1. Khái niệm tiền đặt cọc đấu thầu vàng miếng

Tiền đặt cọc đấu thầu vàng miếng là số tiền mà các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng miếng phải nộp cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để thể hiện cam kết thực hiện nghĩa vụ mua/bán vàng miếng theo kết quả trúng thầu.

 

2. Mức tiền đặt cọc

Theo quy định tại Điều 5 Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mọi tổ chức tín dụng và doanh nghiệp quan tâm phải tuân thủ các quy định sau đây:

Trước hết, trong vòng 01 giờ tính từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước khởi động quá trình đấu thầu, Sở Giao dịch có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra số tiền đặt cọc của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, họ cũng phải kiểm tra các tài liệu tùy thân của người đại diện giao dịch cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đó.

Quy định rằng số tiền đặt cọc của tổ chức tín dụng và doanh nghiệp sẽ được xem xét là hợp lệ để tham gia đấu thầu khi nó lớn hơn hoặc bằng giá trị đặt cọc tính theo một công thức cụ thể. Cụ thể, giá trị đặt cọc được tính bằng cách nhân tỷ lệ đặt cọc với giá tham chiếu và khối lượng vàng miếng đặt thầu tối thiểu.

Tỷ lệ đặt cọc được xác định dưới dạng một phần trăm, trong khi giá tham chiếu được quy định bằng đơn vị tiền Việt Nam đồng trên mỗi lượng vàng. Khối lượng vàng miếng được sử dụng trong tính toán này có thể thay đổi tùy thuộc vào hình thức và quy mô của giao dịch.

Điều quan trọng là các thông số như tỷ lệ đặt cọc, giá tham chiếu và khối lượng vàng miếng đặt thầu tối thiểu sẽ được thông báo trước mỗi lần Ngân hàng Nhà nước tổ chức quá trình mua bán vàng miếng.

Tóm lại, quy trình kiểm tra số tiền đặt cọc của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp trước khi tham gia đấu thầu được quy định cụ thể và rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giao dịch.

 

3. Quy định về khối lượng vàng miếng đặt thầu

Theo quy định tại Điều 9 của Quy trình mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 563/QĐ-NHNN năm 2013, quá trình xác định kết quả đấu thầu vàng miếng được thực hiện bởi Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) trong khoảng thời gian 01 giờ kể từ thời điểm mở thầu.

Trong trường hợp đấu thầu theo khối lượng, quá trình xác định kết quả đấu thầu có thể đem lại các kết quả đặc biệt sau:

 • Trường hợp 1: Khi tổng khối lượng đặt thầu của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp tham gia không vượt quá hoặc bằng tổng khối lượng mà Ngân hàng Nhà nước dự kiến mua hoặc bán, thì mỗi tổ chức sẽ trúng thầu với khối lượng mà họ đã đặt.
 • Trường hợp 2: Nếu tổng khối lượng đặt thầu vượt quá tổng khối lượng mà Ngân hàng Nhà nước dự kiến, thì các tổ chức sẽ được xác định trúng thầu theo nguyên tắc từ khối lượng đặt thầu cao nhất xuống thấp cho đến khi Ngân hàng Nhà nước mua hoặc bán được tối đa khối lượng dự kiến.
 • Trường hợp 3: Khi tổng khối lượng đặt thầu ở mức thấp nhất và có nhiều tổ chức trúng thầu với cùng khối lượng, thì khối lượng còn lại sẽ được phân chia đều cho các tổ chức đó.
 • Trường hợp 4: Nếu có khối lượng trúng thầu là lẻ lô, thì sẽ được làm tròn xuống chẵn lô để đảm bảo tính công bằng trong quá trình giao dịch.

 

4. Quy định về bước giá dự thầu

Trong phần đấu thầu theo giá, nguyên tắc xét thầu được thực hiện theo hai hướng chính.

Đầu tiên, xét theo thứ tự giảm dần từ giá trúng thầu cao nhất cho đến giá trúng thầu thấp nhất, mà tại đó Ngân hàng Nhà nước bán được khối lượng tối đa dự kiến (trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng). Hoặc, ngược lại, xét theo thứ tự tăng dần từ giá trúng thầu thấp nhất cho đến giá trúng thầu cao nhất, mà tại đó Ngân hàng Nhà nước mua được tối đa khối lượng dự kiến (trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước đấu thầu mua vàng miếng).

Trong quá trình này, có thể xuất hiện các tình huống đặc biệt như sau:

 • Trường hợp 1: Khi có nhiều tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp đặt cùng một mức giá, ở mức giá trúng thầu thấp nhất hoặc cao nhất, khối lượng trúng thầu của từng tổ chức này sẽ được xác định theo tỷ lệ giữa khối lượng cần mua hoặc bán còn lại và khối lượng đặt thầu của từng tổ chức đó.
 • Trường hợp 2: Nếu có khối lượng trúng thầu là lẻ lô, thì sẽ được làm tròn xuống chẵn lô để đảm bảo tính công bằng trong quá trình giao dịch.
 • Trường hợp 3: Giá trúng thầu của mỗi tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp sẽ chính là giá đặt thầu mà chính tổ chức đó đã đưa ra.

 

5. Quy định về thời điểm nộp tiền đặt cọc

Theo quy định tại Điều 3 của Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mọi tổ chức tín dụng và doanh nghiệp liên quan đến việc mua, bán vàng miếng phải tuân thủ các quy định sau đây.

Trước hết, chậm nhất vào cuối ngày làm việc liền kề trước ngày Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu, Sở Giao dịch sẽ gửi thông báo đấu thầu thông qua fax cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước theo số fax đã đăng ký.

Ngoài ra, chậm nhất đến 17 giờ của ngày liền kề trước ngày Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp phải chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của Ngân hàng Nhà nước theo thông báo đấu thầu, như đã quy định tại Điều 4 của Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Mẫu thông báo đấu thầu vàng miếng sẽ được lập theo mẫu tại Phụ lục 1 của Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước, theo Quyết định 563/QĐ-NHNN năm 2013.

 

6. Quy định về hoàn trả tiền đặt cọc

Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc hoàn trả tiền đặt cọc cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp theo các quy định chi tiết như sau:

Đầu tiên, theo khoản 2 của Điều 16 trong Thông tư 06/2013/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước (qua Sở Giao dịch) sẽ hoàn trả tiền đặt cọc cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp thông qua tài khoản mà họ đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn hoàn trả tiền đặt cọc sẽ được xác định như sau:

 • Trong ngày giao dịch đối với trường hợp Ngân hàng Nhà nước ngừng mua, bán hoặc hủy đấu thầu, cũng như khi tổ chức tín dụng và doanh nghiệp không được mua, bán hoặc trúng thầu, tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả trong ngày đó.
 • Trong ngày làm việc tiếp theo sau ngày giao dịch, đối với tổ chức tín dụng và doanh nghiệp mua vàng miếng từ Ngân hàng Nhà nước.
 • Trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày giao dịch, đối với tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bán vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả tiền đặt cọc trong các tình huống sau đây, theo quy định tại khoản 1 của Điều 16 trong Thông tư 06/2013/TT-NHNN:

 • Vi phạm nghĩa vụ về việc xác nhận giao dịch, bao gồm việc không ký xác nhận giao dịch trong thời hạn 30 phút kể từ thông báo khối lượng và giá mua, bán, hoặc không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền mua vàng miếng theo xác nhận giao dịch.
 • Trường hợp tổ chức tín dụng mua vàng miếng mà không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền vào tài khoản thanh toán của Ngân hàng Nhà nước.
 • Trường hợp bán vàng miếng mà không giao vàng cho Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ký xác nhận giao dịch.

Công ty Luật Minh Khuê luôn đặt mong muốn mang đến cho quý khách hàng những thông tin tư vấn pháp lý đầy đủ và hữu ích nhất. Chúng tôi cam kết sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong mọi vấn đề liên quan đến pháp luật. Nếu quý khách hàng đang đối diện với bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có những câu hỏi cần được giải đáp, đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi thông qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe và cung cấp giải pháp phù hợp nhất cho quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của quý khách hàng dành cho Công ty Luật Minh Khuê!