1. Khái niệm về trái phiếu kèm chứng quyền:

Trái phiếu kèm chứng quyền (CB) là một dạng chứng khoán đặc biệt, kết hợp lợi ích của cả trái phiếu và chứng quyền chọn mua cổ phiếu. Điều này mang lại cho nhà đầu tư một loạt các cơ hội và rủi ro đa dạng trong quá trình đầu tư. Dưới đây là một diễn giải chi tiết hơn về khái niệm này:

CB không chỉ đơn thuần là một trái phiếu mà còn kèm theo một quyền lợi cụ thể, đó là quyền chọn mua cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành với một giá đã được xác định trước đó. Điều này có nghĩa là người sở hữu CB có thể nhận lợi suất như trái phiếu thông thường, đồng thời cũng có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) mua cổ phiếu của doanh nghiệp với giá ưu đãi trong một thời hạn nhất định.

Cách hoạt động của CB thường như sau: Khi doanh nghiệp phát hành CB, họ cũng đồng thời tạo ra một lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng CB. Trong suốt thời gian hiệu lực của CB, người sở hữu có quyền chọn mua cổ phiếu với một tỷ lệ và một giá cố định. Nếu giá cổ phiếu tăng cao hơn giá đã định trước đó, người sở hữu CB có thể tận dụng quyền chọn mua để mua cổ phiếu với giá thấp hơn thị trường. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu không đạt được mức giá đã định, người sở hữu có thể quyết định không sử dụng quyền chọn mua và chỉ tiếp tục nhận lãi suất từ CB.

Điều này tạo ra một cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư: họ có thể tận dụng lợi suất từ trái phiếu và đồng thời tham gia vào thị trường cổ phiếu với chi phí thấp hơn so với mua trực tiếp cổ phiếu từ thị trường. Tuy nhiên, việc đầu tư vào CB cũng đi kèm với một số rủi ro, bao gồm rủi ro về thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu, cũng như rủi ro liên quan đến việc không sử dụng được quyền chọn mua cổ phiếu trong thời hạn nhất định.

 

2. Đối tượng được mua trái phiếu kèm chứng quyền:

Theo quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, đối tượng được phép mua trái phiếu kèm chứng quyền tại thị trường trong nước được chia thành hai nhóm chính:

 

2.1. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là những tổ chức tài chính được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán, có khả năng và kinh nghiệm để thực hiện các hoạt động mua bán chứng khoán và cung cấp dịch vụ tài chính liên quan. Dưới đây là một số loại tổ chức tài chính được coi là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

- Công ty chứng khoán: Đây là các tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ chứng khoán cho khách hàng, bao gồm môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, và quản lý tài sản.

- Ngân hàng thương mại: Một số ngân hàng thương mại cũng hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán bằng cách cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư và các sản phẩm tài chính phái sinh.

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Các chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài có thể được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán tại một số quốc gia, cung cấp các dịch vụ tài chính cho các nhà đầu tư trong nước.

- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: Đây là các tổ chức chuyên quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán, bao gồm quỹ đầu tư mở và đóng.

- Công ty lưu ký chứng khoán: Các công ty lưu ký chứng khoán chịu trách nhiệm đối với việc bảo quản và quản lý các chứng khoán cho các quỹ đầu tư và khách hàng cá nhân.

- Sở giao dịch chứng khoán: Là các tổ chức hoạt động như một nơi giao dịch chính thức cho các chứng khoán, cung cấp nền tảng và hệ thống để mua bán chứng khoán theo các quy định của cơ quan quản lý chứng khoán.

Tất cả những tổ chức này cần phải có năng lực tài chính đủ, trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, đồng thời tuân thủ các quy định và điều kiện cấp giấy phép của cơ quan quản lý chứng khoán. Điều này đảm bảo rằng họ có khả năng cung cấp dịch vụ chứng khoán một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho khách hàng.

 

2.2. Nhà đầu tư chiến lược:

Nhà đầu tư chiến lược là những tổ chức hoặc cá nhân có cam kết đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành trái phiếu kèm chứng quyền (CB) trong thời gian tối thiểu là 12 tháng. Để được coi là nhà đầu tư chiến lược, họ cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Cam kết đầu tư: Nhà đầu tư chiến lược phải có cam kết rằng họ sẽ giữ cổ phiếu mà họ mua từ doanh nghiệp phát hành CB trong ít nhất 12 tháng. Điều này chỉ ra ý định đầu tư dài hạn và ủng hộ sự phát triển của doanh nghiệp.

- Khả năng tài chính: Họ cần phải có khả năng tài chính đủ để thực hiện cam kết đầu tư. Điều này đảm bảo rằng họ có thể duy trì vị thế đầu tư của mình trong thời gian dài mà không cần phải bán cổ phiếu sớm.

- Không có mâu thuẫn lợi ích: Nhà đầu tư chiến lược không được phép có bất kỳ mâu thuẫn lợi ích nào với doanh nghiệp phát hành CB. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đầu tư.

- Số lượng nhà đầu tư: Số lượng nhà đầu tư chiến lược tham gia mua CB của một doanh nghiệp phát hành trong cùng một đợt chào bán không được quá 100 nhà đầu tư. Điều này giúp đảm bảo tính đa dạng và công bằng trong quá trình phân phối trái phiếu kèm chứng quyền.

Lưu ý: Quy định về đối tượng được mua trái phiếu kèm chứng quyền có thể thay đổi theo thời gian. Nhà đầu tư cần cập nhật thông tin mới nhất từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc các công ty chứng khoán uy tín trước khi tham gia đầu tư. Điều này giúp họ hiểu rõ về các quy định và điều kiện mới nhất và đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.

 

3. Quy trình mua trái phiếu kèm chứng quyền:

Quy trình mua trái phiếu kèm chứng quyền (CB) bao gồm các bước sau:

- Mở tài khoản giao dịch chứng khoán: Đầu tiên, nhà đầu tư cần phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán đáng tin cậy. Quá trình này đòi hỏi điền đầy đủ thông tin cá nhân và hoàn thành các thủ tục đăng ký theo quy định của công ty chứng khoán.

- Nộp hồ sơ đăng ký mua CB: Sau khi có tài khoản giao dịch, nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ đăng ký mua CB theo quy định của công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành CB. Hồ sơ này có thể yêu cầu các thông tin như số lượng CB muốn mua, giá mua, và các thông tin liên quan khác.

- Chuyển tiền thanh toán cho CB: Khi đăng ký mua CB được chấp nhận, công ty chứng khoán sẽ thông báo cho nhà đầu tư về số tiền cần thanh toán và thời điểm thanh toán. Nhà đầu tư sẽ chuyển tiền thanh toán cho số CB mua vào tài khoản của công ty chứng khoán.

- Nhận CB vào tài khoản lưu ký chứng khoán: Sau khi thanh toán thành công, nhà đầu tư sẽ nhận được CB vào tài khoản lưu ký chứng khoán của mình tại công ty chứng khoán. CB sẽ được ghi nhận cùng với các loại chứng khoán khác mà nhà đầu tư đang nắm giữ.

Qua quy trình trên, nhà đầu tư có thể mua được trái phiếu kèm chứng quyền một cách dễ dàng và thuận tiện thông qua các công ty chứng khoán uy tín. Điều này giúp họ tham gia vào thị trường tài chính và tạo ra cơ hội đầu tư lợi nhuận.

 

4. Một số lưu ý khi đầu tư vào trái phiếu kèm chứng quyền:

Khi đầu tư vào trái phiếu kèm chứng quyền, có một số lưu ý quan trọng mà nhà đầu tư cần xem xét:

- Nghiên cứu kỹ lưỡng về doanh nghiệp phát hành: Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư cần tìm hiểu sâu về doanh nghiệp phát hành trái phiếu kèm chứng quyền. Điều này bao gồm phân tích tình hình tài chính, hiệu suất kinh doanh, chiến lược phát triển, và các yếu tố ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

- Đánh giá rủi ro và tiềm năng: Nhà đầu tư cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính để đánh giá rủi ro và tiềm năng của trái phiếu kèm chứng quyền. Điều này giúp họ hiểu rõ về cơ hội sinh lợi và rủi ro tiềm ẩn trong quá trình đầu tư.

- Theo dõi thị trường và điều chỉnh chiến lược đầu tư: Thị trường tài chính luôn biến động, do đó nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có thể điều chỉnh chiến lược đầu tư một cách linh hoạt. Việc này giúp tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong quá trình đầu tư.

- Quản lý rủi ro: Đầu tư vào trái phiếu kèm chứng quyền có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm với rủi ro tương đối lớn. Nhà đầu tư cần phải có chiến lược quản lý rủi ro hợp lý, bao gồm việc phân bổ nguồn vốn, đa dạng hóa danh mục đầu tư, và sử dụng các công cụ bảo vệ rủi ro khi cần thiết.

- Tuân thủ quy định pháp lý: Trước khi đầu tư, nhà đầu tư cần hiểu rõ về các quy định và luật lệ liên quan đến việc mua bán trái phiếu kèm chứng quyền. Việc tuân thủ các quy định pháp lý giúp bảo vệ quyền lợi và lợi ích của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư.

 

Quý khách xem thêm bài viết sau: Nên phát hành cổ phiếu hay trái phiếu khi huy động vốn cho công ty cổ phần?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.