1. Quy định về phạm vi áp dụng của Quy định 96-QĐ/TW về lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 02/02/2023, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, mở ra một cơ chế mới nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc đánh giá hiệu quả và uy tín của các cán bộ đảm nhận vai trò quan trọng.

Quy định 96 áp dụng rộng rãi đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc. Điều này bao gồm các bậc lãnh đạo từ cấp cao nhất đến cấp cơ sở, đảm bảo mỗi cá nhân đều phải chịu sự đánh giá công khai và minh bạch về năng lực, đạo đức, và hiệu suất làm việc của mình.

Tuy nhiên, Quy định 96 cũng xác định rõ các trường hợp không áp dụng lấy phiếu tín nhiệm, như cán bộ đã được thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc đã được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu. Điều này nhằm tránh tình trạng làm mất thời gian và tài nguyên cho việc thực hiện quá trình lấy phiếu đối với những cá nhân không còn hoạt động trong vai trò lãnh đạo.

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96 đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. Các biện pháp cụ thể được đề xuất để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đánh giá, bao gồm việc công bố thông tin, tổ chức buổi tiếp xúc gặp gỡ giữa cán bộ và cộng đồng, cũng như việc thu thập ý kiến đóng góp từ các đối tượng có liên quan.

Như vậy, việc ban hành Quy định 96 về lấy phiếu tín nhiệm đánh dấu bước tiến mới trong việc tăng cường sự minh bạch và công bằng trong quản lý và đánh giá cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị, từ đó đảm bảo sự đáng tin cậy và hiệu quả của chính quyền

 

2. Tổ chức thực hiện Quy định 96 về lấy phiếu tín nhiệm như thế nào?

Tổ chức thực hiện Quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm là một quy trình phức tạp và toàn diện, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và tổ chức hợp lý từ các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, và đơn vị trực thuộc Trung ương. Cụ thể, các bước và nhiệm vụ được phân công như sau:

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương là những đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. Nhiệm vụ của họ còn bao gồm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cấp dưới trong việc thực hiện quy trình này. Mỗi đơn vị cần tổng hợp kết quả và báo cáo cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư thông qua Ban Tổ chức Trung ương về kết quả phiếu tín nhiệm của các cán bộ thuộc diện của họ.

Đảng đoàn Quốc hội có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các nghị quyết của Quốc hội, và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều này nhằm đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ với Quy định 96, đồng thời đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn.

Ban Tổ chức Trung ương đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm. Họ tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư. Đồng thời, Ban này cũng tổng hợp kết quả của quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và báo cáo cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương còn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan để hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Quy định 96 thay thế cho Quy định 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị, tập trung vào việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Điều này cho thấy sự tiếp tục và cải tiến trong quá trình quản lý và đánh giá cán bộ lãnh đạo, nhằm nâng cao tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong công tác quản lý của Đảng và Nhà nước.

Tóm lại, việc thực hiện Quy định 96 về lấy phiếu tín nhiệm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và tích cực từ các cấp ủy, tổ chức đảng, và các cơ quan trung ương. Đây không chỉ là một quy trình quan trọng để đánh giá và đảm bảo uy tín của cán bộ lãnh đạo mà còn là một biện pháp cụ thể để tăng cường sự minh bạch và công bằng trong công tác quản lý của Đảng và Nhà nước

 

3. Quy định về quan điểm, nguyên tắc theo Quy định 96 về lấy phiếu tín nhiệm

Quan điểm và nguyên tắc theo Quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đặt nền móng cho một quy trình đánh giá công bằng và minh bạch về hiệu suất và uy tín của cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Cụ thể:

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng: Quy định 96 nhấn mạnh sự quan trọng của việc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Điều này được thực hiện thông qua việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và những cá nhân đứng đầu. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm cũng nhấn mạnh về nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Thực hiện công việc chính trị và tư tưởng: Quy định 96 đặt ra yêu cầu cao về việc thực hiện công việc chính trị và tư tưởng của các cán bộ. Điều này bao gồm việc đảm bảo sự khách quan, công tâm, công khai và minh bạch trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm, đồng thời nghiêm cấm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm và lợi dụng quy trình này để gây chia rẽ hoặc mất đoàn kết nội bộ.

Thực hiện định kỳ và hạn chế số lượng phiếu: Lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện định kỳ và có giới hạn về số lần mỗi cán bộ có thể lấy phiếu tín nhiệm, nhằm đảm bảo tính hợp lý và công bằng. Cụ thể, mỗi cán bộ chỉ được phép lấy phiếu tín nhiệm tối đa ở hai nơi: nơi công tác và nơi sinh hoạt.

Công khai và xử lý kết quả: Kết quả của quá trình lấy phiếu tín nhiệm phải được báo cáo và công khai theo quy định. Những cán bộ có tín nhiệm thấp sẽ được xem xét và có biện pháp xử lý phù hợp, bao gồm cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác phù hợp với uy tín và khả năng của họ, mà không cần chờ hết nhiệm kỳ hoặc hết thời hạn bổ nhiệm.

Tóm lại, Quy định 96 không chỉ là một khung pháp lý mà còn là một bộ quy tắc và nguyên tắc quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc đánh giá và quản lý cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Điều này đồng thời cũng góp phần nâng cao uy tín và đáng tin cậy của chính quyền và củng cố sự đồng thuận và đoàn kết nội bộ

Bài viết liên quan: Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

hoặc Trình tự lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp Quốc hội thứ 6 khóa XV

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến chủ đề "Phạm vi áp dụng của Quy định 96 về lấy phiếu tín nhiệm thế nào?". Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!