1. Trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là gì?

Trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là loại trái phiếu được phát hành bởi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Các doanh nghiệp này sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu để tài trợ cho các dự án bất động sản của mình, bao gồm mua bán, phát triển và quản lý bất động sản.

Trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thường được phát hành để tài trợ cho các hoạt động liên quan đến bất động sản của doanh nghiệp, bao gồm mua bán, xây dựng, phát triển hoặc tái chủ đầu tư bất động sản. Việc phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp thu vốn để thực hiện các dự án lớn mà không phụ thuộc hoàn toàn vào vay ngân hàng hoặc vốn cổ phần. Trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thường mang lại lợi ích cho nhà đầu tư thông qua mức lãi suất cố định và việc nhận lại vốn ban đầu sau khi trái phiếu đáo hạn. Điều này có thể hấp dẫn cho nhà đầu tư muốn đầu tư vào bất động sản mà không muốn chịu rủi ro lớn như việc đầu tư trực tiếp vào dự án.

Trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thường có các đặc điểm sau:

- Tính cố định: Trái phiếu có mức lãi suất cố định được xác định từ trước và được trả cho các nhà đầu tư theo chu kỳ nhất định.

- Độ dài tín dụng: Thường có thời hạn cụ thể, sau đó trái phiếu sẽ được hoàn lại vốn cho nhà đầu tư hoặc tái phát hành.

- Đảm bảo: Một số trái phiếu có thể được bảo đảm bằng tài sản cụ thể của dự án bất động sản hoặc bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành.

- Phân loại tín dụng: Tùy thuộc vào tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, trái phiếu có thể được phân loại là đầu tư có rủi ro cao hoặc thấp.

Việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thể mang lại lợi ích tài chính ổn định từ lãi suất cố định và cũng có thể mang lại cơ hội tăng trưởng từ sự phát triển của dự án bất động sản mà trái phiếu được tài trợ. 

Tuy lợi ích cố định của trái phiếu là mức lãi suất, nhưng nhà đầu tư cũng phải đối mặt với mức độ rủi ro cao hơn so với việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc các trái phiếu doanh nghiệp có tín dụng cao. Nếu doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn tài chính hoặc dự án không thành công, có thể xảy ra rủi ro về việc không nhận được lãi suất hoặc mất vốn.

Do đó trước khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nhà đầu tư cần đánh giá cẩn thận tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, bao gồm cả dự án bất động sản được tài trợ bởi trái phiếu đó. Điều này bao gồm việc xem xét về khả năng trả nợ, cơ cấu vốn và tài sản bảo đảm của doanh nghiệp.

2. Quan điểm về kiểm soát nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Do tình hình thế giới và những khó khăn về kinh tế vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường bất động sản nói chung và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói riêng. Chính vì thế vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững thì dưới đây là một số quan điểm sau:

- Thực hiện đầy đủ, kiên định với nguyên tắc và hướng dẫn của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều hành một cách linh hoạt, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nhằm đảm bảo phù hợp với hoàn cảnh và yêu cầu thực tiễn. Tất cả các bên liên quan phải chấp hành trách nhiệm cao; đồng lòng cùng giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, minh bạch và bền vững.

- Lập kế hoạch và đầu tư phát triển các loại hình bất động sản công nghiệp, dịch vụ, du lịch và nhà ở đô thị một cách cân đối giữa cung và cầu; việc xây dựng nhà ở phải đảm bảo có người ở, và để có người ở, cần phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ công nghiệp, và hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông.

- Tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn, phục hồi thị trường bất động sản đồng thời kiểm soát rủi ro; đặc biệt quan trọng là sự giám sát và điều chỉnh thị trường mà không cần sử dụng các biện pháp hình sự trong quan hệ kinh tế - dân sự; bảo vệ những người làm đúng và đúng quy định.

- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển thị trường bất động sản để đảm bảo tính khả thi, sự thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sự phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững của thị trường.

- Thực hiện các chính sách thích hợp để thúc đẩy thị trường, tập trung vào việc cải thiện điều kiện sống của những người có thu nhập thấp; tăng cường phát triển các dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân để đáp ứng nhu cầu của những đối tượng có thu nhập thấp.

- Kết hợp một cách hài hòa và hợp lý giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, áp dụng chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, an toàn và chắc chắn, và mở rộng một cách hợp lý chính sách tài khóa, tập trung vào việc đảm bảo hiệu quả và quản lý chặt chẽ giá cả và thị trường.

- Tận dụng các nguồn lực của xã hội, đặc biệt là từ các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế bất động sản lớn; tạo ra cơ chế để thu hút đầu tư từ nước ngoài để phát triển thị trường bất động sản và nhà ở xã hội.

- Tôn trọng và tuân thủ các quy tắc của thị trường, bao gồm quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh và sự công bằng giữa lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực khác. Giá cả của bất động sản phải phản ánh đúng tình trạng thị trường và là động lực để thúc đẩy sự phát triển.

Những quy định này giúp đảm bảo tính minh bạch, an toàn và tin cậy cho nhà đầu tư khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

3. Quy định kiểm soát nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Đối với nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, hoạt động huy động vốn (bao gồm hoạt động phát hành trái phiếu) của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán đúng quy định pháp luật.

- Kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán tránh hiện tượng đầu cơ, thao túng, thổi giá. Đồng thời, tạo điều kiện, không làm cản trở các doanh nghiệp (có đủ năng lực, kết quả hoạt động kinh doanh tốt, lành mạnh...) có thể huy động vốn để hỗ trợ phục hồi, phát triển.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm.

- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp đồng bộ nhằm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách an toàn, lành mạnh, bền vững.

Để tái thiết thị trường bất động sản và đối mặt với các thách thức, vào ngày 5/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP nhằm giải quyết một phần khó khăn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Theo đó, Nghị định cho phép các doanh nghiệp phát hành trái phiếu thương lượng với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc và lãi của trái phiếu khi đến hạn bằng các tài sản khác, trong trường hợp không thể thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo phương án ban đầu đã công bố. Đồng thời, Nghị định cũng cho phép gia hạn kỳ hạn của trái phiếu lên đến tối đa 02 năm so với kỳ hạn được công bố ban đầu cho nhà đầu tư.

Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản đòi hỏi một lượng vốn lớn, nhưng tình trạng tài chính của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này ở Việt Nam vẫn còn yếu kém. Phần lớn trong số họ phải phụ thuộc vào nguồn vốn từ bên ngoài, chủ yếu là thông qua vốn vay từ các tổ chức tín dụng hoặc gần đây là thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc kiểm soát rủi ro không được thực hiện một cách hiệu quả, dẫn đến những hậu quả không lường trước cho thị trường BĐS.

Ngoài nội dung bài viết trên quý khách hàng có thể tham khảo bài viết có nội dung tương tự tại địa chỉ sau: Bất động sản là gì? Phân biệt bất động sản và động sản theo luật?

Nếu quý khách có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc pháp lý, chúng tôi khuyến khích quý khách liên hệ trực tiếp đến hotline tel: 19006162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ và giải quyết mọi thắc mắc của quý khách một cách tận tâm và chuyên nghiệp.