

Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp:

1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều này, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến trừ các trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều này.

Kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện các quyền và trách nhiệm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Luật sư cho e hỏi Chế độ bảo hiểm xã hội năm đầu tiên Có mức lương cơ bản là 610 nghìn đồng/tháng tôi làm việc tính đến nay là năm thứ 11 thì mức lương cơ bản tăng lên 4600 nghìn / tháng . Vạy thì chế độ bảo hiểm trả mốc bình quân Của mức lương cơ bản từ khởi đầu cho đến khi nghỉ việc là bao nhiêu . Được gửi từ máy tính bảng Samsung.

NHư vậy cách tính mức lương cơ sở bình quân của bạn là căn cứ vào mức lương cơ sở hàng tháng chia cho tổng số tháng đóng bảo hiểm cho từng giai đoạn của bạn.

Thưa luật sư, Luật sư tư vấn dùm tôi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm, sau đó tôi viết đơn xin nghỉ việc vào tháng 01 năm 2016, lúc tôi nghỉ việc tôi đã có thai được 1 tháng. Vậy Tôi xin luật sư cho tôi biết tôi có được hưởng chế độ tai sản hay không?

Bạn nghỉ việc từ tháng 1/2016 mà lúc bạn nghỉ việc bạn mới có thai được hơn 1 tháng như vậy thì bạn sẽ không thể đóng đủ bảo hiểm xã hội 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh theo quy định tại khoản 1,2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội như vậy thì bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản

Kính chào luật sư, tôi đi làm tại 1 cơ quan từ 2008-2012 rồi nghỉ việc, khi nghỉ việc cơ quan giao lại cho tôi cuốn sổ bảo hiểm xã hội. Từ đó đến nay tôi vẫn giữ quyển sổ đó và ko nộp cho cơ quan nào khác. Vậy bây giờ tôi có thể mang sổ đó ra BHXH để rút tiền BHXH đã đóng trong thời gian đi làm trước đây được ko? Nếu được thì thủ tục như thế nào, kính nhờ luật sư tư vấn giúp. Trân trọng cảm ơn!

Bạn có thể mang sổ bảo hiểm đó để rút bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 93/2015 Quy định về hướng dẫn chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Điều 1.

1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần 

- Sổ bảo hiểm xã hội

- đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần

- Quyết định nghỉ việc.

Chào luật sư, bà cháu năm nay đã trên 80 tuổi và bà được hưởng lương của bảo hiểm xã hội, bác cháu qua đời và bà được hưởng thêm lương tứ thân phụ mẫu của bác cháu vì bác từng làm công an. Hiện nay bảo hiểm xã hội đã cắt lương của bà cháu. Cháu muốn hỏi như vậy là đúng hay sai.

Theo quy định tại khoản 2d Điều 67 LBHXH

Điều 67 các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

 c, Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

 >> Như vậy nếu bà bạn đang hưởng chế độ lương hưu tức là có thu nhập hàng tháng nên bà của bạn sẽ không được hưởng chế độ tuất hàng tháng nữa

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp hoặc bạn có thể liên hệ với gmail để được hỗ trợ. Rất hân hạnh được hợp tác!

Trân trọng./