Luật sư tư vấn:

1. Thời gian làm việc của công chức, viên chức được xác định như thế nào?

1.1 Thế nào được coi là công chức, viên chức?

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí làm việc trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ  hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Các chức danh công chức điển hình như là : Kiểm sát viên, điều tra việ, phó viện trưởng Viện kiểm sát, Thẩm phán, Phó chánh án, thư ký tòa án các cấp, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, ...

Các chức danh viên chức điển hình như là: Giảng viên trường đại học Hà Nội, Bác sĩ tại các bệnh viện công, ...

Trách nhiệm của viên chức, công chức khi thực hiện quy định về thời gian làm việc, cụ thể như sau:

 • Phải chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm, không chơi games trong giờ làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực;
 • Phải có mặt đúng giờ tại công sở theo giờ hành chính hoặc theo quy định cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

>> Xem thêm: Thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội trong tuần mới nhất 

 

1.2 Thời gian là việc của công chức, viên chức như thế nào?

Hiện nay, chức có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về thời gian làm việc của công chức viện chức, tuy nhiên giờ hành chính lại là cách gọi chung để chỉ thời gian làm việc của cán bộ, cong chức, viên chức và người lao động thường là dân văn phòng. Theo quy định, giờ hành chính là thời gian làm việc một ngày của người lao động và thời gian đó được tính là 08 tiếng cho một ngày, trông đó không kể giờ nghỉ trưa. Thời gian làm việc hành chính của những cơ quan nhà nước sẽ khác nhau ở các địa phương khác nhau và hiện chưa có văn bản quy định thống nhất về thời gian này. 

Theo đó, có thể thấy rằng hiện nay chưa có một văn bản chính thức nào quy định về giờ làm việc của công chức viên chức áp dụng chung cho tất cả các cơ quan nhà nước và các công ty, doanh nghiệp sự nghiệp. Do đó, các cơ quan, đơn vị này có thể điều chỉnh thời gian làm việc hành chính phù hợp nhưng vẫn đảm bảo đủ thời gian theo quy định của pháp luật. Qua đó thấy được rằng quy định về giờ làm việc của công chức viên chức là mấy giờ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sự nghiệp có thể khác nhau và tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là nội dung, tính chất công việc.

Như vậy, giờ hành chính là thời gian làm việc của công chức, viên chức và người lao động trog các cơ quan hành chính nhà nước cũng như doanh nghiệp. Thời giờ làm việc của công chức và viên chức được quy định cụ thể tại hợp động làm việc hoặc quyết định bổ nhiệm, trong trường hợp có thời gian làm thêm giờ thì công chức và viên chức sẽ dược chi trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định pháp luật. Việc quy định chế độ thời giờ làm việc của công chức và viên chức đã được quy định tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

>> Tham khảo: Quy định về thời gian làm việc thực tế của người lao động?

 

2. Quy định về thời gian làm việc của công chức, viên chức theo Bộ luật lao động

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 thì thời giờ làm việc bình thường, cụ thể như sau:

 • Giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giò trong 01 tuần;
 • Trong bộ luật lao động chỉ có quy định cề gười làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Theo những điều trên có thể thấy rằng, trong bộ luật lao động hiện nay không có quy định cụ thể về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của giờ hành chính mà chỉ quy định thời gian là không quá 08 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần, Chính vì vậy nên người sử dụng lao động sẽ có quyền quy định về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của giờ hành chính phù hợp với yêu cầu của công việc và không vượt quá thời gian như quy định trên. Qua đó có thể thấy quy định của Bộ luật lao động  nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động khi quyết định thời gian bắt đầu cũng như thời gian kết thúc giờ làm việc hành chính để có thể phù hợp và đáp ứng được nội dung và yêu cầu công việc của mỗi cơ quan, đơn vị,

Giờ làm việc của công chức và viên chức ở các cơ quan, đơn vị có giống nhau không?

Cũng tương tự như người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thì các cơ quan hành chính nhà nước cũng có thời gian làm việc tối đa 08 tiếng một ngày trong tuần. Do đó, các cơ quan, đơn vị này thường có khung giờ làm việc cố định riêng. Hiện nay, chưa có một quy định chung nào về giờ làm việc của các cơ quan nhà nước. Mà cụm từ "giờ hành chính" là cách gọi chung nào về giờ làm việc của các công chức và viên chức, trong đó:

 • Thời gian làm việc hành chính của cơ quan nhà nước : khác nhau ở địa phương, chưa có văn bản quy định thống nhất về thời gian này;
 • Thời gian làm việc hành chính của các công ty, doanh nghiệp sự nghiệp: khác nhau tùy thuộc vào mỗi đơn vụ và nội dung, tính chất công việc.

Theo đó, các đơn vị khác nhau có thể điều chỉnh thời gian làm việc hành chính phù hợp với nội dung, tính chất công việc và đảm bảo đủ thời gian theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, tùy thuộc vào mỗi cơ quan ở các địa phương có thể được áp dụng những khung giờ khác nhau, tùy theo tính chất công việc và địa bàn họat động.

Hầu hết, giờ hành chính nhà nước sẽ được áp dụng trong thời gian cụ thể như sau:

 • Thời gian làm việc buổi sáng: bắt đầu từ 8 giờ đến 12 giờ;
 • Thời gian làm việc buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30;
 • Thời gian làm việc trong tuần thường từ thứ hai đến thứ sau, được nghỉ hai ngày là thứ bảu và chủ nhật.

Tùy thuộc vào tính chất của công việc mà giờ hành chính ở các cơ quan, đơn vị khác nhau có thể chênh lệch nhau từ 30 phút hoặc 01 giờ. Do đó một số cơ quan, đơn vị làm việc trong các cơ quan nhà nước cũng có thể có thời gian làm việc hành chính, ví dụ như là: Thời gian là việc buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Thời gian làm việc buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ 30 phút. Như vậy, thời gian làm việc của công chức và viên chức phụ thuộc hoàn toàn vào quy định của các cơ quan, đơn vị theo từng địa bàn làm việc.

 

3. Thời gian làm việc của công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị ở Hà Nội

- Thời gian làm việc của viên chức tại các trường học ở Hà Nội được quy định chung như sau:

Như đã trình bày ở trên, hiện nay nhà nước và các tổ chức đều có quy định về thời gian làm việc hành chính và thời gian làm việc 08 giờ trong 01 ngày và không tính thời gian nghỉ trưa không phân biệt chức vụ. Theo đó, có thể xác định được thời gian làm việc giờ hành chính tại các trường học được chia làm 02 buổi là buổi sáng và buổi chiều. Thông thường buổi sáng là làm việc khoảng 04 giờ và buổi chiều sẽ làm việc 04 giờ.

Tuy nhiên tùy thuộc vào mỗi cấp học khác nhau thì thời gian làm việc hành chính của trường học sẽ bắt đầu và kết thúc khác nhau, ví dụ như:

 • Đối với trường mầm non, trường tiểu học thời gian làm việc hành chính buổi sáng thường bắt đầu từ 08 giờ và kết thúc vào lúc 12 giờ, còn buổi chiều sẽ bắt đầu từ lúc 13 giờ và kết thúc lúc 17 giờ;
 • Đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thì thời gian làm việc hành chính bắt đầu từ lúc 8 giờ đến 12 giời và buổi chiều thường là từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

Từ đó có thể thấy được rằng giờ làm việc của các viên chức ở mỗi cấp học khác nhau có thể có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc khác nhau và thường sẽ hơn kém nhau khoảng 30 phút đến 01 tiếng. 

- Thời gian làm việc của ủy ban nhân dân phường ở Hà Nội được quy định trong văn bản sau:

Theo Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/09/2020 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính có quy định cụ thể về thời gian làm việc. Thời gian là việc của bộ phận một cửa: Ngày làm việc của bộ phận một cửa của các đơn vị làm việc trong tuần )trừ ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định). Việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 thì thời gian làm việc 08 giờ trong 01 ngày.

Cụ thể: Sáng từ 08 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Thời gian còn lại trong buổi làm việc được bố trí để làm công tác sắp xếp và bản giao, luân chuyển hồ sơ. Do vậy, về việc này, uỷ ban nhân dân phường đã có niêm yết "Nội quy nơi tiếp nhận hồ sơ hành chính" tại bộ phận một cửa. Ủy ban nhân dân phường cho rằng, đơn vị đã thực hiện đúng quy định bởi tại thời điểm đó cán bộ chuyên môn vẫn đang có một tại bộ phận một cửa và thực hiện vào máy, sổ các hồ sơ.

- Thời gian làm việc tại các bệnh viện ở Hà Nội, ví dụ cụ thể như:

+ Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội: Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy; Giờ làm việc vào buổi sáng bắt đầu từ 06 giờ 30 phút đến 12 giờ và giờ làm việc vào buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 18 giờ.

+ Bệnh viện Đại học Y ở Hà Nội: Thời gian làm việc từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy; Giờ làm việc vào buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ đến 12 giờ và giờ làm việc vào buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

 

4. Một số lưu ý về thời gian làm việc của công chức, viên chức tại Hà Nội

-  Thời gian nghỉ lễ, nghỉ tết trong một năm của công chức, viên chức được quy định như sau:

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 thì người lao động làm giờ hành chính được nghỉ các ngày lễ, tết trong một năm được nghỉ các ngày như sau:

 • Tế dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
 • Tết âm lịch: 05 ngày;
 • Ngày chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 04 dương lịch);
 • Ngày quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 4 dương lịch);
 • Ngày quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 09 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
 • Ngày giỗ tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 03 âm lịch).

Như vậy những người lao động làm việc giờ hành chính sẽ được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy điịnh của Bộ luật lao động như trên và được hưởng nguyên lương. Việc quy định cụ thể về nghỉ ngày liền kề sẽ do từng cơ quan, đơn vị quyết định để phù hợp với nội dung và yêu cầu của cơ quan, đơn vị.

- Thời gian làm thêm giờ ngoài giờ hành chính:

Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Doanh nghiệp sẽ được phép huy động người lao động làm thêm tối đa 300 giờ nếu đáo ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Có sự đồng ý của người lao động;
 2. Có nhu cầu sử dụng lao động làm thêm đến 300 giờ trong một năm với:
 • Một số ngành nghề, công việc hoặc trường hợp được sử dụng lao động làm thêm 300 giờ/năm như sản xuất, cung cấp điện, viễn thông; sản xuất, gia công hàng dệt, may; ... không giới hạn đối tượng lao động.
 • Các trường hợp còn lại không được huy động người lao động làm thêm 300 giờ/năm.

Các trường hợp còn lại không được huy động người lao động là thêm 300 giờ trong một năm, cụ thể như sau:

 • Người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi;
 • Người lao động khuyết tật nhẹ suy giảm từ 51 %, khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng;
 • Người lao động làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 (trường hợp làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo);
 • Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi).

- Thời gian nghỉ phép năm của công chức, viên chức hiện nay:

Công chức có quyền được nghỉ phép năm như sau:

 • Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

Viên chức có quyền được nghỉ phép năm như sau:

 • Viên chức được nghỉ hàng năm theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Trường hợp do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ;
 • Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sau, vùng xã hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian nghỉ pháp năm của cán bộ và công chức được quy định cụ thể theo Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

+ Người lao động là việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

 • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
 • 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tất, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 • 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

+ Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

+ Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết.

+ Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gốp tối đa 03 năm một lần.

+ Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

 

5. Một số câu hỏi liên quan đến thời gian làm việc của công chức, viên chức

Câu hỏi: Tôi là công chứng văn hóa xã hội theo quy định thì làm việc một ngày 08 tiếng, nay tôi kiêm luôn công tác đài truyền thanh phải làm việc ngoài giờ hành chính vậy tôi có được giảm thời gian hành chính trong ngày không?

Trả lời: 

Theo quy định về thời giờ làm việc tại điều 105 của Bộ luật lao động năm 2019:

 • Thời giờ làm việc bình thường không quá 08  giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong một tuần;
 • Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết, trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong một tuần;
 • Người sử dụng lao động có trác nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

Pháp luật hiện nay không có quy định rằng người lao động nếu làm việc ngoài giờ hành chính thì sẽ được giảm thời gian hành chính mà chỉ có quy định về thời gian làm việc không quá 08 giờ trong 01 ngày. Do đó, với trường hợp làm thêm giời hành chính chỉ chỉ có thể thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan về thời giờ làm việc trong giờ hành chính của mình. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì anh sẽ nhận được tiền lương đối với thời gian làm thêm giờ hành chính theo quy định tại điều 107 của Bộ luật lao động năm 2019 và được hướng dẫn bởi điều 59, 60, 61, 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

>> Tham khảo: Thời gian nghỉ điều trị bệnh của công chức tối đa là bao lâu?

Trên đây là bài viết tham khảo của công ty Luật Minh Khuê về quy định về thời gian làm việc của công chức, viên chức tại Hà Nội. Hy vọng bài biết này sẽ cũng cấp những thông tin hữu ích chi quý bạn đọc khi muốn tìm hiểu về các quy định về thời gian làm việc theo bộ luật lao động, thời gian làm việc hành chính của công chức viên chức và những điều cần chú ý liên quan đến thời gian làm việc của công chức viên chức tại Hà Nội.

Nếu quý khách hàng còn bất kỳ vướng mắc, không hiểu về vấn đề này hay bất kỳ vấn đề pháp lý liên quan nào khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của công ty Luật Minh Khuê chúng tôi 1900.6162 để nhận được sự giải đáp thắc mắc nhanh chóng, kịp thời đến từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm chuyên môn. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng. Trân trọng!