1. Tìm hiểu về Giám đốc Công ty cổ phần

Trong hệ thống quản trị của một công ty cổ phần, vị trí của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc bổ nhiệm người phù hợp vào vị trí này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hàng ngày mà còn định hình toàn bộ chiến lược và sự phát triển của công ty trong tương lai. Do đó, quy định về việc bổ nhiệm và hoạt động của Giám đốc, Tổng giám đốc trong Luật Doanh nghiệp 2020 là điểm tựa pháp lý quan trọng mà mỗi công ty cổ phần cần phải tuân thủ.

Theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020, vai trò và trách nhiệm của Giám đốc, Tổng giám đốc được quy định rõ ràng. Đầu tiên, quyền hạn bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thuộc về Hội đồng quản trị của công ty. Hội đồng này có thẩm quyền chọn một thành viên của Hội đồng quản trị hoặc có thể thuê người ngoài vào vị trí này. Việc này đồng nghĩa với việc công ty có thể chọn người có kinh nghiệm và tài năng phù hợp nhất để đảm nhiệm vị trí quan trọng này.

Đối với vai trò của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, họ là người đứng đầu trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Trách nhiệm này không chỉ bao gồm việc đưa ra các quyết định chiến lược mà còn bao gồm việc quản lý và điều hành các bộ phận và nhân viên cấp dưới. Họ phải chịu sự giám sát từ phía Hội đồng quản trị và đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng này và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định không vượt quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Điều này có nghĩa là sau mỗi kỳ, Hội đồng quản trị có thể quyết định bổ nhiệm lại hoặc thay đổi người đảm nhận vị trí này tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh và nhu cầu phát triển của công ty.

Từ những quy định và điều khoản trên, có thể thấy rằng Luật Doanh nghiệp 2020 đã đề ra các quy định cụ thể và rõ ràng về vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc, Tổng giám đốc trong mô hình quản trị công ty cổ phần. Việc tuân thủ và thực hiện đúng các quy định này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý của mỗi công ty mà còn đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

 

2. Quy định về tiêu chuẩn để làm Giám đốc Công ty cổ phần

Để trở thành Giám đốc của một Công ty cổ phần, cá nhân đó cần phải đáp ứng một số tiêu chuẩn cụ thể theo quy định tại khoản 5 của Điều 162 trong Luật Doanh nghiệp 2020 của Việt Nam. Theo quy định này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Đầu tiên, họ không được thuộc vào nhóm đối tượng được quy định tại khoản 2 của Điều 17 trong Luật Doanh nghiệp. Những đối tượng này bao gồm các tổ chức và cá nhân không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Điều này bao gồm cơ quan nhà nước và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho họ, cán bộ và viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, và các cán bộ quân đội, công an trừ trường hợp được ủy quyền.

Thứ hai, Giám đốc không được là người có quan hệ gia đình của các nhân vật quản lý và kiểm soát doanh nghiệp, bao gồm cả người đại diện phần vốn nhà nước hoặc phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ.

Cuối cùng, họ cần phải có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. Điều này đảm bảo rằng Giám đốc có đủ kiến thức và kỹ năng để điều hành công việc của công ty một cách hiệu quả.

Điều quan trọng cần lưu ý là trong trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp cần phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều này giúp đảm bảo rằng người được bổ nhiệm làm Giám đốc không có quá trình pháp lý bất lợi hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nói chung, tiêu chuẩn để trở thành Giám đốc của một công ty cổ phần tại Việt Nam không chỉ yêu cầu về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quản trị mà còn cần phải đảm bảo tính minh bạch và không có mâu thuẫn lợi ích. Điều này đảm bảo sự tin cậy và hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

 

3. Quy định về tiền lương và thưởng của Giám đốc Công ty cổ phần

Tiền lương và thưởng của Giám đốc Công ty cổ phần được quy định cụ thể và minh bạch theo Điều 163 của Luật Doanh nghiệp 2020. Điều này đặt ra các nguyên tắc và quy trình cụ thể cho việc xác định và trả lương, thưởng cho các cán bộ quản lý cấp cao như Giám đốc, Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị. Theo quy định, Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị và trả lương, thưởng cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và những người quản lý khác dựa trên kết quả và hiệu quả kinh doanh. Điều này đảm bảo rằng việc trả lương và thưởng được căn cứ vào thành tích và đóng góp thực sự của họ đối với sự phát triển và thành công của Công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định cụ thể, thì tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ được xác định theo các nguyên tắc sau:

Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng dựa trên công việc đã hoàn thành. Thù lao công việc được tính dựa trên số ngày công cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của họ và mức thù lao được quy định mỗi ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau đưa ra dự toán về mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc đồng thuận và tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị được quyết định tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra, thành viên Hội đồng quản trị cũng được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Điều này giúp đảm bảo rằng họ có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả và không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề phát sinh về chi phí cá nhân. Đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, họ được trả lương và thưởng, các khoản này được quyết định bởi Hội đồng quản trị. Điều này đảm bảo rằng việc xác định tiền lương và thưởng của các cán bộ quản lý cấp cao được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, dựa trên sự đánh giá và định giá của ban quản trị.

Tất cả các khoản thù lao, tiền lương và thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cũng phải được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản này sẽ được thể hiện rõ trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và được báo cáo tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông. Điều này đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến tài chính và thuế.

Xem thêm >>> Muốn thôi chức danh giám đốc Công ty cổ phần nhưng  chủ tịch hội đồng quản trị không chịu tổ chức họp bãi nhiệm giám đốc thì giải quyết như thế nào?

Quý khách có thể gọi đến tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp và nhận được hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu và trả lời mọi câu hỏi một cách chu đáo và chính xác. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về pháp luật và sẽ cung cấp cho quý khách thông tin đáng tin cậy và phân tích chính xác về tình huống của quý khách.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ kiểm tra và phản hồi email của quý khách trong thời gian sớm nhất có thể. Qua email, quý khách có thể chia sẻ chi tiết về vấn đề của mình và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thông tin được bảo mật và xử lý một cách cẩn thận.