Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên hức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn

Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

II. Phân tích nội dung:

Tôi công tác tại vùng ĐBKK từ 1/8/2011=> 16/10/2016 tôi chuyển về vùng thuận lợi và không ở vùng ĐBKK nữa . Như vậy khi chuyển công tác tôi còn được hưởng chế độ phụ cấp lâu năm không ạ . Xin ý kiến chuyên gia giải đáp giúp .

Tại nghị định 116/2010/NĐ-CP có quy định:

"Điều 5. Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

3. Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên."

Như vậy phụ cấp công tác lâu năm chỉ được chi trả cho người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nếu bạn chuyển về vùng thuận lợi và không ở vùng ĐBKK nữa thì bạn không được hưởng phụ cấp này.

Tôi đang công tác tại xã bãi ngang ven biển, bản thân đã được hưởng chế độ phụ cấp đủ 5 năm.Nay tôi có quyết định thuyên chuyển đến một xã bãi ngang khác trong huyện. Vậy tôi có được những chế độ gi không ?

Chương trình 135 là chương trình về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Nếu nơi công tác mới bạn chuyển đến vẫn là khu vực có điều kiện kinh tế xã hội ĐBKK, bạn đã được phụ cấp khu vực đủ 5 năm thì bạn được xem xét cho hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như quy định trên.

Xin kính chào luật sư! Cho tôi hỏi: Cán bộ, giáo viên đang công tác tại xã biên giới đang được hưởng chế độ thu hút 135 giai đoạn 2016-2020, nay xã chuẩn bị về đích Nông thôn mới thì cán bộ, giáo viên có tiếp tục được hưởng chế độ ưu đãi phụ cấp 135 nữa không? Xin chân thành cảm ơn!

Nếu khu vực nơi cán bộ, giáo viên đang làm việc không còn thuộc diện khu vực có điều kiện kinh tế ĐBKK nữa thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi nữa.

Nghị định 61/2006/NĐ-CP Nghị định này quy định các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác đối với các đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại kinh tế xã hội ĐBKK quy định như sau:

"Điều 7. Phụ cấp ưu đãi

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo,phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Điều 8. Phụ cấp thu hút

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)..."

Xin hỏi luật sư .Chế độ ưu đãi thu hút vùng đặc biệt khó khăn khi nghỉ sinh có được cộng bù vào sau thời gian nghỉ sinh không , cho đủ 5 năm không ? Xin cám ơn luật sư.

Pháp luật quy định 08/2011/TTLT-BNV-BTC

"Điều 8. Hướng dẫn về thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoản thời gian như sau: 

a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên; 

b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; 

c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam. 

2. Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn."

Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về việc cộng bù để được hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút, đây là cách hiểu luật của từng đơn vị. Bạn có quyền gửi đơn yêu cầu để được giải thích pháp luật cụ thể khi quyền lợi bị xâm phạm.

Đề nghị luật sư giải đáp. Tôi là công chức xã làm việc tại xã đặc biệt khó khăn và được thu hút theo nghị định 116 đến tháng 10/2015 tôi nghỉ sinh, tại thời điểm này tôi đã được thu hút là thời gian là 4 năm 6 tháng, đến tháng 4/2016 tôi đi làm thì không được hưởng nữa? Như vậy có đúng không ? Chân thành cảm ơn luật sư.

Như đã phân tích trên theo quy định phụ cấp thu hút ban được hưởng với thời gian không quá 5 năm. Tuy nhiên khi hưởng được 4 năm 6 tháng thì bạn nghỉ hưởng chế độ thai sản. Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, bạn có quyền làm công văn gửi tới đơn vị nơi bạn làm việc để được trả lời cụ thể về nội dung này.

Chào luật sư, tôi công tác tại xã biên giới thuộc vùng đặc biệt khó khăn( xã La de, Huyện Nam giang, Tỉnh Quảng nam) từ năm 12/1987 đến 9/1992. sau đó tôi chuyển công tác về đồng bằng cho đến nay. Không biết thời gian công tác trên tôi có được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ không? và thời gian công tác trên khi về hưu được tính ưu tiên gì không ? Chân thành cảm ơn.

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP chỉ áp dụng cho người có thời gian công tác trên địa bàn kinh tế ĐBKK

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành."

Hiện nay chưa có chế độ ưu đãi về tiền lương hưu với trường hợp này.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê.Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê