1. Mức phụ cấp dân phòng cơ bản

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thành viên đội dân phòng không được hưởng phụ cấp hàng tháng. Thay vào đó, họ được hưởng các khoản phụ cấp và bồi dưỡng sau:

- Phụ cấp khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy: 0,6 ngày lương tối thiểu vùng/ngày.

- Bồi dưỡng khi được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy:

+ Chữa cháy dưới 2 giờ: Bồi dưỡng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng.

+ Chữa cháy từ 2 - 4 giờ: Bồi dưỡng 0,45 ngày lương tối thiểu vùng.

+ Chữa cháy từ 4 giờ trở lên hoặc nhiều ngày: Cứ 4 giờ được bồi dưỡng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng.

+ Chữa cháy từ 22 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau: Tính gấp đôi mức hưởng bồi dưỡng ở trên.

- Chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí khi bị tai nạn, tổn hại sức khoẻ hoặc chết khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.

Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng theo quy định hiện hành của Chính phủ. Ví dụ, tại khu vực vùng I (bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ), mức lương tối thiểu vùng hiện nay là 4.420.000 đồng/tháng. Như vậy, mỗi ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, thành viên đội dân phòng tại khu vực này sẽ được hưởng phụ cấp là: 0,6 ngày x 4.420.000 đồng/tháng = 2.652.000 đồng.

* Ngoài ra, thành viên đội dân phòng còn được hưởng một số chế độ khác như:

- Trang bị trang phục, dụng cụ:

+ Trang phục: Thành viên đội dân phòng được cấp trang phục theo quy định, bao gồm: Áo khoác, quần dài, mũ, giày; Trang phục bảo hộ khi tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

+ Dụng cụ: Đội dân phòng được trang bị các dụng cụ cần thiết phục vụ cho hoạt động, bao gồm: Bình chữa cháy; Còi, loa phóng thanh; Dụng cụ cứu hộ, cứu nạn; Các trang thiết bị khác theo quy định.

- Thẻ chứng minh thành viên đội dân phòng:

+ Nội dung thẻ: Thẻ chứng minh thành viên đội dân phòng ghi rõ các thông tin sau: Họ và tên, ngày sinh, giới tính; Địa chỉ thường trú; Chức vụ trong đội dân phòng; Thời hạn hiệu lực của thẻ.

+ Công dụng: Thẻ chứng minh thành viên đội dân phòng được sử dụng để: Chứng minh tư cách thành viên đội dân phòng khi tham gia hoạt động; Hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định.

- Ưu tiên vay vốn tín dụng:

+ Đối tượng: Thành viên đội dân phòng tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Điều kiện: Có dự án sản xuất, kinh doanh khả thi; Tham gia đầy đủ các hoạt động của đội dân phòng; Đánh giá tín dụng tốt.

+ Ưu đãi: Được giảm lãi suất vay vốn; Được miễn hoặc giảm phí, lệ phí liên quan đến vay vốn; Được hỗ trợ tư vấn, tập huấn về khởi nghiệp, kinh doanh.

 

2. Phụ cấp tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ

Phụ cấp dân phòng được quy định tại Điều 34 Nghị định 136/2020/NĐ-CP cụ thể như sau:

- Khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy:

+ Thành viên đội dân phòng được hưởng phụ cấp 0,6 ngày lương tối thiểu vùng/ngày.

+ Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng theo quy định hiện hành của Chính phủ.

- Khi bị tai nạn, tổn hại sức khoẻ hoặc chết khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy:

+ Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bao gồm: Trợ cấp tiền tuất; Trợ cấp một lần khi mất việc làm; Hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm y tế; Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

+ Trợ cấp tiền mai táng phí theo quy định của pháp luật về tang lễ.

+ Nếu chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngân sách địa phương hoặc cơ quan, tổ chức quản lý bảo đảm thực hiện chi trả các khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

3. Phụ cấp tham gia chữa cháy

Ngoài phụ cấp khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, thành viên đội dân phòng còn được hưởng chế độ bồi dưỡng khi được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy cụ thể như sau:

- Thời gian chữa cháy:

+ Dưới 2 giờ: Bồi dưỡng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng.

+ Từ 2 đến 4 giờ: Bồi dưỡng 0,45 ngày lương tối thiểu vùng.

+ Từ 4 giờ trở lên hoặc nhiều ngày: Cứ 4 giờ được bồi dưỡng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng.

- Chữa cháy ban đêm: Nếu tham gia chữa cháy từ 22 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, mức bồi dưỡng được tính gấp đôi so với mức quy định ở trên.

- Lưu ý:

+ Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng theo quy định hiện hành của Chính phủ.

+ Các khoản bồi dưỡng này được chi trả từ ngân sách địa phương theo quy định.

Trong đó, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng (đồng/tháng)

Vùng 1

4.680.000

Vùng 2

4.160.000

Vùng 3

3.640.000

Vùng 4

3.250.000

- Lưu ý:

+ Mức phụ cấp cụ thể cho từng thành viên đội dân phòng sẽ được căn cứ vào thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng và mức lương tối thiểu vùng áp dụng tại địa phương.

+ Các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và tang lễ.

 

4. Các khoản phụ cấp khác

Ngoài những khoản phụ cấp đã được đề cập trước đây, thành viên đội dân phòng còn được hưởng một số khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật, bao gồm:

* Phụ cấp đi lại:

- Mức phụ cấp: được quy định cụ thể theo từng địa phương, thông thường dựa vào khoảng cách di chuyển và phương tiện di chuyển.

- Điều kiện hưởng:

+ Thành viên đội dân phòng phải tham gia các hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng, bao gồm: Tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy; Tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; Tham gia tuần tra, kiểm soát phòng cháy chữa cháy; Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu.

+ Thành viên đội dân phòng phải sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển đến địa điểm tham gia hoạt động.

- Thủ tục thanh toán:

+ Thành viên đội dân phòng cần cung cấp các hóa đơn, chứng từ liên quan để chứng minh chi phí đi lại.

+ Phụ cấp đi lại sẽ được thanh toán theo quy định của từng địa phương.

* Phụ cấp rủi ro nghề nghiệp:

- Mức phụ cấp: được quy định cụ thể theo từng địa phương, thông thường dựa vào mức độ nguy hiểm của hoạt động và thời gian tham gia hoạt động.

- Điều kiện hưởng:

+ Thành viên đội dân phòng phải bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp trong quá trình tham gia các hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

+ Mức độ tổn thương sức khỏe của thành viên đội dân phòng phải được xác định theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Thủ tục thanh toán:

+ Thành viên đội dân phòng cần cung cấp hồ sơ gồm: Giấy xác nhận tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; Các giấy tờ, chứng từ liên quan khác.

+ Phụ cấp rủi ro nghề nghiệp sẽ được thanh toán theo quy định của từng địa phương.

* Phụ cấp đặc biệt:

- Mức phụ cấp: được quy định cụ thể theo từng địa phương, thông thường dựa vào tính chất đặc biệt của hoạt động và thành tích của thành viên đội dân phòng.

- Điều kiện hưởng:

+ Thành viên đội dân phòng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

+ Hoặc tham gia các hoạt động đặc biệt nguy hiểm, khó khăn.

- Thủ tục thanh toán:

+ Thành viên đội dân phòng cần được cơ quan chức năng có thẩm quyền đề xuất và cấp giấy xác nhận về thành tích hoặc hoạt động đặc biệt.

+ Phụ cấp đặc biệt sẽ được thanh toán theo quy định của từng địa phương.

* Lưu ý:

- Các khoản phụ cấp nêu trên được thực hiện theo quy định của pháp luật và chính sách của địa phương.

- Thành viên đội dân phòng cần liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để được biết thêm thông tin chi tiết về các khoản phụ cấp này.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Phụ cấp thâm niên vượt khung là gì? Cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.