Vì nếu khấu trừ 10% thì đến lúc đi hoàn thuế cũng không thủ tục và cũng mất thời gian mà số tiền cũng không nhiều ?

Xin nhờ công ty tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và đưa ra hướng trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

2. Nội dung tư vấn:

Theo điểm i khoản 1 Điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Như vậy, trong trường hợp bạn có đưa ra do bạn không nói rõ mức lương của bạn là bao nhiêu nên chia ra hai trường hợp sau:

- Thứ nhất, Nếu mức thu nhập của bạn trong tháng dưới 2.000.000đ thì bạn không cần phải làm thủ tục gì mà vẫn không bị tạm thu 10% để nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Thứ hai, Nếu mức thu nhập của bạn trong tháng trên 2.000.000đ và sau khi giảm trừ gia cảnh nhỏ hơn quy định về đóng thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể làm cam kết 02/CK-TNCN về cam kết thu nhập của bạn chưa đến mức nộp thuế thu nhập cá nhân, đồng thời tại thời điểm làm cam kết bạn đã có mã số thuế cá nhân rồi. Khi đó, doanh nghiệp của bạn không cần phải giữ 10% lương của bạn để nộp thuế thu nhập cá nhân. 

-  Thứ hai, nếu mức thu nhập của bạn trong tháng sau giảm trừ gia cảnh cao hơn quy định về đóng thuế thu nhập cá nhân thì bạn vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Và bạn sẽ đóng thuế trên phần vượt mức đóng phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Phải làm thế nào để không bị khấu trừ 10% thuế Thu nhập cá nhân ?Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162   để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê