1. Điều kiện pháp lý

Công ty TNHH 1 thành viên được phép phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định của:

Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 128 và Điều 129)

Nghị định 153/2020-NĐ-CP ngày 19/11/2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 08/7/2022)

Căn cứ Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định.

 

2. Hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ

Hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty TNHH một thành viên bao gồm các tài liệu quan trọng sau đây:

- Báo cáo phương án chào bán trái phiếu

+ Nội dung: Phương án chào bán trái phiếu cần phải chi tiết, bao gồm các thông tin về số lượng trái phiếu dự kiến phát hành, mục đích sử dụng vốn huy động, thời gian chào bán, phương thức phát hành, lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện khác liên quan.

+ Yêu cầu: Báo cáo phải được Hội đồng quản trị hoặc cơ quan quản lý công ty phê duyệt và thông qua trước khi thực hiện chào bán.

- Báo cáo tài chính của công ty trong 2 năm gần nhất được kiểm toán

+ Nội dung: Các báo cáo tài chính phải bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

+ Yêu cầu: Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập và có uy tín để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

- Báo cáo đánh giá năng lực tài chính của công ty

+ Nội dung: Báo cáo này phải đánh giá toàn diện về khả năng tài chính của công ty, bao gồm các chỉ số tài chính chính như tỷ lệ nợ, khả năng thanh khoản, lợi nhuận và khả năng trả nợ.

+ Yêu cầu: Báo cáo phải do một tổ chức đánh giá năng lực tài chính độc lập thực hiện. Tổ chức này cần phải có uy tín và được phép hoạt động trong lĩnh vực đánh giá tài chính.

- Báo cáo về việc sử dụng vốn huy động từ chào bán trái phiếu

+ Nội dung: Báo cáo phải chi tiết về cách thức và kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán trái phiếu. Cụ thể, công ty cần phải trình bày rõ ràng các dự án hoặc mục đích cụ thể mà nguồn vốn sẽ được sử dụng.

+ Yêu cầu: Báo cáo này phải đảm bảo rằng vốn huy động được sử dụng hiệu quả và đúng mục đích, tránh các trường hợp lạm dụng vốn hoặc sử dụng không đúng cam kết.

- Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật

+ Bao gồm: Các tài liệu khác có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các văn bản pháp lý liên quan, giấy phép hoạt động, quyết định của Hội đồng quản trị, các cam kết của công ty đối với nhà đầu tư, và các tài liệu minh chứng khác cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Yêu cầu: Các tài liệu này phải đầy đủ, chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật về chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Việc chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ là một bước quan trọng để đảm bảo quá trình phát hành diễn ra minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật. Công ty TNHH một thành viên cần phải chuẩn bị đầy đủ và chính xác các tài liệu trên để thuyết phục nhà đầu tư và cơ quan quản lý về tính khả thi và minh bạch của đợt phát hành trái phiếu.

 

3. Quy trình chào bán trái phiếu riêng lẻ

Quy trình chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty TNHH một thành viên gồm các bước sau:

Bước 1: Lập hồ sơ chào bán trái phiếu

Chuẩn bị tài liệu cần thiết: Công ty TNHH một thành viên cần chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chào bán trái phiếu.

- Phương án phát hành trái phiếu, bao gồm mục đích sử dụng vốn, điều kiện và điều khoản của trái phiếu.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong vòng một năm gần nhất.

- Các tài liệu và thông tin khác theo yêu cầu của pháp luật.

Bước 2: Trình Sở Giao dịch Chứng khoán thẩm định

- Nộp hồ sơ: Công ty nộp hồ sơ chào bán trái phiếu đến Sở Giao dịch Chứng khoán nơi công ty đặt trụ sở chính để thẩm định.

- Thẩm định hồ sơ: Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ thẩm định hồ sơ chào bán trái phiếu trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Bước 3: Công bố thông tin

Chấp thuận và công bố thông tin: Sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán chấp thuận, công ty TNHH một thành viên phải công bố thông tin chi tiết về đợt chào bán trái phiếu. Thông tin công bố bao gồm:

- Mục đích phát hành.

- Quy mô phát hành.

- Điều kiện và điều khoản của trái phiếu.

- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

- Phương tiện công bố thông tin: Công bố thông tin trên trang web của công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Bước 4: Đăng ký mua trái phiếu

- Nhà đầu tư đăng ký: Các nhà đầu tư quan tâm sẽ đăng ký mua trái phiếu theo các quy định và hướng dẫn của công ty TNHH một thành viên.

- Xác nhận đăng ký: Công ty xác nhận đơn đăng ký mua trái phiếu của nhà đầu tư và tiến hành các bước kiểm tra cần thiết.

Bước 5: Phân phối trái phiếu

- Phân phối trái phiếu: Công ty TNHH một thành viên phân phối trái phiếu cho các nhà đầu tư đã đăng ký mua và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

- Lưu ký trái phiếu: Đảm bảo trái phiếu được lưu ký đúng quy định và thông báo cho nhà đầu tư về quyền sở hữu trái phiếu của họ.

Bước 6: Thanh toán lãi và gốc trái phiếu

- Thanh toán lãi: Công ty TNHH một thành viên thực hiện thanh toán lãi trái phiếu định kỳ cho các nhà đầu tư theo điều kiện và điều khoản đã cam kết.

- Thanh toán gốc: Đến hạn thanh toán gốc, công ty sẽ hoàn trả số tiền gốc của trái phiếu cho các nhà đầu tư.

=> Lưu ý:

- Tuân thủ pháp luật: Toàn bộ quy trình chào bán và phát hành trái phiếu phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan và các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Báo cáo: Công ty TNHH một thành viên phải báo cáo kết quả phát hành trái phiếu với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trong quy trình chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty TNHH 1 thành viên, việc lập hồ sơ, thẩm định, chấp thuận, đăng ký mua, phân phối và thanh toán được thực hiện một cách cẩn thận và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và cơ quan quản lý. Quy trình này đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đáng tin cậy trong hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó tạo ra sự hấp dẫn và niềm tin từ phía nhà đầu tư.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Nên phát hành cổ phiếu hay trái phiếu khi huy động vốn cho công ty cổ phần?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.