Luật sư tư vấn về chủ đề "trái phiếu"

trái phiếu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trái phiếu.

Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp?

Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp?
Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Vậy, trái phiếu doanh nghiệp có những đặc điểm gì?

Những quy định mới nhất về hoạt động chào bán trái phiếu doanh nghiệp.

Những quy định mới nhất về hoạt động chào bán trái phiếu doanh nghiệp.
Ngày 01/01/2021 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế chính thức có hiệu lực. Vậy, nghị định này đã quy định ra sao về hoạt động chào bán trái phiếu?

Quy định về nguyên tắc phát hành, sử dụng vốn và thanh toán trái phiếu tại thị trường trong nước.

Quy định về nguyên tắc phát hành, sử dụng vốn và thanh toán trái phiếu tại thị trường trong nước.
Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu, trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Vậy, hiện nay nguyên tắc phát hành, sử dụng vốn và thanh toán trái phiếu tại thị trường trong nước được quy định ra sao?

Mệnh giá (FACE VALUE) là gì ? Tìm hiểu về mệnh giá

Mệnh giá (FACE VALUE) là gì ? Tìm hiểu về mệnh giá
Mệnh giá (FACE VALUE) là vốn gốc của một giá trị bề mặt chứng khoán, chính sách bảo hiểm hoặc đơn vị tiền tệ. Trong chứng khoán thi mệnh giá (hoặc PAR VALUE: mệnh giá) và giá thị trường thường khác nhau cho đến khi đáo hạn.

Hối phiếu (BILL) là gì ?

Hối phiếu (BILL) là gì ?
Hối phiếu, một lệnh thanh toán được viết bởi một người (người xuất phiếu) cho người khác, trực tiếp đến người sau (người nhận hối phiếu) để trả số tiền nhất định tại một ngày tương lai cho bên thứ ba.

Trái phiếu (BOND) là gì ? Các trái phiếu thường gặp

Trái phiếu (BOND) là gì ? Các trái phiếu thường gặp
Trái phiếu là một khái niệm thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng hay chứng khoán. Vậy, khái niệm trái phiếu được hiểu như thế nào ? Phân tích những quy định và các loại trái phiếu thường gặp hiện nay sẽ được bài viết dưới đây làm sáng tỏ:

Ngày thu hồi đầu tiên (FIRST CALL DATE) là gì ?

Ngày thu hồi đầu tiên (FIRST CALL DATE) là gì ?
Ngày thu hồi đầu tiên (FIRST CALL DATE) là ngày sớm nhất mà người phát hành trái phiếu có thể mua lại tất cả hoặc một phần của đợt phát hành, với mức giá được quy định cụ thể trong giao kết.... Bài viết dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về phần này.