1. Hiểu thế nào về cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì các cơ sở kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh và trật tự, theo quy định tại Điều 3 của một nghị định nào đó. Dưới đây là phân tích chi tiết về các loại cơ sở kinh doanh được đề cập:

- Doanh nghiệp: Đây là một dạng cơ sở kinh doanh trong đó các hoạt động kinh doanh được thực hiện để tạo lợi nhuận. Doanh nghiệp có thể là các công ty, tổ chức hoặc cá nhân tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh.

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Hợp tác xã là một hình thức tổ chức kinh doanh trong đó các thành viên cùng hợp tác với nhau để thực hiện các hoạt động kinh doanh chung. Liên hiệp hợp tác xã là sự kết hợp của nhiều hợp tác xã nhằm thực hiện các mục tiêu chung hơn.

- Chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Đây là các đơn vị hoạt động thuộc sở hữu và quản lý của các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chính. Các chi nhánh và cơ sở trực thuộc này thường hoạt động dưới sự điều hành và kiểm soát của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chủ quản.

- Đơn vị sự nghiệp có thuộc lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ quan, tổ chức: Đây là các tổ chức và cơ quan có thuộc lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà hoạt động của chúng yêu cầu tuân thủ các điều kiện về an ninh và trật tự. Các đơn vị này có thể được thành lập và quản lý bởi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong lĩnh vực đó.

- Hộ kinh doanh: Hộ kinh doanh là một loại cơ sở kinh doanh do một hoặc một nhóm cá nhân tổ chức và điều hành. Hộ kinh doanh có thể là chủ doanh nghiệp cá nhân hoặc một nhóm cá nhân tham gia cùng nhau để thực hiện hoạt động kinh doanh.

2. Quy định về người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh bao gồm:

- Người đại diện theo pháp luật, người quản lý cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở kinh doanh có tên trong các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này: Theo quy định, người chịu trách nhiệm về an ninh và trật tự của cơ sở kinh doanh có thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người quản lý cơ sở kinh doanh hoặc chủ cơ sở kinh doanh. Các cá nhân này phải được ghi tên trong các văn bản quy định tại khoản 2 của Điều 19 trong Nghị định.

- Người được những người quy định tại điểm a khoản này ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự: Theo quy định này, người chịu trách nhiệm có thể được ủy quyền bởi những người quy định tại điểm a, tức là người đại diện theo pháp luật, người quản lý cơ sở kinh doanh hoặc chủ cơ sở kinh doanh. Người được ủy quyền này sẽ có tên ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Các hoạt động bị cấm liên quan đến an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì  các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh và trật tự. Cụ thể:

- Hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự: Hành vi này nghĩa là tiến hành kinh doanh trong lĩnh vực đòi hỏi giấy chứng nhận về an ninh và trật tự mà chưa được cấp giấy chứng nhận hoặc đã bị thu hồi giấy chứng nhận. Điều này vi phạm quy định pháp luật và có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính.

- Lợi dụng hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để thực hiện hành vi xâm hại đến an ninh, trật tự, trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc: Hành vi này gồm việc sử dụng hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh và trật tự nhằm thực hiện các hành vi vi phạm an ninh, trật tự và xâm hại đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc hành chính.

- Cho mượn, cho thuê, mua, bán Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự: Hành vi này bao gồm việc giao dịch, chuyển nhượng, mua bán, cho thuê hoặc cho mượn giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Điều này được xem là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính.

- Làm giả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; làm giả hồ sơ, tài liệu để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; sửa chữa, tẩy xóa nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự: Đây là các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc làm giả giấy chứng nhận về an ninh và trật tự, làm giả hồ sơ, tài liệu để đề nghị cấp giấy chứng nhận hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận. Điều này vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính.

- Sử dụng dịch vụ bảo vệ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân: Hành vi này liên quan đến việc sử dụng dịch vụ bảo vệ nhằm xâm phạm vào quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc hành chính.

- Hoạt động dịch vụ bảo vệ có sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực nhằm mục đích đe dọa, cản trở, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân: Hành vi này ám chỉ việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong hoạt động dịch vụ bảo vệ nhằm mục đích đe dọa, cản trở, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc xâm hại vào quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính.

- Tiến hành đòi nợ khi chưa có hợp đồng ủy quyền của chủ nợ; chưa có văn bản thông báo cho Công an xã, phường, thị trấn nơi tiến hành đòi nợ trước khi thực hiện đòi nợ: Hành vi này ám chỉ việc đòi nợ mà không có hợp đồng ủy quyền của chủ nợ hoặc không có thông báo trước cho cơ quan Công an địa phương nơi tiến hành đòi nợ. Điều này vi phạm quy định pháp luật và có thể bị xử lý hành chính.

- Cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm của cơ quan Công an hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền: Hành vi này bao gồm việc cản trở hoặc không tuân thủ quy trình kiểm tra, thanh tra hoặc xử lý vi phạm của cơ quan Công an hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hành chính.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây khó khăn để không cấp hoặc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trái với quy định của Nghị định này; cản trở, gây phiền hà, xâm phạm quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân; bao che các hành vi vi phạm pháp luật của người có liên quan đến hoạt động của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự: Điều này ám chỉ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây khó khăn trong việc cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trái với quy định của Nghị định này. Hành vi này cũng bao gồm cản trở, gây phiền hà, xâm phạm quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân và bao che các hành vi vi phạm pháp luật của người có liên quan đến hoạt động của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính.

Tóm lại, các nội dung trên đề cập đến những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh và trật tự. Mục tiêu là đảm bảo tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân, và đối phó với những hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.