Tôi là bệnh nhân có thẻ bảo hiểm cận nghèo đăng ký khám chữa bệnh tại một bệnh viện tư vừa qua tôi bị tai nạn gãy tay phải nhập viện điều trị nội trú mất 11 ngày . Lúc xuất viện để thanh toán viện phí tôi có hỏi Tổng số tiền là hết 15.000.000vnđ Trong khi bảo hiểm cận nghèo của tôi là chỉ phải chi trả 5% tức là chỉ phải nộp có 750.000vnđ . Nhưng bệnh viện thu của tôi số tiền là; 4.980.000vnđ tôi hỏi thì nhân viên thu tiền viên thu viện phí trả lời là phụ thu còn không giải thích rõ ràng ! Vậy luật sư cho hỏi bệnh viện thu viện phí của tôi như vậy là đúng hay sai với quy định luật bảo hiểm y tế cũng như ngành y tế?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

-Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế 2008

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

- Nghị định số 85/2012/NĐ-CP;

- Luật khiếu nại 2011.

2. Luật sư tư vấn:

Thưa Bạn, về việc này:

Thứ nhất là, Theo quy định của Luật khám chữa bệnh năm 2009, thì các đơn vị sự nghiệp y tế công lập chỉ được thu phí, lê phí hay thường gọi là viện phí theo mức do bộ y tế và bộ tài chính quy định: Điều 88. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

Cho nên Bệnh viện không thể đưa ra các khoản phí khác ngoài viện phí được;

Thứ hai là, Bạn thuộc đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014: “Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau: …

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;”

>> Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký khai sinh, cấp the bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Cho nên dù viện phí là bao nhiêu thì Bạn chỉ phải trả 5% viện phí;

Thứ ba, Bệnh viện nơi bạn đã khám chữa bệnh là tổ chức dịch vụ công thực hiện nhiệm vụ công, trong đó có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và chịu sự quản lý hành chính của Bộ y tế, Bộ tài chính … đối với các Bệnh viện tuyến trung ương, còn Sở y tế các tỉnh quản lý các bệnh viện tuyến tỉnh. theo quy định Luật khám chữa bệnh, được hướng dẫn thi hành bởi Nghị định 85/2012/NĐ-CP: Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Đơn vị sự nghiệp y tế công lập” là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập và quản lý theo quy định của pháp luật … để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công hoặc phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên môn y tế như: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh

2. “Cơ quan quản lý cấp trên” là cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp y tế: Đối với các đơn vị sự nghiệp y tế do trung ương quản lý là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đối với các đơn vị sự nghiệp y tế do địa phương quản lý là Sở Y tế.”

Cho nên, Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là hoạt đông thực hiện nhiệm vụ, công vụ do pháp luật hành chính điêu chỉnhVà theo Luật khám chữa bệnh quy định, thì người khám bệnh, chữa bệnh có quyền khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi hành chính trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh: “Điều 79. Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi  chính về khám bệnh, chữa bệnh; việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.”

Do đó, trong trường hợp này, Bạn có quyền khiếu nại lần đầu đến Giám đốc bệnh viện và nếu không đồng ý thì tiếp tục khiếu nại đến giám đốc sở y tế hoặc Bộ trưởng bộ y tế hoặc Bộ trưởng bộ tài chính theo quy định tại :” Điều 19. Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương.

Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

Điều 20. Thẩm quyền của Giám đốc sở và cấp tương đương.

>> Xem thêm:  Tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được hưởng quyền lợi gì ?

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.”

Và điều: “Điều 23. Thẩm quyền của Bộ trưởng

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.”

Trường hợp bạn không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại thì Bạn có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với bệnh viện theo thủ tục tố tụng hành chính. Trong mọi trường hợp, nếu Bạn có vướng mắc thì hay liên hệ với bộ phận Tư vấn pháp luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê, Chúng tôi xin sẵn sàng tư vấn pháp lý trực tuyến cho Bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?