1. Quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với phụ cấp ăn trưa

Theo quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, các khoản thu nhập sau được xem xét không tính vào thu nhập chịu thuế đối với người lao động: Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa: Đây là khoản tiền mà người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca hoặc bữa trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Điều này có nghĩa là:

- Doanh nghiệp không chịu thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền chi trả cho người lao động để bù đắp chi phí ăn giữa ca hoặc ăn trưa ca.

- Người lao động không phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền này khi nhận được.

Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cung cấp bữa ăn cho nhân viên mà không cần tính toán về mặt thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời, cũng giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với người lao động trong việc trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, tiền ăn giữa ca, tiền ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca hoặc ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn không được tính vào thu nhập chịu thuế đối với cá nhân.

- Doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội: Mức chi tiền ăn trưa phải tuân thủ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong trường hợp mức chi cao hơn hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phần chi vượt mức sẽ phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

- Doanh nghiệp ngoài nhà nước và các tổ chức khác: Mức chi tiền ăn trưa được thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định, nhưng không được vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.

Với các khoản tiền phụ cấp ăn trưa được tổ chức bởi người sử dụng lao động, người lao động không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng thuế cho cá nhân và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tổ chức bữa ăn cho nhân viên trong doanh nghiệp.

 

2. Mức chi trả tiền ăn trưa được miễn thuế

Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mức tiền chi bữa ăn cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được xác định như sau:

Mức chi tối đa: 730.000 đồng/người/tháng.

Chi trả tiền ăn trưa cho người lao động:

- Mức chi dưới hoặc bằng 730.000 đồng/người/tháng:

Miễn thuế thu nhập cá nhân: Nếu doanh nghiệp chi trả tiền ăn trưa cho người lao động dưới hoặc bằng mức 730.000 đồng/người/tháng, khoản tiền này sẽ không bị tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Đây là chính sách nhằm hỗ trợ và giảm bớt gánh nặng tài chính cho người lao động.

- Mức chi vượt quá 730.000 đồng/người/tháng:

Tính vào thu nhập chịu thuế cá nhân: Phần tiền ăn trưa vượt quá mức 730.000 đồng/người/tháng sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động. Điều này có nghĩa là người lao động sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân trên phần tiền ăn trưa vượt mức này, theo các quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân.

Quy định chi tiết

- Hồ sơ, chứng từ: Doanh nghiệp cần lưu giữ các chứng từ liên quan đến chi trả tiền ăn trưa cho người lao động để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Các chứng từ này bao gồm:

+ Danh sách người lao động được hưởng chế độ ăn trưa.

+ Chứng từ chi trả tiền ăn trưa hàng tháng.

+ Hợp đồng lao động và các tài liệu liên quan đến quy định chi trả tiền ăn trưa.

- Kiểm tra và giám sát: Cơ quan thuế và các cơ quan chức năng có thể thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo việc chi trả tiền ăn trưa đúng quy định và tuân thủ pháp luật.

Lợi ích của quy định

- Hỗ trợ người lao động: Việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả tiền ăn trưa dưới mức quy định giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo sức khỏe.

- Tăng cường quản lý tài chính: Quy định này cũng giúp doanh nghiệp quản lý tài chính tốt hơn, đảm bảo chi trả đúng và hợp lý, tránh tình trạng lạm dụng hoặc chi vượt mức không kiểm soát.

- Đảm bảo công bằng: Việc tính thuế trên phần vượt mức quy định đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tránh hiện tượng trốn thuế hoặc giảm thuế không hợp lý.

Quy định về mức chi tiền ăn trưa cho người lao động trong doanh nghiệp nhà nước được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng quy định này, đồng thời lưu giữ đầy đủ chứng từ để đảm bảo minh bạch và chính xác trong công tác quản lý tài chính.

 

3. Lưu ý

Các quy định về tiền ăn trưa trong Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước, cung cấp một khung pháp lý để quản lý chi phí ăn uống cho nhân viên. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng có thể tham khảo và tuân thủ các nguyên tắc này.

- Tham khảo và áp dụng mức chi trả tiền ăn trưa phù hợp: Doanh nghiệp ngoài nhà nước có thể xem xét và áp dụng mức chi trả tiền ăn trưa phù hợp với điều kiện thực tế của mình. Tuy nhiên, mức chi trả này không được thấp hơn mức quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Điều này đảm bảo rằng nhân viên nhận được mức tiền ăn trưa tối thiểu đảm bảo đủ cho nhu cầu cơ bản của họ.

- Hồ sơ chứng từ đầy đủ: Để chứng minh việc chi trả tiền ăn trưa cho nhân viên theo đúng quy định, các doanh nghiệp cần có hồ sơ chứng từ đầy đủ và rõ ràng. Điều này bao gồm việc lưu trữ các hóa đơn, chứng từ thanh toán và các tài liệu liên quan khác để có thể kiểm tra và xác minh khi cần thiết.

Bằng cách tuân thủ các quy định này, các doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng việc chi trả tiền ăn trưa cho nhân viên được thực hiện một cách hợp lý và minh bạch, đồng thời giúp tạo điều kiện làm việc tốt hơn và nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên.

 

4. Phụ cấp tiền ăn trưa có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Căn cứ vào khoản 3 Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, đã được sửa đổi bởi khoản 26 Điều 1 của Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định cụ thể như sau:

- Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không bao gồm các khoản như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ như xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ, hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

- Theo quy định, tiền ăn trưa không được tính vào tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điều này có nghĩa là người lao động được nhận đầy đủ số tiền ăn trưa mà không bị khấu trừ để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Tuy nhiên, nếu tiền ăn trưa được ghi vào mục tiền lương trong hợp đồng lao động, thì khoản tiền này vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Điều này giúp làm rõ và cụ thể hóa việc áp dụng các quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và tính toán các khoản thu nhập của người lao động và doanh nghiệp.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo các cấp mới nhất năm 2024

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.