1. Có được thuê bảo vệ làm việc 12 tiếng/ngày hay không?

Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động 2019, thời giờ làm việc bình thường được quy định rõ như sau: không quá 8 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần. Người sử dụng lao động có quyền tự do quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần, tuy nhiên, họ phải thông báo cho người lao động biết. Trong trường hợp thời giờ làm việc theo tuần, thì thời giờ bình thường không được vượt quá 10 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Tuy nhiên, trong tình huống mà việc thuê bảo vệ với thời gian làm việc lên đến 12 giờ mỗi ngày đang được áp dụng, có vẻ như đây là một việc làm không phù hợp với quy định pháp luật. Điều này có thể vi phạm quy định về thời giờ làm việc và tạo ra tình trạng làm việc quá mức cho người lao động, không tuân thủ quy định về bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của họ theo quy định của Bộ luật Lao động. Do đó, để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tôn trọng quyền lợi của người lao động, việc điều chỉnh lại thời gian làm việc là cần thiết.
 

2. Cần lưu ý gì khi thuê bảo vệ làm việc 12 giờ/ngày?

Dựa vào Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, việc làm thêm giờ đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm túc các quy định sau:
Thời gian làm thêm giờ được định nghĩa là thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Điều quan trọng là người sử dụng lao động cần có sự đồng ý của người lao động trước khi sử dụng họ làm thêm giờ.

Trước khi sử dụng lao động làm thêm giờ, quy định rõ ràng là cần có sự đồng ý của người lao động. Điều này làm nổi bật quyền tự do và quyền lợi của người lao động, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong quá trình thương lượng về thời gian làm thêm giờ.

Việc có định nghĩa rõ ràng và quy định cụ thể về thời gian làm thêm giờ giúp tạo ra một môi trường làm việc chính thức và minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cả hai bên. Điều này càng thể hiện sự chú trọng đối với quản lý thời gian làm việc, giảm thiểu rủi ro xâm phạm quyền lợi của người lao động và đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến làm thêm giờ

Đối với thời gian làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải đảm bảo các yêu cầu như sau: không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày; tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày (nếu áp dụng thời giờ làm việc theo tuần); không quá 40 giờ trong một tháng. Đồng thời, tổng số giờ làm thêm trong một năm không vượt quá 200 giờ (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này).
Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như sản xuất, gia công xuất khẩu, công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, hoặc giải quyết công việc cấp bách, người sử dụng lao động có thể sử dụng người lao động làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động cần phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Chính phủ sẽ quy định chi tiết về Điều này, nhằm đảm bảo rằng việc làm thêm giờ diễn ra theo quy định và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của người lao động.
Trong quá trình muốn thuê nhân viên bảo vệ làm việc 12 tiếng/ngày, công ty cần tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là theo Điều 107 Bộ luật Lao động 2019.
Đầu tiên và quan trọng nhất, công ty phải đảm bảo có sự đồng ý của người lao động trước khi triển khai thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường. Điều này là quy định cơ bản để bảo vệ quyền lợi và sự thoải mái của người lao động trong quá trình làm việc.
Thứ hai, công ty cần chú ý đến việc quản lý số giờ làm thêm theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều 107. Số giờ làm thêm không được vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày, và tổng số giờ làm việc bình thường và làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, đặc biệt khi áp dụng thời giờ làm việc theo tuần. Ngoài ra, tổng số giờ làm thêm trong một năm không được vượt quá 200 giờ, trừ trường hợp được quy định tại khoản 3.
Qua đó, quyết định về thời gian làm việc không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng đối với sự tuân thủ pháp luật mà còn đóng góp lớn vào sự thoải mái và sức khỏe của nhân viên bảo vệ, đồng thời tạo điều kiện cho một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả.
Việc lựa chọn thời gian làm việc phù hợp với quy định pháp luật là bước quan trọng để đảm bảo rằng công ty hoạt động trong giới hạn của các quy định về thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Điều này không chỉ giúp tránh những rủi ro pháp lý mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với việc tuân thủ các nguyên tắc và quy định lao động.
Ngoài ra, quyết định về thời gian làm việc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe của nhân viên bảo vệ. Việc thiết lập một lịch trực rõ ràng và hợp lý không chỉ giúp nhân viên dễ dàng lên kế hoạch cá nhân mà còn giảm thiểu căng thẳng và áp lực tâm lý từ việc làm việc quá mức.
Tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả là mục tiêu chung cho cả công ty và nhân viên. Khi thời gian làm việc được xác định hợp lý, nhân viên có thể duy trì sức khỏe tốt, cảm thấy hỗ trợ và động viên từ công ty, từ đó tăng cường sự cam kết và năng suất làm việc. Điều này mang lại lợi ích lớn cho cả hai bên, đồng thời thể hiện tầm quan trọng của việc quản lý thời gian làm việc một cách thông minh và linh hoạt trong môi trường kinh doanh ngày nay.
 

3. Thuê nhân viên bảo vệ làm 12 tiếng trong ngày thì công ty có thể bị xử phạt thế nào?

Theo Điều 18 của Nghị định 12/2022/NĐ-CP, việc thuê nhân viên bảo vệ làm việc 12 tiếng trong ngày đối với công ty đồng nghĩa với việc chúng ta đang đối diện với nguy cơ vi phạm quy định về thời giờ làm việc và có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, Nghị định quy định rằng người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng nếu thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ được quy định. Trong trường hợp thuê nhân viên bảo vệ làm 12 tiếng/ngày, đây là một vi phạm trực tiếp đối với quy định về thời giờ làm việc, vì thường ngày công ty chỉ nên yêu cầu nhân viên làm việc trong khoảng thời gian nhất định theo quy định. Mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng là một biện pháp trừng phạt có tính chất đủ nghiêm trọng để đảm bảo rằng người sử dụng lao động sẽ chú ý và tuân thủ nghiêm túc các quy định về thời giờ làm việc. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý thời gian làm việc một cách hợp lý, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống
Đồng thời, nếu công ty không thỏa thuận với nhân viên bảo vệ về việc trả tiền làm thêm giờ và vẫn yêu cầu họ làm việc 12 tiếng/ngày, công ty có thể bị xử phạt thêm theo khoản 2 của Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, do không đảm bảo quy định về trả tiền làm thêm giờ cho nhân viên.
Lưu ý quan trọng rằng mức phạt tiền được áp dụng cho cá nhân, và đối với tổ chức, mức phạt là gấp đôi mức phạt đối với cá nhân, theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 12/2022/NĐ-CP. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và thỏa thuận hợp lý về thời gian làm việc để tránh rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền lợi của cả người lao động và công ty.
 

Xem thêm bài viết: Phụ cấp bồi dưỡng cho người lao động làm tăng ca đêm luật quy định như thế nào?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng